• Nederland
  • Overig

Over ons

Over De Groene Menukaart

Mag je zonnepanelen op het dak van de kerk leggen? Hoe reken je af met vocht en tocht in een monumentale woning? Kun je een oude stolpboerderij met een warmtepomp verwarmen? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je op De Groene Menukaart.

Dit is hét startpunt als je als eigenaar of gebruiker van een historisch gebouw, een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht aan de slag wil met energiebesparing en verduurzaming. Dit begint met een ontdekkingstocht langs 100 duurzame maatregelen. Je leest wat de maatregelen opleveren en wat er nodig is om ze uit te voeren. Zo geven we inzicht in de duurzame kansen, de regelgeving en actuele subsidies. Kortom, start vandaag nog met het maken van een duurzaam plan voor jouw historische pand.

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten. In samenwerking met tientallen partners, waaronder gemeenten en het Nationaal Restauratiefonds wordt het platform voortdurend aangevuld met subsidies, financieringen en regelgeving. Zo is De Groene Menukaart hét centrale startpunt voor het toekomstklaar maken van uw monument.

En dat monumenten duurzaam kunnen worden, dat laten Wim en Lies zien! Bekijk hier het filmpje voor inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=oYaJoKZYVc4

 

 

 

 
Provincie Noord-Holland  

Erfgoed is van essentiële waarde voor de provincie. De provincie wil erfgoed behouden en versterken. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom stimuleert de provincie het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming en verduurzaming. De Groene Menukaarten zijn bedoeld voor eigenaren van monumentale gebouwen zoals forten, kerken, molens en stolpboerderijen die hun object toekomstbestendig willen maken. Deze website biedt per typologie de juiste informatie om op een goede manier te verduurzamen.

Voor de financiering van uw verduurzamingsplannen heeft de provincie diverse mogelijkheden; zoals een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands fonds voor monumenten of een subsidie voor het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten. In 2019 hebben wij ook een eenmalige subsidie voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij culturele instellingen. Bezoek voor een uitgebreide toelichting op onze financieringsmogelijkheden het subsidieloket op onze website. Daarnaast biedt ons programma Cultuur & Erfgoed volop informatie over de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland voor monumenten. 

 

 
Provincie Overijssel 

De provincie Overijssel streeft naar een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. De provincie vindt het ook belangrijk dat monumentale gebouwen duurzaam en daarmee toekomstbestendig zijn. De Groene menukaart Overijssel informeert eigenaren van historische panden adequaat over de mogelijkheden van verduurzamen op een toegankelijke wijze met de laatste actuele technische oplossingen. Over het besparen van energie en over het opwekken van energie. En dat voor verschillende objecten: woonhuismonumenten, boerderijen, molens, landgoederen en kerken.

 

 
Stichting Liniebreed Ondernemen 

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Waterlinies in Nederland. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies kunnen genieten. Met als doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties. Onze stichting vormt de verbinding tussen het erfgoed, overheden en de ondernemers op en rond forten. SLO staat voor netwerk, advies, initiatief en innovatie voor en door ondernemers in de Waterlinies. Ze organiseert bijzondere liniebrede evenementen met het fortenerfgoed als decor. SLO biedt services op het gebied van marketing, publiciteit, centrale inkoop, kennis en netwerk. 

 

 
De Hollandsche Molen 

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.

De Groene Menukaart voor Molens is een initiatief van De Groene Grachten en met medewerking van de Hollandsche Molen tot stand gekomen, dankzij steun van de Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel.

Hier vindt u alle mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken op uw molen, bijgebouw en erf. Heeft u vragen of wilt u direct aan de slag met het verduurzamen van uw molen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

 
Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp 

De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp (BSNH) zet zich in voor het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

Met hun massale piramidevormige daken geven de stolpen dit gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet en versterken de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap. De ‘piramides van het Noorden’ zijn agrarisch veelal niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd als woonboerderij, kantoor, winkel, zorgboerderij of toeristische bestemming.

