• Gemeente cultuurpanden
  • Museum

Over ons

Over De Groene Menukaart

Mag je zonnepanelen op het dak van de kerk leggen? Hoe reken je af met vocht en tocht in een monumentale woning? Kun je een oude stolpboerderij met een warmtepomp verwarmen? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je op De Groene Menukaart.

Dit is hét startpunt als je als eigenaar of gebruiker van een historisch gebouw, een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht aan de slag wil met energiebesparing en verduurzaming. Dit begint met een ontdekkingstocht langs 100 duurzame maatregelen. Je leest wat de maatregelen opleveren en wat er nodig is om ze uit te voeren. Zo geven we inzicht in de duurzame kansen, de regelgeving en actuele subsidies. Kortom, start vandaag nog met het maken van een duurzaam plan voor jouw historische pand.

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten. In samenwerking met tientallen partners, waaronder gemeenten en het Nationaal Restauratiefonds wordt het platform voortdurend aangevuld met subsidies, financieringen en regelgeving. Zo is De Groene Menukaart hét centrale startpunt voor het toekomstklaar maken van uw monument.

En dat monumenten duurzaam kunnen worden, dat laten Wim en Lies zien! Bekijk hier het filmpje voor inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=oYaJoKZYVc4

 

De Groene Menukaart voor culturele instellingen

Deze Groene Menukaart is speciaal samengesteld voor culturele instellingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun gebouw. Het nemen van duurzame maatregelen verbetert de kwaliteit van het gebouw en verlaagt de energielasten. Via de Groene Menukaart krijgt u op een makkelijke en toegankelijke manier inzicht in de mogelijkheden voor uw gebouwen. Tevens krijgt u gelijk een indicatie van de kosten en de besparingen. Bekijk op de menukaart welke duurzame maatregel(en) u wilt toepassen.

De duurzame maatregelen op deze menukaart zijn mede gebaseerd op de ervaringen van culturele instellingen, duurzaamheidscertificaten (BREEAM, Green Key), energieadviezen en de duurzame kennisdatabase van De Groene Grachten. De ervaringsverhalen van de culturele instellingen die maatregelen in de praktijk hebben toegepast vindt u hier ook terug. Zo hopen wij u te inspireren en activeren om ook aan de slag te gaan. 

Zowel de Metropoolregio Amsterdam als de Provincie Noord-Holland zetten zich al geruime tijd in voor duurzaamheid en cultuur. Naast financiële ondersteuning voor duurzaamheidsscans en maatregelen is uit een benchmark gebleken dat investeren in inzicht en kennisuitwisseling op regionaal niveau een belangrijke impuls kan gegeven aan het opschalen en versnellen van de verduurzaming van de cultuursector.

Zodoende hebben Metropoolregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en De Groene Grachten de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van de Groene Menukaart Musea en Podiumkunsten, in samenwerking met diverse musea en podiumkunstinstellingen.

Duurzaamheidsdoelstellingen van de Metropoolregio Amsterdam

Het inzetten op een toekomstbestendige metropool is één van de leidende principes van de Metropoolregio Amsterdam. Concreet vertaalt zich dat in de inzet op de verduurzaming van het gebruik en de inrichting van onze leefomgeving en in actie tegen klimaatverandering. De coronacrisis geldt daarbij als extra stimulans, doordat de crisis mogelijkheden biedt om realisatie van de duurzaamheidsambities te combineren met economisch herstel. De inzet op het beperken van de milieu- en klimaatbelasting van culturele instellingen sluit daar uitstekend op aan.  

Duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Holland 

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen we bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. We werken aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen we ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Voor meer informatie, klik hier

De Groene Grachten 

De Groene Grachten is adviseur en procesbegeleider in het verduurzamen van historische gebouwen, variërend van kerken tot theaters en van musea tot hotels. Onze reis begon in 2012 op initiatief van Wubbo Ockels en Suze Gehem met de verduurzaming van de meest uitdagende monumenten. Ons motto is: "Als verduurzamen hier kan, dan kan het toch overal!"

Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot expert op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en circulariteit. We werken aan historische gebouwen en gebieden in binnen- en buitenland. We geven advies, begeleiden de uitvoering en ontwikkelen slimme tools om de verduurzaming te versnellen. Kennisdelen en leren zit in ons DNA. Vol energie en lef zetten we ons in voor een duurzame toekomst van ons erfgoed.

In het afgelopen decennium hielp De Groene Grachten 1.300 monumenteigenaren bij de verduurzaming van hun pand, waaronder iconische locaties zoals Carré en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daarnaast hebben nog eens 15.000 eigenaren een duurzaamheidsplan ontvangen via onze digitale tools. En we zijn nog lang niet klaar. Onze ‘Big Hairy Audacious Goal’ is om alle 140.000 monumenten in Nederland van een duurzaam plan te voorzien. Vanuit deze droom heeft De Groene Grachten het platform van “De Groene Menukaart” ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie over De Groene Grachten op: www.degroenegrachten.nl