• Gemeente Groningen
  • Woonhuis

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  

 

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten en provincies.  

 
 

De Groene Menukaart Groningen

Deze menukaart is bedoeld voor eigenaren van een historisch pand in de gemeente Groningen. Deze website biedt de juiste informatie om historische panden op een goede manier te verduurzamen. Zo kunt u zich uitgebreid informeren over welke type maatregelen er mogelijk zijn, en een beeld vormen van al uw wensen.

Groningen is een prachtige stad met een rijke historie. Monumenten zijn tastbare overblijfselen uit het verleden en dragen voor een belangrijk deel bij aan de uitstraling, de identiteit, en de kwaliteit van de stad en haar omgeving. Zij zorgen ervoor dat de historie van de stad zichtbaar is en ervaarbaar blijft. Monumenten geven een mooi overzicht van de verschillende periodes waarin ze gebouwd zijn en de veranderingen die zij hebben ondergaan. Dit noemen we ook wel de afleesbaarheid van historische gelaagdheid. Monumenten zijn van bovengemiddeld belang door hun historische kenmerken. Daarom vindt de gemeente Groningen het belangrijk zorgvuldig om te gaan met deze categorie van haar culturele erfgoed. (Bron: ROEG)

Wat kan erfgoed bijdragen aan de stad van nu en straks? Die vraag staat centraal in de erfgoednota, waarin de gemeente haar doelen en wensen omtrent het Groninger erfgoed formuleert. De gemeente Groningen wil energieneutraal zijn in 2035. Monumenten leveren daartoe al een bijdrage door hun lange levensduur. Toch is het belangrijk om monumenten op verantwoorde wijze energiezuiniger en comfortabeler te maken. Door middel van goede voorbeelden en advies op maat wil de gemeente eigenaren en gebruikers helpen bij energiebesparende maatregelen.

Meer informatie 

 

De Groene Grachten 

“Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het toch overal!”. Met deze woorden richtten Wubbo Ockels en Suze Gehem De Groene Grachten in 2012 op. 

De Groene Grachten dankt haar naam aan haar allereerste project op de Amsterdamse Prinsengracht. In 2012 werd samen met 15 partners gewerkt aan de verduurzaming van zes grachtenpanden. Inmiddels beperken we ons al lang niet meer tot de grachten van Amsterdam, maar zijn we overal in het land actief. Wij helpen u met het verduurzamen van uw woning, kantoor, molen, kerk, boerderij of ander monumentaal pand. Dat doen we met onafhankelijk advies en begeleiding bij de uitvoering. 

In de afgelopen jaren werkte De Groene Grachten aan het verduurzamen van honderden projecten. Enkele voorbeelden zijn de Zaanse Schans, Paleis Soestdijk, studentenvereniging L.A.N.X., Koninklijk Instituut voor de Tropen en Green Light District.

Lees meer over De Groene Grachten