Subsidie en Financiering voor duurzaam verbouwen

Energiebesparing is een kwestie van doen, maar ook van investeren. Onderzoek de mogelijkheden om eigen geld of een lening te gebruiken voor energiebesparende maatregelen in huis en maak eventueel gebruik van subsidies. Wij hebben alvast een aantal financieringsmogelijkheden voor u op een rij gezet. Kijk ook in uw eigen voormalige gemeente (Haren of Ten Boer) of er nog meer mogelijkheden zijn.

Landelijke regelingen

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De ISDE is een tegemoetkoming voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers voor zowel bedrijven als particulieren.

Bedrag

Warmtepomp: € 1.000,- tot € 2.500,-
Zonneboiler: vanaf € 500,- per apparaat

Voorwaarden

 • Het apparaat moet aan de eisen voldoen.
 • Er is beperkt budget per jaar (op is op).

Subsidieregeling voor herbestemming monumenten

Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Bedrag

 • Voor onderzoek: per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 25.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.
 • Voor wind- en waterdichtmaatregelen: per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 50.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Voorwaarden

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

 • Onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming.
 • Wind- en waterdicht maatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen voor VvE’s. De subsidie voor particuliere woning- en appartementeigenaren is uitgeput.

Bedrag

€ 12 miljoen beschikbaar tot en met 31 december 2019

Voorwaarden

 • U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.
 • U ontvangt extra subsidie op aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een CO2 gestuurde ventilatiesysteem of balansventilatie met wtw.
 • Gaat u voor een zeer energiezuinig pakket? Dan kunt u een extra bonus van € 4.000,- ontvangen.
 • Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint.

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

Door: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Omschrijving

Dit is een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van monumenten die geen woonhuis zijn. Het is bedoeld voor sober onderhoud, zoals het schilderen van de kozijnen of plaatselijk herstel van houtwerk, over een periode van 6 jaar en op basis van het instandhoudingsplan.

Bedrag

Het subsidiebedrag dat wordt verleend, bedraagt 50% van de subsidiale kosten. De subsidiale kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt verleend, zijn ten hoogste 3% van de herbouwwaarde.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument.
 • Het monument heeft geen woonfunctie.
 • De subsidie wordt aangevraagd voor sober en doelmatig onderhoud, dus niet voor grote transformaties of vernieuwingen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Door: Belastingdienst

Omschrijving

De KIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 28% van de kosten die geïnvesteerd zijn in kleinschalige bedrijfsmiddelen af te trekken.

Bedrag

Tot 28% van de investeringskosten.

Voorwaarden

 • Investeringskosten moeten meer zijn dan € 2.300,- en minder dan € 318.449,-.
 • Er gelden andere regels bij een samenwerkingsverband.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Door: Belastingsdienst

Omschrijving

De Milieu-investeringaftrek is een subisdiemogelijkheid op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Bedrag

De MIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 36% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst.

Voorwaarden

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Omschrijving

De EIA biedt bedrijven de mogelijkheid om tot 45% van de kosten die geïnvesteerd zijn in duurzame bedrijfsmiddelen af te trekken van de fiscale winst.

Bedrag

45% van de investeringskosten

Voorwaarden

• U wordt door de belastingdienst als ondernemer gezien.
• Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst en kost minimaal €2.500,-.
• U komt alleen in aanmerking voor de subsidie als de warmteweerstand toeneemt met ten minste 2,0 m2 K/W.

9% BTW op arbeid voor aanbrengen isolatie

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar doorgaans onder het 9%-tarief. Let op: overige werkzaamheden, zoals sloopwerk en materiaalkosten, vallen onder het 21%-tarief. Om voor deze BTW korting in aanmerking te komen, moeten de werkzaamheden qua isolerende waarden voldoen aan gestelde minimum Rc-waarden van 2,5 (vloer- gevel en dakisolatie) en 1,1 (spouwmuur en bodemisolatie).

Bedrag

 • 9%- tarief geldt alleen voor de arbeidskosten bij het aanbrengen van de isolatie.
 • 21%-tarief voor overige werkzaamheden rond de isolatie (bijv. sloop, dakkapel, zonwering).
 • 21%-tarief voor materialen.

