• Nederland
 • Kerkgebouw

Rond het pand

Heeft u ruimte rondom uw pand? Ook daar zijn mogelijkheden om slim met water en groen om te gaan. U kunt bijvoorbeeld regenwater opvangen en gebruiken om uw toilet mee te spoelen. Ook kunt u grijs water opvangen en zuiveren met een helofytenfilter in uw tuin. In een moestuin plant en oogst u eigen groenten, kruiden en fruit. En heeft u wel eens van een aquaponic gehoord?

Regenton

Houten regenton met afgekoppelde regenpijp

Regenwater kan goed worden hergebruikt om het groen rondom uw kerkgebouw te besproeien. Jaarlijks wordt in tuinen een grote hoeveelheid schoon drinkwater gebruikt voor het sproeien van de planten en het gazon. Door het regenwater op te vangen in een regenton en dit vervolgens te gebruiken, bespaart u drinkwater en maakt u gebruik van een natuurlijke bron. Er zijn verschillende formaten beschikbaar. De regenton kan ook worden uitgevoerd als een ondergrondse tank, hier is wel een pomp voor nodig. 

 • U kunt deze maatregel zelf uitvoeren
 • Bespaart op het watergebruik
 • Minder belasting van het rioolsysteem
 • In diverse varianten & stijlen verkrijgbaar
 • Regenwater is gratis en eenvoudig op te vangen
 • Zorg voor een overloop naar het riool of de buitenruimte
 • Voorkom verstopping van de toevoer met een bladvanger
Lees meer Lees minder
Tip

Slimme regenton

Een ‘slimme regenton’ is gekoppeld aan het internet, de ton ontvangt dan informatie over aanstaande regenbuien en kan zichzelf leeg maken voordat een regenbui begint. Hierdoor gebruikt u het opgevangen regenwater optimaal. De slimme regenton kan ook gebruikt worden in de publieke ruimte. Dan kunnen de aangesloten regentonnen fungeren als waterbassins in de zomer, bijvoorbeeld voor het bewateren van planten.

Regenwater kan goed worden hergebruikt om het groen rondom uw kerkgebouw te besproeien. Jaarlijks wordt in tuinen een grote hoeveelheid schoon drinkwater gebruikt voor het sproeien van de planten en het gazon. Door het regenwater op te vangen in een regenton en dit vervolgens te gebruiken, bespaart u drinkwater en maakt u gebruik van een natuurlijke bron. Er zijn verschillende formaten beschikbaar. De regenton kan ook worden uitgevoerd als een ondergrondse tank, hier is wel een pomp voor nodig. 

 • U kunt deze maatregel zelf uitvoeren
 • Bespaart op het watergebruik
 • Minder belasting van het rioolsysteem
 • In diverse varianten & stijlen verkrijgbaar
 • Regenwater is gratis en eenvoudig op te vangen
 • Zorg voor een overloop naar het riool of de buitenruimte
 • Voorkom verstopping van de toevoer met een bladvanger

Regenbestendige buitenruimte

Verschillende verhardingen voor de buitenruimte
Waterbergende krattensysteem
Bron: De Dakdokters, waterberging krattensysteem

Nederland krijgt steeds vaker te maken met langere periodes van droogte, gevolgd door hevigere regenbuien. U kunt de ruimte rond uw kerkgebouw extra regenbestendig maken door te kiezen voor betere waterinfiltratie mogelijkheden. Kies allereerst voor waterdoorlatende verharding. Er zijn verschillende waterdoorlatende verhardingen, zoals schelpen, grind, houtsnippers of zelfs poreuze tegels. Probeer de hoeveelheid verharding in de buitenruimte te beperken, zo is er meer ruimte voor het water, maar ook voor groen. 

 • Minder wateroverlast
 • Minder belasting van het rioolsysteem
 • Draagt bij aan meer biodiversiteit
 • Het regenwater wordt langzaam afgegeven aan het grondwater
 • Let op het afschot van verharde delen, water verzamelt op het laagste punt
 • Niet alle soorten verhardingen zijn geschikt voor zwaarder vervoer
 • Poreuze tegels en kratten kunnen dicht slibben, dit vergt extra beheer en onderhoud
 • Lage grondwaterstand vereist voor optimale werking
 • Plaats de kratten op voldoende afstand van de gevel om wateroverlast in de kruipruimte of de kelder te voorkomen
Regelgeving

Algemeen

 • Heeft uw buitenruimte een monumentale of beschermde status onderzoek dan eerst welke onderdelen u mag aanpassen.
Lees meer Lees minder
Tip

Nog meer voorzieningen treffen? Koppel de afvoer van regenwater los van het riool en bekijk dan de mogelijkheden voor het toepassen van een krattensysteem. Dit zijn waterbuffers waar het regenwater tijdelijk wordt opgeslagen en langzaam aan het grondwater kan worden afgegeven. Deze kunnen worden geïntegreerd in de buitenruimte of in combinatie met een groen dak.  

