• Gemeente Groningen
 • Woonhuis

Warmte opwekken

De meeste bedrijven en woningen stoken op gas. Dit is een fossiele brandstof en stoot CO2 uit. Energie besparen voor de verwarming van ruimtes en water kan dus veel milieuwinst opleveren. Bovendien valt hier ook veel te halen voor de portemonnee. Gaskosten bepalen namelijk meestal zo’n 2/3 van de totale energierekening. Bovendien zal de energiebelasting voor gas stijgen, die van elektriciteit dalen. Het is dus slim om alternatieven te zoeken voor de gasgestookte cv-ketel.

Zonthermisch dak

Een zonthermisch dak is eigenlijk een combinatie van zonnepanelen en een zonneboiler. Dit PVT-dak produceert warm water en elektriciteit uit zonne-energie. Panelen op het dak zetten zonlicht om in elektriciteit en zorgen ervoor dat zonnewarmte wordt uitgewisseld met water in het voorraadvat binnen. Het opgewarmde water kan voor tapwater worden gebruikt én voor de verwarming van uw pand met hulp van een warmtepomp. 

 • Produceert zowel warm water als elektriciteit en bespaart daardoor ruimte
 • Verkrijgbaar als los paneel of als dakelement met geïntegreerde isolatie
 • Geschikt voor platte en schuine daken
 • Bespaart energie
 • Functioneert ook op bewolkte dagen
 • Hoe korter de afstand tussen collector en boiler, hoe hoger het rendement
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Ruimte vereist voor ketel, opslag, buffer- en/of boilervaten
 • Laat de draagkracht van het dak controleren voor de installatie
 • Houd rekening met het gewicht van het boilervat i.v.m. de sterkte van de draagconstructie
Regelgeving

Algemeen

 • In de welstandsnota hoofdstuk 4.4 worden de voorschriften/uitgangspunten voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren beschreven. Let op de aanvullende voorwaarden voor monumenten. Neem contact op met Erfgoed Groningen.
 • Bij plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij monument is van belang eerst te zoeken naar alternatieve locaties, bijvoorbeeld op het perceel  (in de tuin) of op een bijgebouw.
 • De welstandnota lees meer
 • Richtlijnen voor het onroerend erfgoed Groningen lees meer
 • Vergunningsproces lees meer 

Monumentaal

 • Zonnecollectoren zijn onder strikte voorwaarden, toepasbaar op hellende en platte daken.
 • Zonnecollectoren zijn niet toegestaan bij met leien, koper of losanges  gedekte daken, een zeldzame dakbedekking of een bijzondere dakvorm.
 • Het plaatsen van zonnecollectoren is niet toegestaan als ze vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn.
 • Op een dak, dat een prominent onderdeel is van de architectuur of het monumentale voorkomen van een monument, zijn voorzieningen om zonne-energie op te vangen niet toegestaan.
 • Bij daken die gedekt zijn met pannen met monumentwaarden is het plaatsen van zonnecollectoren niet toegestaan. Nokcollectoren of warmtenokken e.d. zijn niet toegestaan.
 • Voor de uitvoeringseisen verwijzen we u graag naar hoofdstuk 10.6 van de Richtlijnen voor Onroerend Erfgoed (ROEG).
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Cultuurfonds hypotheek lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

Een zonthermisch dak is eigenlijk een combinatie van zonnepanelen en een zonneboiler. Dit PVT-dak produceert warm water en elektriciteit uit zonne-energie. Panelen op het dak zetten zonlicht om in elektriciteit en zorgen ervoor dat zonnewarmte wordt uitgewisseld met water in het voorraadvat binnen. Het opgewarmde water kan voor tapwater worden gebruikt én voor de verwarming van uw pand met hulp van een warmtepomp. 