Voorwaarden

 • Woning moet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Uw doel is om de woning energiezuiniger te maken en haalt de gestelde minimum Rc-waarden.
 • U isoleert de vloeren, muren, daken en/of ramen (m.u.v. deuren, kozijnen of riet).
 • Het tarief geldt ook voor schilderen, stukadoren en behangen van woningen.
 • Controleer vooraf goed met uw aannemer of adviseur welke kosten onder welke categorie vallen, om te bepalen over welke kosten u het 9% tarief krijgt.

Btw terugvragen na aanschaf zonnepanelen

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de gemaakte kosten terugvragen bij de Belastingdienst.

Bedrag

21% van zowel de aanschafkosten als de installatiekosten.

Salderingsregeling

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Via de salderingsregeling kunt u zonne-energie die u op eigen terrein opwekt wegstrepen tegen de energie die u van uw energieleverancier afneemt. Erg handig als u geen elektriciteit gebruikt op het moment dat u energie opwekt. Tevens, wordt alleen over uw netto energieverbruik btw en energiebelasting berekend.
Het is goed om te weten dat in 2023 deze regeling zal worden afgeschaft en een terugleversubsidie van kracht wordt. Volgens terugleversubsidie krijgt u een vergoeding voor elke kWh die uw panelen opwekken.

Bedrag

Afhankelijk van uw energieverbruik en het aantal zonnepanelen

Voorwaarden

 • U moet uw zonnepanelen registreren op www.energieleveren.nl.  Het liefst voordat u de zonnepanelen gaat gebruiken. Zo weten uw energieleverancier en netbeheerder dat u energie wilt gaan terugleveren en hoeveel.
 • U kunt maximaal de hoeveelheid energie salderen die u zelf van de netbeheerder afneemt. Produceert u meer dan dat u afneemt, houdt de salderingsregeling op dan ontvangt u een lager tarief.
 • U kunt alleen gebruik maken van de salderingsregeling wanneer u de energie ook daadwerkelijk op eigen terrein produceert en als u een aansluiting tot maximaal 3 x 80A (kleinverbruik aansluiting) heeft.
 • Indien u heel veel of grote zonnepanelen met een aansluitwaarde van 3×16 ampère of meer heeft, moet u de zonnepanelen aanmelden voordat u ze gaat gebruiken.

Postcoderoosregeling

Door: Belastingdienst

Omschrijving

Wanneer kleine bedrijven, stichtingen of verenigingen investeren in duurzame energie kunnen deelnemers binnen deze groep korting krijgen op hun energienota.

Bedrag

Tot 28% van de investeringskosten.

Voorwaarden

 • De maximale doorlaataansluiting is 3×80 A.
 • Een btw deelnemer mag voor maximaal 20% deelnemen.
 • Deelnemers moeten zich in dezelfde postcoderoos bevinden.
 • De korting geldt tot maximaal het eigen gebruik of maximaal 10.000 kWh per jaar.

Restauratiefonds- Duurzame monumenten lening

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen.


Actie Energiescan monumenten

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een DuMo-adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. De eerste 20 aangevraagde energiescans worden (deels) vergoed.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument.
 • De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend.
 • Eigenaar: minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000,-.
 • VvE: minimaal € 25.000,- en maximaal € 300.000,- (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie). Maximaal € 25.000,-  per appartementsrecht.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Restauratiefonds- Duurzame monumentenplus lening

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren van een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd voor energiebesparende maatregelen.

Bedrag

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument dat niet als woonhuis geregistreerd is volgens www.monumentenregister.nl.
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • U heeft een Energiescan Monumenten laten uitvoeren door een DuMo-adviseur met daarin een energieprestatieadvies.
 • De betrokken aannemer/installateur heeft de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument ondertekend, waarin staat dat de energiebesparende maatregelen aansluiten op de uitkomsten van de energiescan.
 • De hoogte van de lening is minimaal €100.000 en maximaal €1.000.000.
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Restauratiefonds-hypotheek (lening)

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een lening om tegemoet te komen in restauratiekosten van uw Rijksmonumentale pand.

Bedrag

Minimaal leenbedrag van € 10.000, tegen een laag rentepercentage.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een Rijksmonument.
 • De uitvoering van de werkzaamheden is nog niet gestart.
 • U heeft de instandhoudingskosten laten bepalen.
 • U heeft nog geen subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden.
 • U bent met een opstal- en CAR-verzekering verzekerd tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat.
 • Uw kredietbeoordeling is positief.
 • U heeft een omgevingsvergunning.

