• Gemeente Amsterdam
 • Woonhuis

Aan de slag met de uitvoering

U heeft advies ingewonnen en wilt (een deel van de) maatregelen laten uitvoeren. Er zijn een aantal stappen te nemen voor u kunt genieten van uw verduurzaamde pand. U gaat offertes opvragen waar u uit kunt kiezen, u bereidt uw pand voor op de geplande werkzaamheden en misschien is het nodig om een vergunning aan te vragen. Op deze pagina helpen we u op weg met hulp bij de uitvoering. 

Geen tijd of vindt u het fijner als er een professional meekijkt? Een uitvoerbegeleider is een onafhankelijke expert en kan u o.a. helpen met:

 • Selectie van de juiste uitvoerders;
 • Vergunning aanvragen;
 • Kwaliteitscontrole;
 • Ondersteuning bij financiering en subsidies;
 • Planning en budget bewaken.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Een goede adviseur kijkt niet alleen naar de technische haalbaarheid van maatregelen, maar ook naar wat er juridisch en financieel mogelijk is. Het kan zijn dat u voor een aantal maatregelen een vergunning moet aanvragen omdat het leidt tot zichtbare wijzigingen aan uw (monumentale) pand. Uw duurzame plannen hebben de meeste kans van slagen als u de gemeente in een vroeg stadium betrekt. Plan daarom een vooroverleg met de gemeente in. Het kan helpen om het adviesrapport vooraf al naar de gemeente toe te sturen, zodat ze weten waar in het advies al rekening mee gehouden is. De gemeente denkt met u mee en kan u ook vertellen wat u nodig heeft om de vergunning aan te vragen.  

Hoe vind ik het juiste bedrijf voor de uitvoering?

U begint met het zoeken van een bedrijf dat de maatregelen voor u kan uitvoeren. Het is aan te raden om bij meerdere bedrijven offertes op de vragen. Vind een overzicht van gespecialiseerde bedrijven op de SpecialistenWijzer van het Restauratiefonds.

Om een offerte uit te kunnen brengen komt de uitvoerder bij u langs voor een woningopname. Heeft u een adviesrapport? Daarin staat veel informatie die nuttig is voor de uitvoerder, denk daarbij aan een overzicht van maatregelen die in het verleden zijn uitgevoerd en mogelijke aandachtspunten zoals vochtproblemen. 

Expertise voor monumenten en panden met een bijzondere historische waarde.

Voor historische panden en panden met de status monument en beschermd stads- of dorpsgezicht is niet elk bedrijf geschikt. Het ontbreekt soms aan kennis over hoe er omgegaan moet worden met bouwhistorische kenmerken. Heeft er in het verleden een bedrijf onderhoud of restauratiewerkzaamheden aan uw pand uitgevoerd? Dan kunt u bij het bedrijf informeren of zij in hun netwerk iemand aanbevelen voor de duurzame maatregelen. U kunt ook uw energieadviseur vragen of hij een uitvoerder kan aanraden. 

Waar moet ik op letten bij het beoordelen van een offerte?

Het is soms lastig om op basis van alleen een offerte te beoordelen welk bedrijf het beste bij uw wensen past. Het kan helpen om bij het bedrijf om referenties van andere soortgelijke uitgevoerde projecten te vragen. 

Niet alle offertes zijn hetzelfde, het kan daardoor lastig zijn om deze goed te vergelijken. U wilt in elk geval terug zien op de offerte: 

 • Wat zit er in de prijs en wat zijn eventuele bijkomende kosten? Voorkom dat u achteraf verrast wordt door een hoge rekening voor meerwerk. En maak hier ook duidelijke afspraken over.
 • Er dient duidelijk aangegeven te zijn wat er gaat gebeuren, van start tot en met de oplevering. Denk ook aan een omschrijving van wat u moet voorbereiden, het afvoeren van puin en oude materialen en schoonmaak. 
 • Let op de certificering en/ of het keurmerk van het bedrijf.  Isolatiebedrijven kunnen bijvoorbeeld aangesloten zijn bij SKG-IKOB en installateurs van zonnepanelen werken volgens de NEN1010 norm. 
 • U wilt informatie over de service en garanties die u krijgt na de oplevering. 
 • Wat mag u aan resultaat verwachten? Zorg voor duidelijke prestatieafspraken. Bijvoorbeeld welke isolatiewaarde wordt verwacht, uitgedrukt in de Rc waarde. Of welk vermogen hebben uw zonnepanelen? En welke garanties krijgt u dat deze prestaties ook echt gehaald worden?  
 • Sommige subsidies en leningen vraagt u vooraf aan de uitvoering aan, daarbij dient u de offerte van het bedrijf mee te sturen. Controleer vooraf of alle gevraagde informatie van de subsidieverstrekker duidelijk vermeld staat op de offerte. 
 

Waar moet ik op letten bij de uitvoering?

Hoe kan mijn pand voorbereiden op de uitvoering?

 • Overleg goed waar in uw pand de uitvoerder allemaal moet zijn en zorg dat deze plekken goed bereikbaar zijn. Bescherm uw interieur en eventuele andere kwetsbare onderdelen door deze af te dekken of tijdelijk te verplaatsen. 
 • Vaak werken uitvoerders met onderaannemers, dit is geen probleem, zorg er alleen wel voor dat het duidelijk voor u is wie uw aanspreekpunt is en de eindverantwoordelijke voor alle uit te voeren werkzaamheden en eventuele garanties op producten.  
 • Het kan voorkomen dat tijdens de uitvoering dingen naar voren komen die de uitvoerder en u niet voorzien hadden, dit kan voor meerwerkkosten zorgen. Zorg dat u vooraf duidelijke afspraken maakt hoe jullie omgaan met dit soort situaties.  
 

Waar kan ik op letten bij de oplevering van de werkzaamheden?

 • Loop samen met de uitvoerder door het pand en neem samen de werkzaamheden zoals afgesproken in de offerte door. Is alles opgeleverd zoals het is afgesproken? 
 • Vraag uitleg over de nieuwe installaties. Is duidelijk hoe u deze kunt gebruiken en onderhouden? 
 • Vraag na isolatie maatregelen hoe uw pand nu geventileerd wordt. 
 • Zijn er zaken nog niet af? Maak dan duidelijke afspraken wanneer deze wel afgerond worden.
 

Hoe kan ik de resultaten monitoren?

Bij het vaststellen van de prestatie eisen spreekt u ook af hoe dit gemonitord gaat worden. Bij maatregelen zoals zonnepanelen is vaak via een dashboard informatie uit te lezen, bij het beter isoleren is dat lastiger. Hierbij zou je bijvoorbeeld een daling op uw gasrekening moeten zien. Let hierbij wel op als u ook andere maatregelen heeft genomen kan dit effect hebben op elkaar en is het vaak niet één op één terug te zien in alle waardes.