 • Produceert zowel warm water als elektriciteit en bespaart daardoor ruimte
 • Verkrijgbaar als los paneel of als dakelement met geïntegreerde isolatie
 • Geschikt voor platte en schuine daken
 • Bespaart energie
 • Functioneert ook op bewolkte dagen
 • Hoe korter de afstand tussen collector en boiler, hoe hoger het rendement
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Ruimte vereist voor ketel, opslag, buffer- en/of boilervaten
 • Laat de draagkracht van het dak controleren voor de installatie
 • Houd rekening met het gewicht van het boilervat i.v.m. de sterkte van de draagconstructie
Regelgeving

Algemeen

 • In de welstandsnota hoofdstuk 4.4 worden de voorschriften/uitgangspunten voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren beschreven. Let op de aanvullende voorwaarden voor monumenten. Neem contact op met Erfgoed Groningen.
 • Bij plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij monument is van belang eerst te zoeken naar alternatieve locaties, bijvoorbeeld op het perceel  (in de tuin) of op een bijgebouw.
 • De welstandnota lees meer
 • Richtlijnen voor het onroerend erfgoed Groningen lees meer
 • Vergunningsproces lees meer 

Monumentaal

 • Zonnecollectoren zijn onder strikte voorwaarden, toepasbaar op hellende en platte daken.
 • Zonnecollectoren zijn niet toegestaan bij met leien, koper of losanges  gedekte daken, een zeldzame dakbedekking of een bijzondere dakvorm.
 • Het plaatsen van zonnecollectoren is niet toegestaan als ze vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn.
 • Op een dak, dat een prominent onderdeel is van de architectuur of het monumentale voorkomen van een monument, zijn voorzieningen om zonne-energie op te vangen niet toegestaan.
 • Bij daken die gedekt zijn met pannen met monumentwaarden is het plaatsen van zonnecollectoren niet toegestaan. Nokcollectoren of warmtenokken e.d. zijn niet toegestaan.
 • Voor de uitvoeringseisen verwijzen we u graag naar hoofdstuk 10.6 van de Richtlijnen voor Onroerend Erfgoed (ROEG).
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Cultuurfonds hypotheek lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp lucht

Een (elektrische) luchtwarmtepomp onttrekt energie uit de buitenlucht die u kan gebruiken voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming. Hierbij wordt elektriciteit gebruikt in plaats van gas. Het is mogelijk om volledig all-electric te gaan of een hybride opstelling te plaatsen. Bij een volledig elektrisch systeem wekt de warmtepomp, in combinatie met een buffervat, alle benodigde warmte op. Dus voor zowel de verwarming als het warm tapwater. U kunt ook kiezen voor een hybride warmtepomp waarbij de warmtepomp alleen warmte opwekt als het buiten boven de 4˚C is. De all electric warmtepomp werkt alleen in combinatie met een lage temperatuur afgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming. Het is belangrijk dat uw pand goed geïsoleerd is voordat u de overstap op lagetemperatuurverwarming en een warmtepomp overweegt. 

De luchtwarmtepomp heeft een buitendeel en een kleiner binnendeel. Het buitendeel kan op diverse plekken buiten het pand worden geplaatst. Hou hierbij rekening met eventuele geluidsproductie (niet bij ramen) en of het buitendeel zichtbaar is vanaf de publieke ruimte. Het binnendeel wordt samen met het buffervat naast de ketel geplaatst. 

 • Zeer duurzaam
 • Zeer efficiënt systeem
 • Geen bodembron nodig
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Goede plaatsing is belangrijk om geluidshinder te voorkomen
 • Houd voldoende ruimte rondom de buitenunit vrij
 • De binnen- en buitenunit kunnen maximaal op een afstand van 45 meter uit elkaar geplaatst worden
 • Bij een all-electric warmtepomp is juiste dimensionering a.d.h.v. warmteverlies erg belangrijk
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Regelgeving

Monumentaal

 • Installatie mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
 • Het systeem mag geen schade aanbrengen aan (constructieve) monumentale elementen.
 • Buitenunit en eventuele gevelroosters mogen het monument niet aantasten. Neem contact op met Erfgoed Groningen.
 • Vergunningsproces lees meer 
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder
Tip

Met een waterbesparende douchekop die een nevel creëert, bespaart u meer dan 50% op het waterverbruik. 

Een (elektrische) luchtwarmtepomp onttrekt energie uit de buitenlucht die u kan gebruiken voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming. Hierbij wordt elektriciteit gebruikt in plaats van gas. Het is mogelijk om volledig all-electric te gaan of een hybride opstelling te plaatsen. Bij een volledig elektrisch systeem wekt de warmtepomp, in combinatie met een buffervat, alle benodigde warmte op. Dus voor zowel de verwarming als het warm tapwater. U kunt ook kiezen voor een hybride warmtepomp waarbij de warmtepomp alleen warmte opwekt als het buiten boven de 4˚C is. De all electric warmtepomp werkt alleen in combinatie met een lage temperatuur afgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming. Het is belangrijk dat uw pand goed geïsoleerd is voordat u de overstap op lagetemperatuurverwarming en een warmtepomp overweegt. 

