Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeenten Leiden, Maastricht, Amsterdam, Voorschoten, Wassenaar, Bergen op Zoom en Den Haag.

De Groene Menukaart Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland kenmerkt zich door een groot aantal prachtige monumenten. Op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie is er juist voor deze monumenten nog een grote slag te slaan. Daarom werken 14 partijen samen in dit unieke project, waarin de verduurzaming van monumentale panden centraal staat.

De Groene Menukaart is bedoeld voor eigenaren van monumentale woningen. Deze website biedt inspiratie, voorbeelden en nuttige informatie om te gaan verduurzamen. Gemeente Waterland heeft veel en verschillende monumenten, en elk monument is uniek en heeft een eigen aanpak. En dat maakt De Groene Menukaart Waterland inzichtelijk.

Gemeente Waterland

De gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om het brede scala aan gemeentelijke initiatieven op een rij te zetten is de duurzaamheidsagenda opgezet; een concreet plan van aanpak voor het verduurzamen van de gemeente. Gemeente Waterland kent een grote diversiteit aan historische panden. De beschermde stads- en dorpsgezichten hebben een eigen karakter en verschillen in vorm en kleur.

Bekijk de video hiernaast over De Groene Menukaart Waterland en ontdek wie u voor gingen met het verduurzamen van panden!

De Groene Grachten

De Groene Grachten is adviseur en uitvoerbegeleider in het verduurzamen van historische gebouwen.

Bekijk hiernaast het filmpje van BNN VARA, waar we op bezoek gaan bij een aantal van onze projecten.

Advies op maat

Energie besparen of duurzaam opwekken? Of wilt u aardgasvrij worden? Wij helpen u uw woning, kantoor, hotel, museum of kerk te verduurzamen. Van ‘Energiescan’ tot integraal ‘Advies op Maat’.

Bouwbegeleiding

Als u uw duurzame plannen wilt verwezenlijken, kunnen wij u begeleiden bij de uitvoering. Zo regelen we vergunningen, financiering en nemen we het bouwmanagement op ons.

Innovatieve projecten

Restwarmte van de bierkoeling gebruiken als verwarming? Crowdfunding voor groene daken? Innovatie en het verduurzamen van historische panden gaan hand in hand. Bewezen innovaties passen wij direct toe in onze projecten.

Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket waar u digitaal en fysiek terecht kan voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen. In dit project treedt Duurzaam Bouwloket onder andere op als onafhankelijke intermediair tussen overheid, pandeigenaren en bedrijfsleven.

Bureau MVO

Bureau MVO is een succesvol bureau voor duurzame communicatie, advies en uitvoering op het gebied van communicatie en marketing rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen en duurzame initiatieven. Wij helpen duurzaamheid en innovatie zichtbaar te maken, genereren aandacht, en zetten mensen aan tot actie en participatie.

De Groene Grachten

Loading...