Nederland krijgt steeds vaker te maken met langere periodes van droogte, gevolgd door hevigere regenbuien. U kunt de ruimte rond uw kerkgebouw extra regenbestendig maken door te kiezen voor betere waterinfiltratie mogelijkheden. Kies allereerst voor waterdoorlatende verharding. Er zijn verschillende waterdoorlatende verhardingen, zoals schelpen, grind, houtsnippers of zelfs poreuze tegels. Probeer de hoeveelheid verharding in de buitenruimte te beperken, zo is er meer ruimte voor het water, maar ook voor groen. 

 • Minder wateroverlast
 • Minder belasting van het rioolsysteem
 • Draagt bij aan meer biodiversiteit
 • Het regenwater wordt langzaam afgegeven aan het grondwater
 • Let op het afschot van verharde delen, water verzamelt op het laagste punt
 • Niet alle soorten verhardingen zijn geschikt voor zwaarder vervoer
 • Poreuze tegels en kratten kunnen dicht slibben, dit vergt extra beheer en onderhoud
 • Lage grondwaterstand vereist voor optimale werking
 • Plaats de kratten op voldoende afstand van de gevel om wateroverlast in de kruipruimte of de kelder te voorkomen
Regelgeving

Algemeen

 • Heeft uw buitenruimte een monumentale of beschermde status onderzoek dan eerst welke onderdelen u mag aanpassen.

Helofytenfilter

Helofytenfilter in woonwijk met steiger

U kunt op eigen terrein uw grijs afvalwater (licht verontreinigd afvalwater, zoals douche of afwaswater), zuiveren en hergebruiken door middel van een helofytenfilter. Een helofytenfilter of moerasfilter, is een eenvoudige, natuurlijke manier om grijs afvalwater te zuiveren. Helofyten zijn waterplanten en zorgen voor een geschikt leefklimaat voor de bacteriën die de afvalstoffen uit het afvalwater afbreken tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Het water kan dan worden afgegeven aan het oppervlakte water in plaats van het riool. Het proces heeft een hoog zuiveringsrendement en het gezuiverde water kan zelfs worden hergebruikt om toiletten door te spoelen. Er is wel wat energie nodig om het afvalwater door het filter te pompen. 

 • Bespaart op het watergebruik
 • Natuurlijke manier van water zuiveren
 • Minder belasting van het rioolsysteem
 • Opvang en hergebruik van regenwater
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Het is niet mogelijk om zwart water hiermee te zuiveren
 • Gezuiverd water hergebruiken vraagt om nieuwe infrastructuur van leidingwerk voor bv. toiletten
 • Er zijn pompen nodig om het gezuiverde water naar de toiletten te pompen
Lees meer Lees minder

U kunt op eigen terrein uw grijs afvalwater (licht verontreinigd afvalwater, zoals douche of afwaswater), zuiveren en hergebruiken door middel van een helofytenfilter. Een helofytenfilter of moerasfilter, is een eenvoudige, natuurlijke manier om grijs afvalwater te zuiveren. Helofyten zijn waterplanten en zorgen voor een geschikt leefklimaat voor de bacteriën die de afvalstoffen uit het afvalwater afbreken tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Het water kan dan worden afgegeven aan het oppervlakte water in plaats van het riool. Het proces heeft een hoog zuiveringsrendement en het gezuiverde water kan zelfs worden hergebruikt om toiletten door te spoelen. Er is wel wat energie nodig om het afvalwater door het filter te pompen. 

 • Bespaart op het watergebruik
 • Natuurlijke manier van water zuiveren
 • Minder belasting van het rioolsysteem
 • Opvang en hergebruik van regenwater
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Het is niet mogelijk om zwart water hiermee te zuiveren
 • Gezuiverd water hergebruiken vraagt om nieuwe infrastructuur van leidingwerk voor bv. toiletten
 • Er zijn pompen nodig om het gezuiverde water naar de toiletten te pompen
Tip

Groene parkeerplaats

De parkeerplaats kan gebruikt worden voor meer dan alleen parkeren. Het is aan te raden om de parkeerplaatsen met halfverharding te bedekken, zodat ze mooi groen zijn en regenwater kan infiltreren in de bodem. Door een carport te plaatsen, bedekt met zonnepanelen, kunnen elektrische auto’s bovendien worden opgeladen met zelf opgewekte elektriciteit. Natuurlijk kan de energie ook gebruikt worden in uw pand.

Tip
Filtratie circulatiepomp

Filtratie circulatiepomp

Heeft u een zwembad of vijver bij uw pand? Met een duurzame filtratie circulatie zwembad- en vijverpompen kunt u het debiet en de snelheid geheel zelf of automatisch regelen. Dit in tegenstelling tot standaard circulatiepompen, die alleen op volle kracht draaien. Hierdoor bespaart u al snel meer dan 80% van de energiekosten!