• Nederland
 • Woonhuis

Privacy- en cookieverklaring De Groene Grachten

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 3 februari 2022.

Uw privacy is voor De Groene Grachten B.V. (hierna: De Groene Grachten) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn


Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor De Groene Grachten verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van u verzamelen, wanneer u onze website bezoekt of wanneer u rechtstreeks gebruik maakt van onze diensten. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij uw aanspreekpunt.

Daarnaast kunnen andere organisaties, zoals  de Monumentenwacht of een andere adviespartij, ook gebruik maken van onze diensten, door onze adviestool in te zetten om u zo goed mogelijk te adviseren over het verduurzamen van uw pand. Wanneer derden onze adviestool gebruiken om u te voorzien van advies, dan is die organisatie verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in onze adviestool verwerkt worden. In dat geval verwijzen wij u voor vragen over de omgang met uw persoonsgegevens door naar de Privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij De Groene Grachten doen met informatie die wij over u te weten komen, wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening of onze website www.degroenegrachten.nl  bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Een ‘bewaard’ rapport en contact via De Groene Menukaart

Als pandeigenaar kunt u gebruik maken van de website www.degroenemenukaart.nl voor informatie over de verduurzaming van uw pand(en). Op deze website bieden wij de mogelijkheid om maatregelen te bewaren in een overzicht en het overzicht te downloaden. Hiervoor verwerken wij geen gegevens. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail. Afhankelijk van de afspraken die wij met onze partners (dit zijn overwegens Nederlandse gemeenten), van De Groene Menukaarten hebben gemaakt, komt dit formulier binnen bij De Groene Grachten of een partner die altijd vermeld staat als partner op de website onder de contactgegevens.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Pandtype
 • Bouwjaar
 • Gebruiksoppervlak
 • Klantfase
 • Vragenveld


Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Zelfscan Duurzaam Monument

Als eigenaar van een monumentale woning kunt u gebruik maken van de Zelfscan Duurzaam Monument. Deze is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds. Voor deze Zelfscan beantwoordt u een aantal vragen over uw pand en situatie.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Postcode
 • Pandtype
 • Bouwjaar
 • Gebouwstatus
 • Gebruiksoppervlak
 • Verdiepingen
 • Aantal bewoners
 • Energieverbruik of inschatting van het gemiddelde verbruik van vergelijkbaar pand & huishouden
 • Status uitgevoerde maatregelen
 • Gebouw kenmerken zoals dakvorm, aanwezigheid van een spouwmuur en de hoogte van een kruipruimte
 • Maatregelen waar u geïnteresseerd in bent
   

Wij verwerken deze gegevens om voor u een selectie uit zo’n dertig maatregelen te maken die past bij uw pand en wensen, die u als pdf kunt downloaden in een Zelfscan-rapport. De geanonimiseerde gegevens gebruiken wij ook om onze diensten te verbeteren en om de markt te kunnen analyseren. De geanonimiseerde uitkomsten van deze analyses delen wij incidenteel met het Nationaal Restauratiefonds. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze geanonimeerde gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren omdat pas over langere periode van tijd en na verzameling van voldoende data er conclusies uit de analyses getrokken kunnen worden.

Ervaringen en voorbeeldverhalen

Op onze websites plaatsen wij ervaringen en voorbeeldverhalen van gebouweigenaren.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Beeldmateriaal
 • Inhoud van de gedeelde ervaring (e.g. welke duurzame maatregelen zijn uitgevoerd)

 

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u 4 tot maximaal 12 keer per jaar per e-mail over onze projecten, nieuwe diensten en producten en nieuws en evenementen op het gebied van verduurzaming van historische panden.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres


Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Google Maps

Op onze website kunt u gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om te zien waar een gebouw uit een voorbeeldverhaal staat. Lees altijd ook hun privacyverklaring.Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens-en/of bedrijfsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren
 • u hier toestemming voor geeft
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartij
 • Overheidsinstanties


Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)


Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 

Soort

Cookie; Entiteit; waarborgen 

 

Doel 

Bewaartermijn 

Functioneel

Google Tag Manager 

 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

 

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie 

 

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

Analytisch

Google Analytics 
 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring  

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijkingesteld. Dat betekent dat wij: 

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;  
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 

verder geen gegevens delen met Google;

 • en wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics. 

 

Onbepaalde tijd 

Marketing

YouTube

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

De cookies van YouTube worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Ze maken het mogelijk om geïntegreerde YouTube video’s op onze website te tonen.
 • Ze registreren een uniek ID welke wordt gebruikt door Google om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen.
 • Ze brengen de brandbreedte van de websitegebruiker in kaart op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s, en/of ze brengen overige functionaliteiten in kaart m.b.t. YouTube video’s.
 • Ze tracken op basis van een uniek ID op devices met behulp van de geografische GPS-locatie.

Maximaal 8 maanden

 

 

 

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 
   

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van je rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via privacy@degroenegrachten.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens


Contactgegevens

De Groene Grachten B.V.
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

E-mailadres: info@degroenegrachten.nl
Telefoonnummer: +31 (0)20 210 14 46
KvK nummer: 65474996