De luchtwarmtepomp heeft een buitendeel en een kleiner binnendeel. Het buitendeel kan op diverse plekken buiten het pand worden geplaatst. Hou hierbij rekening met eventuele geluidsproductie (niet bij ramen) en of het buitendeel zichtbaar is vanaf de publieke ruimte. Het binnendeel wordt samen met het buffervat naast de ketel geplaatst. 

 • Zeer duurzaam
 • Zeer efficiënt systeem
 • Geen bodembron nodig
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Goede plaatsing is belangrijk om geluidshinder te voorkomen
 • Houd voldoende ruimte rondom de buitenunit vrij
 • De binnen- en buitenunit kunnen maximaal op een afstand van 45 meter uit elkaar geplaatst worden
 • Bij een all-electric warmtepomp is juiste dimensionering a.d.h.v. warmteverlies erg belangrijk
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Regelgeving

Monumentaal

 • Installatie mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
 • Het systeem mag geen schade aanbrengen aan (constructieve) monumentale elementen.
 • Buitenunit en eventuele gevelroosters mogen het monument niet aantasten. Neem contact op met Erfgoed Groningen.
 • Vergunningsproces lees meer 
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp hybride

Is de warmtevraag zo hoog dat het niet mogelijk is om volledig te verwarmen met een warmtepomp? Dan biedt een hybride warmtepomp de oplossing. Wanneer het buiten echt koud is, onder de 5 graden Celsius, is het voor de luchtwarmtepomp lastig om nog warmte uit de buitenlucht te halen. Bij een hybride warmtepomp schakelt een gasgestookte ketel dan aan. Vraag aan de installateur of uw bestaande cv-installatie hiervoor geschikt is of kies voor een nieuw systeem met een warmtepomp en cv-ketel ineen. De hybride warmtepomp gebruikt ook nog een cv voor het verwarmen van tapwater waardoor er geen buffervat nodig is. Ook is het niet nodig om over te stappen op lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Isolatie en ventilatie zijn wel vereist omdat het elektriciteitsverbruik anders te hoog wordt. Om deze reden is het ook interessant om te verkennen of u de warmtepomp kunt combineren met zonnepanelen. Het grootste deel van het jaar zal de warmtepomp in werking zijn, waardoor flink op gas bespaard wordt. En de kosten van een hybride luchtwarmtepomp zijn lager dan van andere warmtepompsystemen. 

Hou er rekening mee dat luchtwarmtepompen een buitendeel hebben. Deze moeten zorgvuldig geplaatst worden in verband met de geluidsproductie, bijvoorbeeld niet bij ramen. Het is mogelijk om een omkasting om het buitendeel te plaatsen voor geluidsisolatie. 

 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Kan ook koelen in de zomer (afhankelijk van het type)
 • Geen bodembron nodig
 • Minder hoge investering dan voor een all-electric warmtepomp
 • Relatief beperkte impact op pand en gebruiker
 • Laat de installateur inregelen wanneer de cv bijspringt. Geef hierbij aan wat u belangrijk vindt, meer gas besparen of zo voordelig mogelijk verwarmen
 • Ondanks dat het afgiftesysteem niet altijd aangepast hoeft te worden, zal lage temperatuur afgifte tot het hoogste rendement leiden
 • Dit is altijd werk voor een professionele installateur
 • Goede isolatie is vereist
 • Goede plaatsing is belangrijk om geluidshinder te voorkomen
 • De binnen- en buitenunit kunnen maximaal op een afstand van 45 meter uit elkaar geplaatst worden
 • Houd voldoende ruimte rondom de buitenunit vrij
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • VvE Energiebespaarlening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

