• Gemeente Maastricht
  • Woonhuis

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  

 

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten en provincies.  

 
 

De Groene Menukaart Maastricht

De gemeente Maastricht biedt haar inwoners De Groene Menukaart aan voor het energiezuinig maken van monumenten en historische panden. Zo kunt u op een makkelijke en toegankelijke manier informatie vinden over de verschillende mogelijkheden en dit vergelijken met uw wensen. De gemeente heeft een selectie gemaakt van duurzame toepassingen die uw historisch pand energiezuinig maken. Met eenvoudige tips en goede voorbeelden kunt u als eigenaar van een historisch pand de eerste stappen zetten in het besparen van energie en het verbeteren van uw comfort. Hierbij is rekening gehouden met de monumentale waarden en de daarbij geldende richtlijnen. Dit draagt bij aan de ambitie uit het Lokaal Energieakkoord van Maastricht om klimaatneutraal te zijn.

Cultureel erfgoed

Maastricht is met circa 1660 rijksmonumenten en 2500 gemeentelijke monumenten de tweede monumentenstad van Nederland. Daarnaast heeft de stad ook nog tal van cultuurhistorisch waardevolle objecten, groenelementen en structuren. Ook archeologisch gezien heeft de stad een rijk bodemarchief.

Klimaatneutraal

Om deze duurzame ambitie te realiseren heeft de gemeente Maastricht het Lokaal Energieakkoord afgesloten.

Meer informatie 


De Groene Grachten 

“Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het toch overal!”. Met deze woorden richtten Wubbo Ockels en Suze Gehem De Groene Grachten in 2012 op. 

De Groene Grachten dankt haar naam aan haar allereerste project op de Amsterdamse Prinsengracht. In 2012 werd samen met 15 partners gewerkt aan de verduurzaming van zes grachtenpanden. Inmiddels beperken we ons al lang niet meer tot de grachten van Amsterdam, maar zijn we overal in het land actief. Wij helpen u met het verduurzamen van uw woning, kantoor, molen, kerk, boerderij of ander monumentaal pand. Dat doen we met onafhankelijk advies en begeleiding bij de uitvoering. 

In de afgelopen jaren werkte De Groene Grachten aan het verduurzamen van honderden projecten. Enkele voorbeelden zijn de Zaanse Schans, Paleis Soestdijk, studentenvereniging L.A.N.X., Koninklijk Instituut voor de Tropen en Green Light District.

Lees meer over De Groene Grachten