Restauratiefondsplus-hypotheek (lening)

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

Het betreft een lening om tegemoet te komen in restauratie-/onderhoudskosten voor een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd.

Bedrag

Het minimale leningsbedrag is €300.000, tegen een laag rentepercentage.

Voorwaarden

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een rijksmonument.
 • U heeft de instandhoudingskosten laten bepalen.
 • Het beschermde monument of het zelfstandig onderdeel van het beschermde monument behoort niet tot de categorie ‘woonhuizen’.
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • U heeft nog geen subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden.
 • Het monument is niet in eigendom van een decentrale overheid zoals een provincie, gemeente, waterschap of ander openbaar lichaam.
 • U heeft een omgevingsvergunning of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • Uw kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 • U bent met een opstal- en CAR-verzekering verzekerd tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat.
 • U beschikt over een recent taxatierapport waarmee het Restauratiefonds akkoord gaat.

Regeling Groenprojecten (lening)

Door: Banken en kredietverstrekkers

Omschrijving

Het groenproject biedt particuliere huiseigenaren en ondernemers de mogelijkheid om tegen een lagere rente bedragen te lenen voor de verduurzaming van het pand.

Bedrag

Hangt van de lening af.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het betreffende pand.
 • Uw project valt binnen een van de projectcategorieën.

Greenloans (lening)

Door: ABN AMRO

Omschrijving

Een commerciële lening tegen een laag rentetarief voor duurzame investeringen.

Bedrag

Minimaal leenbedrag van € 5.000,- en maximaal leenbedrag van € 50.000, bekijk de website voor een actuele rentepercentage.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een koopwoning.
 • U heeft een vast inkomen dat niet uit ZZP of zelfstandigheid bestaat.
 • U gebruikt de lening voor een door de Greenloans goedgekeurde investering.

De Energiebespaarlening (lening)

Door: Nationaal Energiefonds

Omschrijving

De Energiebespaarlening is een lening waarmee u energiebesparende investeringen aan uw woning kunt financieren.

Bedrag

Minimaal leenbedrag van € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (Nul op de Meter tot maximaal € 50.000,-), tegen een rente die afhankelijk is van de hoogte en de looptijd van de lening.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning.
 • U bent niet ouder dan 75 jaar.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Het geleende bedrag wordt geïnvesteerd in maatregelen die op de maatregelenlijst van de Energiebespaarlening staan vermeld.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor zonnepanelen, de overige 25% moet in andere maatregelen van de maatregelenlijst geïnvesteerd worden.
 • Interessant: er is ook een Energielening voor VvE’s. Deze kent iets andere voorwaarden, kijk hiervoor op de website.

De groene hypotheek (lening)

Door: Triodos Bank

Omschrijving

Triodos geeft tijdelijk (één rentevaste periode) korting op een hypotheek voor het verduurzamen van uw woning. De rente die u betaalt hangt af van de energiezuinigheid van uw woning. Hoe energiezuiniger uw woning, hoe lager uw rente.

Bedrag

Eén rentevaste periode met een rente afhankelijk van het energielabel van uw woning.

Voorwaarden

 • U wilt of heeft reeds een hypotheek bij Triodos.
 • Op uw hypotheek is geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van toepassing.
 • U kunt met een afschrift van de EPC-berekening schriftelijk aantonen dat uw woning een EPC van 0,19 of lager heeft.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Het geleende bedrag wordt geïnvesteerd in een maatregel die op de maatregelenlijst van de Energiebespaarlening staat vermeld.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor zonnepanelen, de overige 25% moet in andere maatregelen van de maatregelenlijst geïnvesteerd worden.

Provinciale regelingen

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG)

Door: Provincie Groningen

Omschrijving

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten. Hierbij hanteren we de gemeentegrenzen uit 2018. Waaronder de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Bedrag

Voor energiebesparende maatregelen kan tot maximaal € 1.000 subsidie aangevraagd worden.

