• Nederland
  • Molen

Over ons

Over De Groene Menukaart

Mag je zonnepanelen op het dak van de kerk leggen? Hoe reken je af met vocht en tocht in een monumentale woning? Kun je een oude stolpboerderij met een warmtepomp verwarmen? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je op De Groene Menukaart.

Dit is hét startpunt als je als eigenaar of gebruiker van een historisch gebouw, een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht aan de slag wil met energiebesparing en verduurzaming. Dit begint met een ontdekkingstocht langs 100 duurzame maatregelen. Je leest wat de maatregelen opleveren en wat er nodig is om ze uit te voeren. Zo geven we inzicht in de duurzame kansen, de regelgeving en actuele subsidies. Kortom, start vandaag nog met het maken van een duurzaam plan voor jouw historische pand.

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten. In samenwerking met tientallen partners, waaronder gemeenten en het Nationaal Restauratiefonds wordt het platform voortdurend aangevuld met subsidies, financieringen en regelgeving. Zo is De Groene Menukaart hét centrale startpunt voor het toekomstklaar maken van uw monument.

En dat monumenten duurzaam kunnen worden, dat laten Wim en Lies zien! Bekijk hier het filmpje voor inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=oYaJoKZYVc4


 
Provincie Overijssel 

De provincie Overijssel streeft naar een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. De provincie vindt het ook belangrijk dat monumentale gebouwen duurzaam en daarmee toekomstbestendig zijn. De Groene menukaart Overijssel informeert eigenaren van historische panden adequaat over de mogelijkheden van verduurzamen op een toegankelijke wijze met de laatste actuele technische oplossingen. Over het besparen van energie en over het opwekken van energie. En dat voor verschillende objecten: woonhuismonumenten, boerderijen, molens, landgoederen en kerken.

 
Provincie Noord-Holland  

Erfgoed is van essentiële waarde voor de provincie. De provincie wil erfgoed behouden en versterken. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom stimuleert de provincie het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming en verduurzaming. De Groene Menukaarten zijn bedoeld voor eigenaren van monumentale gebouwen zoals forten, kerken, molens en stolpboerderijen die hun object toekomstbestendig willen maken. Deze website biedt per typologie de juiste informatie om op een goede manier te verduurzamen.

Voor de financiering van uw verduurzamingsplannen heeft de provincie diverse mogelijkheden; zoals een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands fonds voor monumenten of een subsidie voor het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten. In 2019 hebben wij ook een eenmalige subsidie voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij culturele instellingen. Bezoek voor een uitgebreide toelichting op onze financieringsmogelijkheden het subsidieloket op onze website. Daarnaast biedt ons programma Cultuur & Erfgoed volop informatie over de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland voor monumenten. 

 
De Hollandsche Molen 

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.

De Groene Menukaart voor Molens is een initiatief van De Groene Grachten en met medewerking van de Hollandsche Molen tot stand gekomen, dankzij steun van de Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel.

Hier vindt u alle mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken op uw molen, bijgebouw en erf. Heeft u vragen of wilt u direct aan de slag met het verduurzamen van uw molen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.De Groene Grachten

De Groene Grachten is adviseur en procesbegeleider in het verduurzamen van historische gebouwen, variërend van kerken tot theaters en van musea tot hotels. Onze reis begon in 2012 op initiatief van Wubbo Ockels en Suze Gehem met de verduurzaming van de meest uitdagende monumenten. Ons motto is: "Als verduurzamen hier kan, dan kan het toch overal!"

Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot expert op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en circulariteit. We werken aan historische gebouwen en gebieden in binnen- en buitenland. We geven advies, begeleiden de uitvoering en ontwikkelen slimme tools om de verduurzaming te versnellen. Kennisdelen en leren zit in ons DNA. Vol energie en lef zetten we ons in voor een duurzame toekomst van ons erfgoed.

In het afgelopen decennium hielp De Groene Grachten 1.300 monumenteigenaren bij de verduurzaming van hun pand, waaronder iconische locaties zoals Carré en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daarnaast hebben nog eens 15.000 eigenaren een duurzaamheidsplan ontvangen via onze digitale tools. En we zijn nog lang niet klaar. Onze ‘Big Hairy Audacious Goal’ is om alle 140.000 monumenten in Nederland van een duurzaam plan te voorzien. Vanuit deze droom heeft De Groene Grachten het platform van “De Groene Menukaart” ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie over De Groene Grachten op: www.degroenegrachten.nl