• Gemeente Midden-Groningen
 • Woonhuis

Persoonlijk Advies

Enthousiast geworden over verduurzaming? Zet dan de volgende stap: een advies op maat. Met een adviesrapport weet u wat u kunt laten uitvoeren en hoe u dat aanpakt.

Wilt u alvast aan de slag, bekijk dan de Zelfscan Duurzaam MonumentDe online Zelfscan geeft een compleet overzicht van de duurzame mogelijkheden. De scan stelt u een aantal vragen over uw woning en situatie en filtert zo de mogelijke maatregelen. Net als op De Groene Menukaart krijgt u inzicht in de kosten en wat het u kan opleveren, zoals de energiebesparing, comfortverbetering en milieu-impact.  

Start de Zelfscan hier

Adviseur kiezen: waar kunt u op letten?

Wanneer u een historisch pand gaat verduurzamen, is het aan te raden iemand met kennis van monumenten en verduurzaming in de arm te nemen. Een compleet advies geeft, naast inzicht in de technische haalbaarheid, ook inzicht in de juridische en financiële mogelijkheden voor uw situatie. U kunt denken aan de volgende punten:

 • Inzicht in welke maatregelen voor uw pand geschikt zijn; 
 • Voordelen en aandachtspunten van de geadviseerde maatregelen op een rij;
 • Diverse scenario’s richting aardgasvrij;
 • De investering, terugverdientijd en besparing op energielasten;
 • De verwachte besparing op uw elektriciteits- en gasverbruik;
 • Wat belangrijk is voor behoud van de historische waarde van het pand;
 • Welke vergunningen u nodig heeft;
 • Financieringsmogelijkheden en eventuele subsidies.


Hoe pak ik dit aan?

Het begint met het vinden van een goede adviseur. Kies voor een adviesbedrijf dat zowel kennis heeft van verduurzaming als van historisch waardevolle panden. Waar u bijvoorbeeld op kunt letten bij het selecteren van een partij:

 • Onafhankelijke partij;
 • Kennis van historische panden én verduurzaming;
 • Vraag om maatwerk; een oplossing voor uw specifieke situatie;
 • Een integraal advies; verschillende duurzame toepassingen tegen elkaar afgezet; en de onderlinge afhankelijkheid van maatregelen overwogen;
 • Detailniveau; laat de maatregelen in juridisch, financieel en technisch detail uitwerken. 


Bezoek de Bedrijvengids van het Restauratiefonds om een geschikte adviseur te vinden.

Nadat u een adviseur heeft gekozen komt deze langs voor opname van uw pand. De adviseur brengt tijdens het bezoek het hele pand in kaart en zal vragen stellen over het gebruik en verbouwhistorie. Het helpt als u vooraf al zoveel mogelijk informatie heeft verzameld. U kunt hierbij denken aan: 

 • Plattegronden en tekeningen van het pand;
 • De jaarafrekening van uw energieleverancier; 
 • Monumentenzorg onderhoudsrapport;
 • Indien van toepassing; een document waarin eerdere of geplande renovatiewerkzaamheden zijn omschreven;
 • Contactgegevens van vaste aannemers en monteurs (i.v.m. verbouwhistorie) 


Op basis van de pandopname en de aangeleverde informatie krijgt u een advies op maat. Dit wordt verwerkt in een uitgebreid adviesrapport. Dit adviesrapport helpt u bij het nemen van vervolgstappen, deze staan hier omschreven. 
 

Erfgoedloket Groningen 

Het Erfgoedloket Groningen is het kosteloze informatie- en steunpunt voor eigenaren en bewoners van monumentale en karakteristieke panden. Wij zijn er speciaal voor diegene die te maken heeft met mijnbouwschade en geven ondersteuning en advies als het gaat om vragen over schadeherstel en versterking. Daarnaast bieden we voor álle erfgoedeigenaren en bewoners ook andere informatie, bijvoorbeeld over onderhoud en restauratie, financiering en subsidies, of duurzaamheid en herbestemming.

Erfgoedloket Groningen
 

Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen

Op initiatief van de rijksoverheid is in 1995 in elke provincie een steunpunt in het leven geroepen om de gemeenten te ondersteunen en te faciliteren bij hun taken op het gebied van erfgoedbeleid. In de provincie Groningen is het steunpunt ondergebracht bij Libau.

Binnen het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen zijn twee taakvelden te onderscheiden:

De platformfunctie is voornamelijk gericht op het uitwisselen van kennis voor belanghebbende partijen, zoals de Provincie Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Groninger gemeenten, het Nationaal Restauratiefonds, en bijvoorbeeld ook de relevante erfgoedorganisaties (binnen het Erfgoedberaad Groningen).

De facilitaire functie is als gratis informatievoorziening breed en veelzijdig: zo kunnen bouwplannen worden (voor)besproken (monumentenspreekuur) en worden relevante thema’s aan de orde gesteld, zoals leegstand, sloop, herbestemming, krimp en leefbaarheid of revitalisatie. Vanuit deze Steunpunt taak is ook de Groene Menukaart voor de hele provincie Groningen ontstaan.

Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen.
 

Energieloket Groningen 

Het Regionaal Energieloket geeft huizeneigenaren in de provincie Groningen vrijblijvend advies hoe hun woning verduurzaamd kan worden. Er is online en telefonisch informatie beschikbaar vanaf de eerste stappen tot aan mogelijke uitvoerders voor de maatregelen. Ook trekt het Energieloket regelmatig de wijken en dorpen in.

Regionaal Energieloket
 

Monumentenwacht Groningen 

Stichting Monumentenwacht Groningen is opgericht (in 1973) vanuit de gedachte dat ingrijpende restauraties van monumenten meestal kunnen worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Gemiddeld inspecteert de Monumentenwacht Groningen (twee-)jaarlijks bij hun abonneehouders zo’n 700 monumentale woningen, boerderijen, kerken, scholen, molens en industrieel erfgoed.

Monumentenwacht Groningen
 

Vragen? Neem contact op met De Groene Grachten 

Specialist in het verduurzamen van unieke plekken. 

De Groene Grachten kan u ondersteunen met advies en uitvoerbegeleiding. De adviseurs hebben jarenlange ervaring met het verduurzamen van woningen, boerderijen, forten, buitenplaatsen, kerken en andere bijzondere panden. Met deze kennis is deze De Groene Menukaart opgesteld om u op weg te helpen met verduurzaming. Heeft u naar aanleiding van deze menukaart nog vragen of suggesties? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met De Groene Grachten. 

Lees meer op onze website of neem contact met ons op. 

De Groene Grachten