Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door De Groene Grachten. Wanneer u deze internetsite bezoekt kan De Groene Grachten persoonsgegevens verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt De Groene Grachten direct (via een verzoek om gegevens) en indirect. De Groene Grachten zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy Statement beschrijft:

  • de doeleinden van de gegevensverwerking door De Groene Grachten met betrekking tot deze internetsite;
  • de wijze waarop u rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
  • het gebruik van cookies;

 

Doeleinden van gegevensverwerking

De Groene Grachten verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:

  • ten behoeve van zijn bedrijfsvoering;
  • om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn;
  • om web statistieken te ontwikkelen.


De door uw verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat De Groene Grachten via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin De Groene Grachten wel dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan De Groene Grachten uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Uitoefening van rechten

Indien u geen marketinginformatie van De Groene Grachten over De Groene Menukaart wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via info@degroenegrachten.nl Indien u eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u hiervoor apart afmelden.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of de omgang met deze internetsite, kunt u dat kenbaar maken via info@degroenegrachten.nl

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

De Groene Grachten maakt gebruik van een beperkt aantal cookies. Bekijk in het “Cookie Statement” wat dat voor u betekent.

Wijzigingen

De Groene Grachten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.