• Nederland
  • Podium

Over ons

Over De Groene Menukaart

 

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden en voor culturele instellingen. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  
     

 

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, provincies en netwerkpartners.    

De Groene Menukaart Musea en Podiumkunsten

Deze Groene Menukaart is speciaal samengesteld voor culturele instellingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun gebouw. Het nemen van duurzame maatregelen verbetert de kwaliteit van het gebouw en verlaagt de energielasten. Via de Groene Menukaart krijgt u op een makkelijke en toegankelijke manier inzicht in de mogelijkheden voor uw gebouwen. Tevens krijgt u gelijk een indicatie van de kosten en de besparingen. Bekijk op de menukaart welke duurzame maatregel(en) u wilt toepassen.

De duurzame maatregelen op deze menukaart zijn mede gebaseerd op de ervaringen van culturele instellingen, duurzaamheidscertificaten (BREEAM, Green Key), energieadviezen en de duurzame kennisdatabase van De Groene Grachten. De ervaringsverhalen van de musea en podiumkunstinstellingen die maatregelen in de praktijk hebben toegepast vindt u hier ook terug. Zo hopen wij u te inspireren en activeren om ook aan de slag te gaan. 

Zowel de Metropoolregio Amsterdam als de Provincie Noord-Holland zetten zich al geruime tijd in voor duurzaamheid en cultuur. Naast financiële ondersteuning voor duurzaamheidsscans en maatregelen is uit een benchmark gebleken dat investeren in inzicht en kennisuitwisseling op regionaal niveau een belangrijke impuls kan gegeven aan het opschalen en versnellen van de verduurzaming van de cultuursector.

Zodoende hebben Metropoolregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en De Groene Grachten de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van de Groene Menukaart Musea en Podiumkunsten, in samenwerking met diverse musea en podiumkunstinstellingen.

Duurzaamheidsdoelstellingen van de Metropoolregio Amsterdam

Het inzetten op een toekomstbestendige metropool is één van de leidende principes van de Metropoolregio Amsterdam. Concreet vertaalt zich dat in de inzet op de verduurzaming van het gebruik en de inrichting van onze leefomgeving en in actie tegen klimaatverandering. De coronacrisis geldt daarbij als extra stimulans, doordat de crisis mogelijkheden biedt om realisatie van de duurzaamheidsambities te combineren met economisch herstel. De inzet op het beperken van de milieu- en klimaatbelasting van culturele instellingen sluit daar uitstekend op aan.  

Duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Holland

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen we bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. We werken aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen we ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Voor meer informatie, klik hier

De Groene Grachten

De Groene Menukaart

Als adviseurs doen we elke dag kennis en ervaring op met het verduurzamen van oude panden. Omdat we deze kennis niet voor onszelf wilden houden zijn we gestart met De Groene Menukaart. Op dit onafhankelijke platform delen gratis onze kennis en ervaring met u. Om anderen te inspireren en informeren over de mogelijkheden.

Advies op maat

Wij geven onafhankelijk, persoonlijk advies aan particuliere en zakelijke eigenaren over het verduurzamen van hun pand. In het uitgebreide adviesrapport staan alle mogelijke maatregelen voor uw pand, met toelichting, kosten, besparing, aandachtspunten en voordelen. U krijgt inzicht in welke vergunningen u waarvoor nodig heeft en een overzicht van alle relevante subsidies en financieringen. Zo weet u wat er in uw situatie mogelijk is en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

 

Bouwbegeleiding

Wilt u naar aanleiding van een Advies op Maat tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de geplande maatregelen ook begeleiden. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u volledig ontzorgen of op delen ondersteunen. We kennen de weg in het woud van vergunningen, regelgeving, financiering en subsidies en kunnen u helpen het gesprek met de gemeente op te starten. Als u dat wil kunnen we u ook adviseren waar u op moet letten bij het kiezen van een aannemer en beoordelen van offertes. Wij kunnen u als onafhankelijk adviseur helpen bij het vinden van de juiste uitvoerder.

 

Lees meer over De Groene Grachten