Financiering

Energiebesparing is een kwestie van doen, maar ook van investeren. Onderzoek de mogelijkheden om eigen geld of een lening te gebruiken voor energiebesparende maatregelen in huis en maak eventueel gebruik van subsidies. Wij hebben alvast een aantal financieringsmogelijkheden voor u op een rij gezet.

Landelijke regelingen

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De ISDE is een tegemoetkoming voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers voor zowel bedrijven als particulieren.

Bedrag

Warmtepomp: € 1.000,- tot € 2.500,-
Zonneboiler: vanaf € 500,- per apparaat

Voorwaarden

 • Het apparaat moet aan de eisen voldoen.
 • Er is beperkt budget per jaar (op is op).

Subsidieregeling voor herbestemming monumenten

Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Bedrag

 • Voor onderzoek: Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000,- en een maximum van € 25.000,-. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.
 • Voor wind- en waterdichtmaatregelen: Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,-. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Voorwaarden

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

 • Onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming.
 • Wind- en waterdicht maatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen voor VvE’S. De subsidie voor particuliere woning- en appartementeigenaren is uitgeput.

Bedrag

€ 12 miljoen beschikbaar tot en met 31 december 2019

Voorwaarden

 • U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.
 • U ontvangt extra subsidie op aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een CO2 gestuurde ventilatiesysteem of balansventilatie met wtw.
 • Gaat u voor een zeer energiezuinig pakket? Dan kunt u een extra bonus van € 4.000,- ontvangen.
 • Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint.

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

Door: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Dit is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van monumenten die geen woonhuis zijn. Het is bedoeld voor sober onderhoud, zoals het schilderen van de kozijnen of plaatselijk herstel van houtwerk, over een periode van 6 jaar en op basis van het instandhoudingsplan.

Bedrag

Het subsidiebedrag dat wordt verleend, bedraagt 50% van de subsidiale kosten. De subsidiale kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt verleend, zijn ten hoogste 3% van de herbouwwaarde.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument.
 • Het monument heeft geen woonfunctie.
 • De subsidie wordt aangevraagd voor sober en doelmatig onderhoud, dus niet voor grote transformaties of vernieuwingen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Door: Belastingdienst

Omschrijving

De KIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 28% van de kosten die geïnvesteerd zijn in kleinschalige bedrijfsmiddelen af te trekken.

Bedrag

Tot 28% van de investeringskosten.

Voorwaarden

 • Investeringskosten moeten meer zijn dan € 2.300,- en minder dan € 318.449,-.
 • Er gelden andere regels bij een samenwerkingsverband.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Door: Belastingdienst

Omschrijving

De Milieu-investeringaftrek is een subisdiemogelijkheid op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Bedrag

De MIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 36% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Voorwaarden

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De EIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 45% van de kosten die geïnvesteerd zijn in duurzame bedrijfsmiddelen af te trekken van de fiscale winst.

Bedrag

45% van de investeringskosten

Voorwaarden

• U wordt door de belastingdienst als ondernemer gezien.
• Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst en kost minimaal €2.500,-.
• U komt alleen in aanmerking voor de subsidie als de warmteweerstand toeneemt met ten minste 2,0 m2 K/W.

9% BTW op arbeid voor aanbrengen isolatie

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar doorgaans onder het 9%-tarief. Let op: overige werkzaamheden, zoals sloopwerk en materiaalkosten, vallen onder het 21%-tarief. Om voor deze BTW korting in aanmerking te komen, moeten de werkzaamheden qua isolerende waarden voldoen aan gestelde minimum Rc-waarden van 2,5 (vloer- gevel en dakisolatie) en 1,1 (spouwmuur en bodemisolatie).

Bedrag

 • 9%- tarief geldt alleen voor de arbeidskosten bij het aanbrengen van de isolatie.
 • 21%-tarief voor overige werkzaamheden rond de isolatie (bijv. sloop, dakkapel, zonwering).
 • 21%-tarief voor materialen.

Voorwaarden

 • Woning moet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Uw doel is om de woning energiezuiniger te maken en haalt de gestelde minimum Rc-waarden.
 • U isoleert de vloeren, muren, daken en/of ramen (m.u.v. deuren, kozijnen of riet).
 • Het tarief geldt ook voor schilderen, stukadoren en behangen van woningen.
 • Controleer vooraf goed met uw aannemer of adviseur welke kosten onder welke categorie vallen, om te bepalen over welke kosten u het 9% tarief krijgt.

Btw terugvragen na aanschaf zonnepanelen

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de gemaakte kosten terugvragen bij de Belastingdienst.

Bedrag

21% van zowel de aanschafkosten als de installatiekosten.

Postcoderoosregeling

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Wanneer kleine bedrijven, stichtingen of verenigingen investeren in duurzame energie kunnen deelnemers binnen deze groep korting krijgen op hun energienota.

