• Gemeente Blaricum
  • Villa

Over De Groene Menukaart

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 

  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 

  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 

  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 

  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten en provincies.  

 


De Groene Menukaart Gooi & Vechtstreek

Veel mensen denken dat er voor monumenten, beschermd stadsgezichten en andere historische panden weinig te verduurzamen is. Op De Groene Menukaart laten we zien dat er meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Het is een inspiratieplatform voor eigenaren van voornamelijk vooroorlogse panden.

Deze Groene Menukaart is bedoeld voor eigenaren van een historische villa of arbeiderswoning in de Gooi en Vechtstreek. De gemeente gemeente Blaricum helpt u in samenwerking met de regio Gooi & Vechtstreek en Groene Grachten, met deze Groene Menukaart op weg met het verduurzamen van uw historische woning. U krijgt per maatregel informatie over de wet- en regelgeving die in de gemeente van toepassing is. En als er een regionale subsidie of financiering is, dan is deze ook op het platform vindbaar. 

Er is meer mogelijk dan u denkt! Benieuwd wat er al is gedaan? Lees hier de verhalen van anderen bij u uit de buurt of in elders in Nederland. 

Over de Groene Menukaart

De geanimeerde voorbeeldwoningen die u op deze Groene Menukaart ziet, zijn gebaseerd op bestaande villa’s en arbeiderswoningen die veel voorkomen in de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. De Groene Grachten heeft voor deze twee typen woningen een aantal  adviezen op maat gemaakt. Kennis en ervaring uit de adviezen vormt de informatie op deze website, aangevuld met andere informatie uit de adviespraktijk van De Groene Grachten. 

 

De Groene Grachten 

“Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het toch overal!”. Met deze woorden richtten Wubbo Ockels en Suze Gehem De Groene Grachten in 2012 op. 

De Groene Grachten dankt haar naam aan haar allereerste project op de Amsterdamse Prinsengracht. In 2012 werd samen met 15 partners gewerkt aan de verduurzaming van zes grachtenpanden. Inmiddels beperken we ons al lang niet meer tot de grachten van Amsterdam, maar zijn we overal in het land actief. Wij helpen u met het verduurzamen van uw woning, kantoor, molen, kerk, boerderij of ander monumentaal pand. Dat doen we met onafhankelijk advies en begeleiding bij de uitvoering. 

In de afgelopen jaren werkte De Groene Grachten aan het verduurzamen van honderden projecten. Enkele voorbeelden zijn de Zaanse Schans, Paleis Soestdijk, studentenvereniging L.A.N.X., Koninklijk Instituut voor de Tropen en Green Light District.

Lees meer over De Groene Grachten