Voorwaarden

 • Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag worden ingediend per kalenderjaar (dus van 1 januari t/m 31 december).
 • Het monument met woonfunctie moet in het aardbevingsgebied staan.
 • Het betreft een rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat is gebouwd voor bewoning of dat voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is.
 • De kosten waar we subsidie voor verlenen (de subsidiabele kosten) hebben betrekking op werkzaamheden die maximaal 1 jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden, of werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.
 • De volgende energiebesparende maatregelen zijn subsidiabel indien de cultuurhistorische waarden van het rijksmonument behouden blijven: vloer/gevel/dakisolatie, isolerende beglazing en het waterzijdig inregelen van de warmte-installatie.
 • De werkzaamheden moeten voldoen aan de inhoud van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.
 • U ontvangt geen subsidie als het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • U ontvangt geen subsidie als het subsidieplafond van de RORG is overschreden.

Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

Door: Provincie Groningen

Omschrijving

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Bedrag

Subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd rijksmonument in de provincie Groningen.
 • Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.
 • Rijksmonumentale zelfstandig bouwkundige eenheden zonder woonfunctie komen in aanmerking voor subsidie als ze zijn gelegen buiten het aardbevingsgebied.
 • U beschikt, uiterlijk 6 weken na de sluitingsdatum, over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat in veel gevallen ook een omgevingsvergunning nodig is voor energiebesparende maatregelen. In het geval van herbestemming en/of vervanging van de dakbedekking is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Indien de werkzaamheden vergunning vrij zijn is er een officiële brief van de gemeente nodig ter bevestiging.
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is binnen 2 jaar na de start afgerond.
 • U hebt geen andere subsidie van het Rijk of provincie Groningen ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd.
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is minstens € 35.000.
 • De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. Dit blijkt uit een bijgevoegd dekkingsplan en stukken die aantonen dat de financiën daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • Bij een rijksmonument in eigendom van een rechtspersoon, is de exploitatie van het monument na restauratie voor een periode van 6 jaren geregeld.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

Cultuurfonds-hypotheek (lening)

Door: Nationaal Restauratiefonds

Omschrijving

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Bedrag

Subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouwd rijksmonument in de provincie Groningen.
 • Een rijksmonument met woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het staat in één van de aardbevingsgemeenten.
 • Rijksmonumentale zelfstandig bouwkundige eenheden zonder woonfunctie komen in aanmerking voor subsidie als ze zijn gelegen buiten het aardbevingsgebied.
 • U beschikt, uiterlijk 6 weken na de sluitingsdatum, over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat in veel gevallen ook een omgevingsvergunning nodig is voor energiebesparende maatregelen. In het geval van herbestemming en/of vervanging van de dakbedekking is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Indien de werkzaamheden vergunning vrij zijn is er een officiële brief van de gemeente nodig ter bevestiging.
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is binnen 2 jaar na de start afgerond.
 • U hebt geen andere subsidie van het Rijk of provincie Groningen ontvangen voor de subsidiabele kosten die in uw aanvraag zijn opgevoerd.
 • De hoogte van de subsidiabele restauratiekosten binnen de totale projectkosten is minstens € 35.000.
 • De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. Dit blijkt uit een bijgevoegd dekkingsplan en stukken die aantonen dat de financiën daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • Bij een rijksmonument in eigendom van een rechtspersoon, is de exploitatie van het monument na restauratie voor een periode van 6 jaren geregeld.
 • U bent niet met de uitvoering van het project begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

Regelingen Groningen

Subsidie groen dak

Door: Gemeente Groningen

Omschrijving

U kunt subsidie krijgen voor de aanleg van een groen dak. Dat is een dak waar planten op groeien. Groene daken gaan langer mee. Ze zijn goed voor het comfort in huis, voor de afvoer van regenwater en voor de luchtkwaliteit. U kunt subsidie aanvragen voor een woonhuis, bedrijf of instelling. Het aanvragen gaat via het aanvraagformulier.

Bedrag

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de grootte van het dak.

 • €30 per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 100 m2
 • €20 per m2 voor oppervlakten vanaf 100 tot 250 m2
 • €10 per m2 voor oppervlakten vanaf 250 tot 1000 m2

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar om een groen dak aan te laten leggen.
 • Het dak is minimaal 6 m2.
 • U laat het dak aanleggen door een specialist. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor een dakconstructie met voldoende draagvlak. Raadpleeg eventueel een deskundige, een architect of bouwkundige!
 • U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
 • U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren.
 • De gemeente heeft per jaar een beperkt budget voor groene daken beschikbaar. Daarom geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • Het daktuinsubstraat moet voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’ voor steenachtige substraten. Op verzoek moet u dit kunnen aantonen. Vraag dit certificaat op bij uw daktuinspecialist.
Loading...