Bedrag

Tot 28% van de investeringskosten.

Voorwaarden

 • De maximale doorlaataansluiting is 3×80 A.
 • Een btw deelnemer mag voor maximaal 20% deelnemen.
 • Deelnemers moeten zich in dezelfde postcoderoos bevinden.
 • De korting geldt tot maximaal het eigen gebruik of maximaal 10.000 kWh. per jaar

Salderingsregeling

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Via de salderingsregeling kunt u zonne-energie die u op eigen terrein opwekt wegstrepen tegen de energie die u van uw energieleverancier afneemt. Erg handig als u geen elektriciteit gebruikt op het moment dat u energie opwekt. Tevens, wordt alleen over uw netto energieverbruik btw en energiebelasting berekend.
Het is goed om te weten dat in 2023 deze regeling zal worden afgeschaft en een terugleversubsidie van kracht wordt. Volgens terugleversubsidie krijgt u een vergoeding voor elke kWh die uw panelen opwekken.

Bedrag

Afhankelijk van uw energieverbruik en het aantal zonnepanelen.

Voorwaarden

 • U moet uw zonnepanelen registreren op www.energieleveren.nl.  Het liefst voordat u de zonnepanelen gaat gebruiken. Zo weten uw energieleverancier en netbeheerder dat u energie wilt gaan terugleveren en hoeveel.
 • U kunt maximaal de hoeveelheid energie salderen die u zelf van de netbeheerder afneemt. Produceert u meer dan dat u afneemt, houdt de salderingsregeling op dan ontvangt u een lager tarief.
 • U kunt alleen gebruik maken van de salderingsregeling wanneer u de energie ook daadwerkelijk op eigen terrein produceert en als u een aansluiting tot maximaal 3 x 80A (kleinverbruik aansluiting) heeft.
 • Indien u heel veel of grote zonnepanelen met een aansluitwaarde van 3×16 ampère of meer heeft, moet u de zonnepanelen aanmelden voordat u ze gaat gebruiken.

Restauratiefonds- Duurzame monumenten lening

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen.


Actie Energiescan monumenten

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een DuMo-adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. De eerste 20 aangevraagde energiescans worden (deels) vergoed.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument.
 • De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend.
 • Eigenaar: minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000,-.
 • VvE: minimaal € 25.000,- en maximaal € 300.000,- (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie). Maximaal € 25.000,-  per appartementsrecht.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Restauratiefonds- Duurzame monumenten pluslening

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren van een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd voor energiebesparende maatregelen.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument dat niet als woonhuis geregistreerd is volgens www.monumentenregister.nl.
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • U heeft een Energiescan Monumenten laten uitvoeren door een DuMo-adviseur met daarin een energieprestatieadvies.
 • De betrokken aannemer/installateur heeft de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument ondertekend, waarin staat dat de energiebesparende maatregelen aansluiten op de uitkomsten van de energiescan.
 • De hoogte van de lening is minimaal €100.000 en maximaal €1.000.000.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Restauratiefonds-hypotheek (lening)

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een lening om tegemoet te komen in restauratiekosten van uw Rijksmonumentale pand.

Bedrag

Minimaal leenbedrag van € 10.000,-, tegen een laag rentepercentage.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een Rijksmonument.
 • De uitvoering van de werkzaamheden is nog niet gestart.
 • U heeft de instandhoudingskosten laten bepalen.
 • U heeft nog geen subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden.
 • U bent met een opstal- en CAR-verzekering verzekerd tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie onstaat
 • Uw kredietbeoordeling is positief.
 • U heeft een omgevingsvergunning.

Restauratiefondsplus-hypotheek (lening)

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een lening om tegemoet te komen in restauratie-/onderhoudskosten voor een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd.

Bedrag

Het minimale leningsbedrag is €300.000, tegen een laag rentepercentage.

Voorwaarden

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een rijksmonument.
 • U heeft de instandhoudingskosten laten bepalen.
 • Het beschermde monument of het zelfstandig onderdeel van het beschermde monument behoort niet tot de categorie ‘woonhuizen’.
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • U heeft nog geen subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden.
 • Het monument is niet in eigendom van een decentrale overheid zoals een provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam.
 • U heeft een omgevingsvergunning of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • Uw kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 • U bent met een opstal- en CAR-verzekering verzekerd tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat.
 • U beschikt over een recent taxatierapport waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat.

Regeling Groenprojecten (lening)

Door: Banken en kredietverstrekkers

Omschrijving

Het groenproject biedt particuliere huiseigenaren en ondernemers de mogelijkheid om tegen een lagere rente bedragen te lenen voor de verduurzaming van het pand.

Bedrag

Hangt van de lening af.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het betreffende pand.
 • Uw project valt binnen een van de projectcategorieën.

