• Nederland
  • Overig

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  


De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, provincies en netwerkpartners.    

 

 
Provincie Noord-Holland  

Erfgoed is van essentiële waarde voor de provincie. De provincie wil erfgoed behouden en versterken. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom stimuleert de provincie het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming en verduurzaming. De Groene Menukaarten zijn bedoeld voor eigenaren van monumentale gebouwen zoals forten, kerken, molens en stolpboerderijen die hun object toekomstbestendig willen maken. Deze website biedt per typologie de juiste informatie om op een goede manier te verduurzamen.

Voor de financiering van uw verduurzamingsplannen heeft de provincie diverse mogelijkheden; zoals een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands fonds voor monumenten of een subsidie voor het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten. In 2019 hebben wij ook een eenmalige subsidie voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij culturele instellingen. Bezoek voor een uitgebreide toelichting op onze financieringsmogelijkheden het subsidieloket op onze website. Daarnaast biedt ons programma Cultuur & Erfgoed volop informatie over de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland voor monumenten. 

 

 
Provincie Overijssel 

De provincie Overijssel streeft naar een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. De provincie vindt het ook belangrijk dat monumentale gebouwen duurzaam en daarmee toekomstbestendig zijn. De Groene menukaart Overijssel informeert eigenaren van historische panden adequaat over de mogelijkheden van verduurzamen op een toegankelijke wijze met de laatste actuele technische oplossingen. Over het besparen van energie en over het opwekken van energie. En dat voor verschillende objecten: woonhuismonumenten, boerderijen, molens, landgoederen en kerken.

 

 
Stichting Liniebreed Ondernemen 

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Waterlinies in Nederland. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies kunnen genieten. Met als doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties. Onze stichting vormt de verbinding tussen het erfgoed, overheden en de ondernemers op en rond forten. SLO staat voor netwerk, advies, initiatief en innovatie voor en door ondernemers in de Waterlinies. Ze organiseert bijzondere liniebrede evenementen met het fortenerfgoed als decor. SLO biedt services op het gebied van marketing, publiciteit, centrale inkoop, kennis en netwerk. 

 

 
De Hollandsche Molen 

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.

De Groene Menukaart voor Molens is een initiatief van De Groene Grachten en met medewerking van de Hollandsche Molen tot stand gekomen, dankzij steun van de Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel.

Hier vindt u alle mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken op uw molen, bijgebouw en erf. Heeft u vragen of wilt u direct aan de slag met het verduurzamen van uw molen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

 
Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp 

De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp (BSNH) zet zich in voor het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

Met hun massale piramidevormige daken geven de stolpen dit gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet en versterken de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap. De ‘piramides van het Noorden’ zijn agrarisch veelal niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd als woonboerderij, kantoor, winkel, zorgboerderij of toeristische bestemming.

Tijdens het proces van herbestemming komen ook vragen rondom duurzaamheid aan de orde. In de stolpencommunity van bewoners en experts worden deze vragen gesteld en beantwoord, digitaal of middels stolpencolleges. 

De BSNH geeft advies en levert informatie aan eigenaren, gemeentes en provincie. Ze geeft ieder kwartaal een Nieuwsbrief uit en het magazine De Stolp. Er worden excursies, erfbezoeken en expertmeetings georganiseerd en op de website staat de voortdurend bijgewerkte beeldbank met gegevens over type en gebruik, kenmerkende bouwdetails en het bouwjaar van de stolp. 

Al deze activiteiten dragen bij aan het duurzame behoud van deze karakteristieke bouwvormen met bijbehorend erf en landschap voor komende generaties. 

 

 
Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen 

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) is een landelijke, niet gebonden vereniging, die zich inzet voor het behoud en een goed gebruik van kerkgebouwen in Nederland. Tevens spant zij zich om de belangstelling voor deze gebouwen te vergroten. 

De Groene Menukaart voor kerken is een initiatief van De Groene Grachten en met medewerking van vereniging  tot stand gekomen, dankzij steun van de Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel.

 

 
stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen 

sKBL spant zich in om meer nationale bekendheid te verwerven van de 650 objecten die tot dit monumentale erfgoed behoren. sKBL heeft een uitgebreid en digitaal portaal en beschikt over een actief, omvangrijk en relevant netwerk. Het digitale portaal fungeert als informatieplek voor bezoekers die meer over de kastelen en historische buitenplaatsen willen weten. Zo bundelen wij op een toegankelijke wijze informatie voor een breed en geïnteresseerd publiek. Tegelijk bevat dit portaal veel informatie over honderden kastelen en historische buitenplaatsen. Onze stichting verleent regelmatig medewerking aan publicaties, artikelen en interviews en zijn we zeer actief op social media als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. 

Daarnaast staat sKBL voor verbinding, kennisdeling, en uitwisseling van ervaring en spannen wij ons als landelijk platform in door de onderlinge band tussen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zelf te versterken. In dit netwerk zijn uiteenlopende gebruikers/betrokkenen vertegenwoordigd, zoals horeca-, congres-, en/of evenementenlocaties, kasteelmusea, particuliere eigenaren, beheerstichtingen, zorginstellingen, overheden, bedrijven en erfgoedprofessionals. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en visies is belangrijk. Samenwerking en kennisdeling bevorderen immers het behoud van die heerlijke plekken. sKBL kent een groeiende groep vrienden. Op dit moment zijn 200 relevante partijen bij ons aangesloten. Deze donateurs scharen zich achter de doelstellingen en vormen met elkaar een actief netwerk.

 


De Groene Grachten

 

De Groene Menukaart

Als adviseurs doen we elke dag kennis en ervaring op met het verduurzamen van oude panden. Omdat we deze kennis niet voor onszelf wilden houden zijn we gestart met De Groene Menukaart. Op dit onafhankelijke platform delen gratis onze kennis en ervaring met u. Om anderen te inspireren en informeren over de mogelijkheden.

 

Advies op maat

Wij geven onafhankelijk, persoonlijk advies aan particuliere en zakelijke eigenaren over het verduurzamen van hun pand. In het uitgebreide adviesrapport staan alle mogelijke maatregelen voor uw pand, met toelichting, kosten, besparing, aandachtspunten en voordelen. U krijgt inzicht in welke vergunningen u waarvoor nodig heeft en een overzicht van alle relevante subsidies en financieringen. Zo weet u wat er in uw situatie mogelijk is en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

 

 

Bouwbegeleiding

Wilt u naar aanleiding van een Advies op Maat tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de geplande maatregelen ook begeleiden. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u volledig ontzorgen of op delen ondersteunen. We kennen de weg in het woud van vergunningen, regelgeving, financiering en subsidies en kunnen u helpen het gesprek met de gemeente op te starten. Als u dat wil kunnen we u ook adviseren waar u op moet letten bij het kiezen van een aannemer en beoordelen van offertes. Wij kunnen u als onafhankelijk adviseur helpen bij het vinden van de juiste uitvoerder.

 

Lees meer over De Groene Grachten