Is de warmtevraag zo hoog dat het niet mogelijk is om volledig te verwarmen met een warmtepomp? Dan biedt een hybride warmtepomp de oplossing. Wanneer het buiten echt koud is, onder de 5 graden Celsius, is het voor de luchtwarmtepomp lastig om nog warmte uit de buitenlucht te halen. Bij een hybride warmtepomp schakelt een gasgestookte ketel dan aan. Vraag aan de installateur of uw bestaande cv-installatie hiervoor geschikt is of kies voor een nieuw systeem met een warmtepomp en cv-ketel ineen. De hybride warmtepomp gebruikt ook nog een cv voor het verwarmen van tapwater waardoor er geen buffervat nodig is. Ook is het niet nodig om over te stappen op lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Isolatie en ventilatie zijn wel vereist omdat het elektriciteitsverbruik anders te hoog wordt. Om deze reden is het ook interessant om te verkennen of u de warmtepomp kunt combineren met zonnepanelen. Het grootste deel van het jaar zal de warmtepomp in werking zijn, waardoor flink op gas bespaard wordt. En de kosten van een hybride luchtwarmtepomp zijn lager dan van andere warmtepompsystemen. 

Hou er rekening mee dat luchtwarmtepompen een buitendeel hebben. Deze moeten zorgvuldig geplaatst worden in verband met de geluidsproductie, bijvoorbeeld niet bij ramen. Het is mogelijk om een omkasting om het buitendeel te plaatsen voor geluidsisolatie. 

 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Kan ook koelen in de zomer (afhankelijk van het type)
 • Geen bodembron nodig
 • Minder hoge investering dan voor een all-electric warmtepomp
 • Relatief beperkte impact op pand en gebruiker
 • Laat de installateur inregelen wanneer de cv bijspringt. Geef hierbij aan wat u belangrijk vindt, meer gas besparen of zo voordelig mogelijk verwarmen
 • Ondanks dat het afgiftesysteem niet altijd aangepast hoeft te worden, zal lage temperatuur afgifte tot het hoogste rendement leiden
 • Dit is altijd werk voor een professionele installateur
 • Goede isolatie is vereist
 • Goede plaatsing is belangrijk om geluidshinder te voorkomen
 • De binnen- en buitenunit kunnen maximaal op een afstand van 45 meter uit elkaar geplaatst worden
 • Houd voldoende ruimte rondom de buitenunit vrij
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • VvE Energiebespaarlening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp zonnewarmte

Warmtepompen kunnen uit diverse bronnen warmte onttrekken. Bekende bronnen zijn lucht, de bodem en water. Een minder bekende is zonnewarmte. Met PVT (Photo-Voltaic-Thermal) panelen of zonnecollectoren kan zonnewarmte en omgevingswarmte onttrokken worden. De opgenomen warmte wordt vervolgens door de warmtepomp verder verwarmd voor lagetemperatuurverwarming. Een warmtepomp voor zonnewarmte is met name geschikt voor panden met een groot dakoppervlak. Er is een groot absorptieoppervlak nodig om ook op bewolkte dagen genoeg warmte te kunnen onttrekken. Koelen is alleen ’s nachts mogelijk met dit systeem. 

 • Bespaart energie
 • Geen geluidsproductie
 • Kan geïntegreerd worden met panelen voor elektriciteitsopwekking
 • De panelen zijn op esthetische wijze weg te werken in het dakvlak
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Niet altijd toegestaan bij historisch waardevolle panden
 • Laat de draagkracht van het dak controleren voor de installatie
 • Houd rekening met het gewicht van het boilervat i.v.m. de sterkte van de draagconstructie
 • Het binnendeel en de panelen kunnen maximaal op een afstand van 45 meter uit elkaar geplaatst worden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

Warmtepompen kunnen uit diverse bronnen warmte onttrekken. Bekende bronnen zijn lucht, de bodem en water. Een minder bekende is zonnewarmte. Met PVT (Photo-Voltaic-Thermal) panelen of zonnecollectoren kan zonnewarmte en omgevingswarmte onttrokken worden. De opgenomen warmte wordt vervolgens door de warmtepomp verder verwarmd voor lagetemperatuurverwarming. Een warmtepomp voor zonnewarmte is met name geschikt voor panden met een groot dakoppervlak. Er is een groot absorptieoppervlak nodig om ook op bewolkte dagen genoeg warmte te kunnen onttrekken. Koelen is alleen ’s nachts mogelijk met dit systeem. 