Greenloans (lening)

Door: ABN AMRO

Omschrijving

Een commerciële lening tegen een laag rentetarief voor duurzame investeringen.

Bedrag

Minimaal leenbedrag van € 5.000,- en maximaal leenbedrag van € 50.000,-, bekijk de website voor een actuele rentepercentage.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een koopwoning.
 • U heeft een vast inkomen dat niet uit ZZP of zelfstandigheid bestaat.
 • U gebruikt de lening voor een door de Greenloans goedgekeurde investering.
 • Het is mogelijk meerdere investeringsdoelen/initiatieven met elkaar te combineren.

De Energiebespaarlening (lening)

Door: Nationaal Energiefonds

Omschrijving

De Energiebespaarlening is een lening waarmee u energiebesparende investeringen aan uw huis kunt financieren.

Bedrag

Minimaal leenbedrag van € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (Nul op de Meter tot maximaal € 50.000,-) , tegen een rente die afhankelijk is van de hoogte en de looptijd van de lening.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning.
 • U bent niet ouder dan 75 jaar.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Het geleende bedrag wordt geïnvesteerd in maatregelen die op de maatregelenlijst van de Energiebespaarlening staan vermeld.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor zonnepanelen, de overige 25% moet in andere maatregelen van de maatregelenlijst geïnvesteerd worden.
 • Interessant: er is ook een Energielening voor VvE’s. Deze kent iets andere voorwaarden, kijk hiervoor op de website.

De groene hypotheek (lening)

Door: Triodos Bank

Omschrijving

Triodos geeft tijdelijk (één rentevaste periode) korting op een hypotheek voor het verduurzamen van uw woning. De rente die u betaalt hangt af van de energiezuinigheid van uw woning. Hoe energiezuiniger uw woning, hoe lager uw rente.

Bedrag

Eén rentevaste periode met een rente afhankelijk van het energielabel van uw woning.

Voorwaarden

 • U wilt of heeft reeds een hypotheek bij Triodos.
 • Op uw hypotheek is geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van toepassing.
 • U kunt met een afschrift van de EPC-berekening schriftelijk aantonen dat uw woning een EPC van 0,19 of lager heeft.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Het geleende bedrag wordt geïnvesteerd in een maatregel die op de maatregelenlijst van de Energiebespaarlening staat vermeld.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor zonnepanelen, de overige 25% moet in andere maatregelen van de maatregelenlijst geïnvesteerd worden.

Provinciale regelingen

Subsidie van uw provincie voor restauratie

Door: Iedere Provincie

Omschrijving

U wilt uw rijksmonument restaureren? Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie of lening met lage rente vanuit uw provincie. Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten.

Meer informatie

Bekijk via onderstaande link of uw provincie financieel iets voor u kan betekenen. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met uw provincie over de betreffende regeling.

Voorwaarden

 • Goed om te weten: provincies besteden het budget verschillend.
 • Soms wordt het budget beschikbaar gesteld voor specifiek erfgoed zoals religieuze of groene monumenten, via professionele organisaties voor monumentenbehoud (zogenoemde POM’s).
 • Bij sommige provincies komen ook woonhuiseigenaren in aanmerking voor subsidie.

Regelingen Den Haag

Voor meer informatie over eventuele financieringsmogelijkheden van de Gemeente Den Haag, kijk op de duurzaamheidspagina op de website van de gemeente.

Subsidie Groene Daken

Door: Gemeente Den Haag

Omschrijving

De subsidie Groene daken van de Gemeente Den Haag stimuleert pandhouders om hun dak te laten begroeien met planten. De subsidie kan gecombineerd worden met de subsidie Dak- en/of Vloerisolatie. 

Bedrag

U krijgt €25 subsidie per m2 groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. De maximale subsidie bedraagt €10.000.

Voorwaarden

 • De subsidie aanvraag kan worden ingediend tot 1 februari 2019.
 • Het dakoppervlak moet minimaal 10m2 zijn.
 • De daktuin moet een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben.
 • Het groene moet dak tenminste één wortelwerende laag hebben.

Subsidie dak- en vloerisolatie

Door: Gemeente Den Haag

Omschrijving

Wanneer u uw dak of vloer heeft geïsoleerd, maakt u in de Gemeente Den Haag kans op de subsidie dak- en vloerisolatie. U maakt hier kans op als particuliere eigenaar, particuliere verhuurder en als Vereniging van Eigenaren.

Bedrag

Voor de aanleg van een dak- en/of vloerisolatie kunt u € 12,50 per vierkante meter subsidie krijgen, tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten.

Voorwaarden

 • De subsidie geldt voor woningen gebouwd vóór 1985.
 • De subsidie moet aangevraagd worden vóór 31 december 2018.
 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • De dak- en/of vloerisolatie moet volgens de informatie- en instructiebladen van: Hoe isoleer ik mijn dak of vloer?.
Loading...