• Gemeente cultuurpanden
  • Museum

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden en voor culturele instellingen. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  

De Groene Menukaart Musea en Podiumkunsten 

Deze Groene Menukaart is speciaal samengesteld voor culturele instellingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun gebouw. Het nemen van duurzame maatregelen verbetert de kwaliteit van het gebouw en verlaagt de energielasten. Via de Groene Menukaart krijgt u op een makkelijke en toegankelijke manier inzicht in de mogelijkheden voor uw gebouwen. Tevens krijgt u gelijk een indicatie van de kosten en de besparingen. Bekijk op de menukaart welke duurzame maatregel(en) u wilt toepassen.

De duurzame maatregelen op deze menukaart zijn mede gebaseerd op de ervaringen van culturele instellingen, duurzaamheidscertificaten (BREEAM, Green Key), energieadviezen en de duurzame kennisdatabase van De Groene Grachten. De ervaringsverhalen van de musea en podiumkunstinstellingen die maatregelen in de praktijk hebben toegepast vindt u hier ook terug. Zo hopen wij u te inspireren en activeren om ook aan de slag te gaan. 

Zowel de Metropoolregio Amsterdam als de Provincie Noord-Holland zetten zich al geruime tijd in voor duurzaamheid en cultuur. Naast financiële ondersteuning voor duurzaamheidsscans en maatregelen is uit een benchmark gebleken dat investeren in inzicht en kennisuitwisseling op regionaal niveau een belangrijke impuls kan gegeven aan het opschalen en versnellen van de verduurzaming van de cultuursector.

Zodoende hebben Metropoolregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en De Groene Grachten de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van de Groene Menukaart Musea en Podiumkunsten, in samenwerking met diverse musea en podiumkunstinstellingen.

Duurzaamheidsdoelstellingen van de Metropoolregio Amsterdam

Het inzetten op een toekomstbestendige metropool is één van de leidende principes van de Metropoolregio Amsterdam. Concreet vertaalt zich dat in de inzet op de verduurzaming van het gebruik en de inrichting van onze leefomgeving en in actie tegen klimaatverandering. De coronacrisis geldt daarbij als extra stimulans, doordat de crisis mogelijkheden biedt om realisatie van de duurzaamheidsambities te combineren met economisch herstel. De inzet op het beperken van de milieu- en klimaatbelasting van culturele instellingen sluit daar uitstekend op aan.  

Duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Holland 

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen we bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. We werken aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen we ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Voor meer informatie, klik hier

De Groene Grachten 

“Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het toch overal!”. Met deze woorden richtten Wubbo Ockels en Suze Gehem De Groene Grachten in 2012 op. 

De Groene Grachten dankt haar naam aan haar allereerste project op de Amsterdamse Prinsengracht. In 2012 werd samen met 15 partners gewerkt aan de verduurzaming van zes grachtenpanden. Inmiddels beperken we ons al lang niet meer tot de grachten van Amsterdam, maar zijn we overal in het land actief. Wij helpen u met het verduurzamen van uw museum, podium, fort, kantoor, molen, kerk, boerderij of ander monumentaal pand. Dat doen we met onafhankelijk advies en begeleiding bij de uitvoering. 

In de afgelopen jaren werkte De Groene Grachten aan het verduurzamen van honderden projecten. Enkele voorbeelden zijn de Zaanse Schans, Paleis Soestdijk, studentenvereniging L.A.N.X., Koninklijk Instituut voor de Tropen en Green Light District.

Lees meer over De Groene Grachten

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten en provincies.