• Gemeente Groningen
  • Woonhuis

Gemeente Groningen Aardgasvrij 2035

Groningen neemt hiermee een voorschot op de ‘transitievisie warmte’, die elke gemeente uiterlijk 2021 moet hebben vastgesteld. De gemeente gaat samen met bewoners, verhuurders en andere betrokkenen per buurt, wijk of dorp energieplannen opstellen voor aardgasvrije wijken.

Voor 2035

De gemeente Groningen wil dat voor 2035 alle wijken en dorpen aardgasvrij zijn. Voor woningen betekent dat: geen cv-ketel op aardgas en geen gasfornuis meer. Wethouder Philip Broeksma: “We zetten actief in op het ondersteunen van inwoners en huizeneigenaren bij het isoleren van woningen en het overschakelen naar schone energiebronnen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de benodigde maatregelen betaalbaar zijn. Dit vraagt om financieringsmogelijkheden zoals een duurzaamheidslening en een gebouwgebonden financiering. Op dit moment beschikken we als gemeente niet over de middelen om voor deze groepen toegesneden financieringsinstrumenten te ontwikkelen. Groningen biedt zich aan om samen met het Rijk nieuwe werkwijzen en maatregelen te ontwikkelen, waarmee ook andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.”

Alternatieven

De kaart laat zien dat warmtenetten geschikt zijn voor de buurten met veel huizenblokken en flats. In totaal zouden meer dan 50.000 woningen op een warmtenet kunnen worden aangesloten. Hierbij krijgen woningen heet verwarmingswater uit een collectief warmtenet. Nieuwe buurten met zeer goed geïsoleerde huizen zijn geschikt voor volledig elektrische verwarming met een warmtepomp. Voor de historische binnenstad is hybride verwarming het beste alternatief. Hierbij wordt een warmtepomp gecombineerd met een cv-ketel op groen gas voor koude dagen. Andere alternatieve energiesystemen zijn daar niet goed in te passen zonder het historische karakter aan te tasten. Hybride verwarming is ook het beste alternatief in de buurten waar gebouwen relatief ver uit elkaar staan.

Invulling

De afgelopen jaren is er in Paddepoel Noord, Reitdiep en de Noorderplantsoenbuurt gewerkt aan de invulling van wijkenergieplannen. Deze wijken zijn divers waardoor deze kennis goed kan worden gebruikt bij de andere buurten. De komende tijd worden in twaalf buurten wijkenergieplannen gemaakt. Dit zijn buurten waar de verkenningen zijn gehouden, waar al bewonersgroepen actief zijn of waar de gemeente een koppeling kan leggen met wijk- en dorpsvernieuwing. Alle woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, kunnen terecht bij het gemeentelijke energieloket Groningen woont SLIM. Bewoners die gezamenlijk hun buurt willen verduurzamen, kunnen ondersteuning krijgen van de lokale energiecoöperatie Grunneger Power. Daarnaast is met de Groningse woningcorporaties een masterplan opgesteld, om te bepalen wat er nodig is om hun woningen CO₂-neutraal en aardgasvrij te maken. De kaart voor aardgasvrije buurten geeft inwoners inzicht in het geschiktste alternatieve energiesysteem voor hun woning. Het is het startpunt voor het maken van wijkenergie plannen. Als in de praktijk blijkt dat een ander alternatief beter geschikt is kan dit alsnog wijzigen.

Haalbaar en betaalbaar

De omschakeling naar een nieuw energiesysteem vraagt forse investeringen. Niet alleen van de gemeente, woningcorporaties, WarmteStad, netbeheerders, maar ook van inwoners en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat veel huiseigenaren deze investeringen lastig kunnen opbrengen. “Juist voor inwoners met een smalle beurs of hoge maandlasten vraagt het investeringen die hun financiële spankracht ruimschoots te boven kunnen gaan. Tegelijktijdig stijgt de gasprijs en zal deze naar verwachting de komende jaren alleen maar forser stijgen. Daarom is het een belangrijke opgave te voorkomen dat dit leidt tot energiearmoede”, aldus wethouder Philip Broeksma.

Kaart

De kaart met het Openingsbod is tot stand gekomen met de onderzoeksbureaus CE Delft, Quintel en Greenvis. Criteria zijn: wat voor type woningen staan er in de buurten en wanneer zijn ze gebouwd? Welke warmtebronnen zijn er beschikbaar? Wat kosten de alternatieven voor aardgas? Enexis en de Gasunie zijn mede opdrachtgever. Bekijk hier de kaart en kijk hier voor meer informatie van de gemeente Groningen.

Gepubliceerd op
18 juli 2019

Alle nieuwsberichten

Overig nieuws

Een duurzame Open Monumentendag

Open Monumentendag 2022 in het teken van duurzaamheid!

Bent u benieuwd hoe monumenten in de praktijk worden verduurzaamd? Dan heeft u nu de kans! Dit jaar staat Open Monumentendag, op 10 en 11 september, in het teken van duurzaamheid. Dé kans om eens bij een duurzaam monument binnen te kijken. 

Lees verder

10 bespaartips

Energiebesparing is een kwestie van doen, maar ook van investeren. Aangezien niet iedereen de middelen heeft om een investering te doen, geven wij tien energiebespaartips die makkelijk te implementeren zijn in ieder pand.

Lees verder

(hybride) Warmtepomp wordt de norm

Als je CV-ketel het begeeft, dan wordt er vaak gedacht om direct een nieuwe (traditionele) ketel terug te plaatsen. Vanaf 2026 is dat, als het aan het kabinet ligt, verleden tijd. Dan worden hybride warmtepompen de standaard voor het verwarmen van woningen. Bij vervanging van je cv-installatie zal je moeten overstappen naar duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk.

Lees verder