Tijdens het proces van herbestemming komen ook vragen rondom duurzaamheid aan de orde. In de stolpencommunity van bewoners en experts worden deze vragen gesteld en beantwoord, digitaal of middels stolpencolleges. 

De BSNH geeft advies en levert informatie aan eigenaren, gemeentes en provincie. Ze geeft ieder kwartaal een Nieuwsbrief uit en het magazine De Stolp. Er worden excursies, erfbezoeken en expertmeetings georganiseerd en op de website staat de voortdurend bijgewerkte beeldbank met gegevens over type en gebruik, kenmerkende bouwdetails en het bouwjaar van de stolp. 

Al deze activiteiten dragen bij aan het duurzame behoud van deze karakteristieke bouwvormen met bijbehorend erf en landschap voor komende generaties. 

 

 
Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen 

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) is een landelijke, niet gebonden vereniging, die zich inzet voor het behoud en een goed gebruik van kerkgebouwen in Nederland. Tevens spant zij zich om de belangstelling voor deze gebouwen te vergroten. 

De Groene Menukaart voor kerken is een initiatief van De Groene Grachten en met medewerking van vereniging  tot stand gekomen, dankzij steun van de Provincie Noord-Holland en Provincie Overijssel.

 

 
stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen 

sKBL spant zich in om meer nationale bekendheid te verwerven van de 650 objecten die tot dit monumentale erfgoed behoren. sKBL heeft een uitgebreid en digitaal portaal en beschikt over een actief, omvangrijk en relevant netwerk. Het digitale portaal fungeert als informatieplek voor bezoekers die meer over de kastelen en historische buitenplaatsen willen weten. Zo bundelen wij op een toegankelijke wijze informatie voor een breed en geïnteresseerd publiek. Tegelijk bevat dit portaal veel informatie over honderden kastelen en historische buitenplaatsen. Onze stichting verleent regelmatig medewerking aan publicaties, artikelen en interviews en zijn we zeer actief op social media als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. 

Daarnaast staat sKBL voor verbinding, kennisdeling, en uitwisseling van ervaring en spannen wij ons als landelijk platform in door de onderlinge band tussen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zelf te versterken. In dit netwerk zijn uiteenlopende gebruikers/betrokkenen vertegenwoordigd, zoals horeca-, congres-, en/of evenementenlocaties, kasteelmusea, particuliere eigenaren, beheerstichtingen, zorginstellingen, overheden, bedrijven en erfgoedprofessionals. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en visies is belangrijk. Samenwerking en kennisdeling bevorderen immers het behoud van die heerlijke plekken. sKBL kent een groeiende groep vrienden. Op dit moment zijn 200 relevante partijen bij ons aangesloten. Deze donateurs scharen zich achter de doelstellingen en vormen met elkaar een actief netwerk.

 


De Groene Grachten

De Groene Grachten is adviseur en procesbegeleider in het verduurzamen van historische gebouwen, variërend van kerken tot theaters en van musea tot hotels. Onze reis begon in 2012 op initiatief van Wubbo Ockels en Suze Gehem met de verduurzaming van de meest uitdagende monumenten. Ons motto is: "Als verduurzamen hier kan, dan kan het toch overal!"

Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot expert op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en circulariteit. We werken aan historische gebouwen en gebieden in binnen- en buitenland. We geven advies, begeleiden de uitvoering en ontwikkelen slimme tools om de verduurzaming te versnellen. Kennisdelen en leren zit in ons DNA. Vol energie en lef zetten we ons in voor een duurzame toekomst van ons erfgoed.

In het afgelopen decennium hielp De Groene Grachten 1.300 monumenteigenaren bij de verduurzaming van hun pand, waaronder iconische locaties zoals Carré en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daarnaast hebben nog eens 15.000 eigenaren een duurzaamheidsplan ontvangen via onze digitale tools. En we zijn nog lang niet klaar. Onze ‘Big Hairy Audacious Goal’ is om alle 140.000 monumenten in Nederland van een duurzaam plan te voorzien. Vanuit deze droom heeft De Groene Grachten het platform van “De Groene Menukaart” ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie over De Groene Grachten op: www.degroenegrachten.nl