• Nederland
  • Boerderij

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart Boerderijen is er voor u als beheerder van boerderijen. Ook boerderijen kunnen duurzamer! De Groene Menukaart biedt op één plek inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  


De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, provincies en netwerkpartners.    

 

 
Provincie Overijssel 

De provincie Overijssel streeft naar een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. De provincie vindt het ook belangrijk dat monumentale gebouwen duurzaam en daarmee toekomstbestendig zijn. De Groene menukaart Overijssel informeert eigenaren van historische panden adequaat over de mogelijkheden van verduurzamen op een toegankelijke wijze met de laatste actuele technische oplossingen. Over het besparen van energie en over het opwekken van energie. En dat voor verschillende objecten: woonhuismonumenten, boerderijen, molens, landgoederen en kerken.

 

 
Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp 

De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp (BSNH) zet zich in voor het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

Met hun massale piramidevormige daken geven de stolpen dit gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet en versterken de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap. De ‘piramides van het Noorden’ zijn agrarisch veelal niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd als woonboerderij, kantoor, winkel, zorgboerderij of toeristische bestemming.

Tijdens het proces van herbestemming komen ook vragen rondom duurzaamheid aan de orde. In de stolpencommunity van bewoners en experts worden deze vragen gesteld en beantwoord, digitaal of middels stolpencolleges. 

De BSNH geeft advies en levert informatie aan eigenaren, gemeentes en provincie. Ze geeft ieder kwartaal een Nieuwsbrief uit en het magazine De Stolp. Er worden excursies, erfbezoeken en expertmeetings georganiseerd en op de website staat de voortdurend bijgewerkte beeldbank met gegevens over type en gebruik, kenmerkende bouwdetails en het bouwjaar van de stolp. 

Al deze activiteiten dragen bij aan het duurzame behoud van deze karakteristieke bouwvormen met bijbehorend erf en landschap voor komende generaties. 

 


De Groene Grachten

 

De Groene Menukaart

Als adviseurs doen we elke dag kennis en ervaring op met het verduurzamen van oude panden. Omdat we deze kennis niet voor onszelf wilden houden zijn we gestart met De Groene Menukaart. Op dit onafhankelijke platform delen gratis onze kennis en ervaring met u. Om anderen te inspireren en informeren over de mogelijkheden.

 

Advies op maat

Wij geven onafhankelijk, persoonlijk advies aan particuliere en zakelijke eigenaren over het verduurzamen van hun pand. In het uitgebreide adviesrapport staan alle mogelijke maatregelen voor uw pand, met toelichting, kosten, besparing, aandachtspunten en voordelen. U krijgt inzicht in welke vergunningen u waarvoor nodig heeft en een overzicht van alle relevante subsidies en financieringen. Zo weet u wat er in uw situatie mogelijk is en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

 

 

Bouwbegeleiding

Wilt u naar aanleiding van een Advies op Maat tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de geplande maatregelen ook begeleiden. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u volledig ontzorgen of op delen ondersteunen. We kennen de weg in het woud van vergunningen, regelgeving, financiering en subsidies en kunnen u helpen het gesprek met de gemeente op te starten. Als u dat wil kunnen we u ook adviseren waar u op moet letten bij het kiezen van een aannemer en beoordelen van offertes. Wij kunnen u als onafhankelijk adviseur helpen bij het vinden van de juiste uitvoerder.

 

Lees meer over De Groene Grachten