 • Bespaart energie
 • Geen geluidsproductie
 • Kan geïntegreerd worden met panelen voor elektriciteitsopwekking
 • De panelen zijn op esthetische wijze weg te werken in het dakvlak
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Niet altijd toegestaan bij historisch waardevolle panden
 • Laat de draagkracht van het dak controleren voor de installatie
 • Houd rekening met het gewicht van het boilervat i.v.m. de sterkte van de draagconstructie
 • Het binnendeel en de panelen kunnen maximaal op een afstand van 45 meter uit elkaar geplaatst worden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp ventilatie

Een ventilatie warmtepomp is een interessante oplossing voor grote panden waar nog geen balansventilatie is maar wel een mechanische afzuiging. De ventilatiewarmtepomp onttrekt warmte aan de afgezogen ventilatielucht en brengt deze warmte het centrale verwarmingssysteem in. Daarmee bespaart u energie en gaat uw energierekening omlaag. De ventilatiewarmtepomp wordt op de plek van de bestaande ventilatiebox geplaatst. Het vermogen van dit soort systemen is doorgaans laag. Daarom wordt dit systeem vaak in een hybride opstelling met een cv-ketel geplaatst.

 • Vervangt de mechanische ventilatiebox
 • Verlaagt het gasverbruik
 • Sterk afhankelijk van de hoeveelheid lucht die ververst moet worden
 • Goede isolatie is aan te raden
 • Ventilatiebox moet niet te ver van de cv-ketel worden geplaatst
 • Dit is altijd werk voor een professionele installateur
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Cultuurfonds hypotheek lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

Een ventilatie warmtepomp is een interessante oplossing voor grote panden waar nog geen balansventilatie is maar wel een mechanische afzuiging. De ventilatiewarmtepomp onttrekt warmte aan de afgezogen ventilatielucht en brengt deze warmte het centrale verwarmingssysteem in. Daarmee bespaart u energie en gaat uw energierekening omlaag. De ventilatiewarmtepomp wordt op de plek van de bestaande ventilatiebox geplaatst. Het vermogen van dit soort systemen is doorgaans laag. Daarom wordt dit systeem vaak in een hybride opstelling met een cv-ketel geplaatst.

 • Vervangt de mechanische ventilatiebox
 • Verlaagt het gasverbruik
 • Sterk afhankelijk van de hoeveelheid lucht die ververst moet worden
 • Goede isolatie is aan te raden
 • Ventilatiebox moet niet te ver van de cv-ketel worden geplaatst
 • Dit is altijd werk voor een professionele installateur
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Cultuurfonds hypotheek lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp oppervlaktewater

Water in de omgeving kan gebruikt worden voor het verwarmen van uw pand. Denk hierbij aan een meer, vijver of gracht in de buurt. Uit oppervlaktewater wordt in de zomer warmte gewonnen. Een warmtepomp verhoogt de temperatuur en maakt het zo geschikt voor lagetemperatuurverwarming. De investering is in vergelijking met een luchtwarmtepomp hoog. Dit verwarmingssysteem is met name geschikt voor panden waar de warmtevraag hoog is en men ook wil koelen. In combinatie met een Warmte- en Koudeopslag (WKO) kan warmte worden opgeslagen en blijft de temperatuur van het water in balans. Het aanleggen van de bron is vergunningplichtig en het leven in het water mag niet verstoord worden.  

 • Bespaart energie
 • Met dit systeem kan duurzaam en kosten efficiënt gekoeld worden. Dit is tevens nodig voor een goede bronbalans
 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Geen geluidsproductie
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Laat u vooraf goed adviseren door een expert
 • Het leven in het oppervlaktewater mag niet verstoord worden
 • Niet toepasbaar in waterwingebied
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

Water in de omgeving kan gebruikt worden voor het verwarmen van uw pand. Denk hierbij aan een meer, vijver of gracht in de buurt. Uit oppervlaktewater wordt in de zomer warmte gewonnen. Een warmtepomp verhoogt de temperatuur en maakt het zo geschikt voor lagetemperatuurverwarming. De investering is in vergelijking met een luchtwarmtepomp hoog. Dit verwarmingssysteem is met name geschikt voor panden waar de warmtevraag hoog is en men ook wil koelen. In combinatie met een Warmte- en Koudeopslag (WKO) kan warmte worden opgeslagen en blijft de temperatuur van het water in balans. Het aanleggen van de bron is vergunningplichtig en het leven in het water mag niet verstoord worden.  

 • Bespaart energie
 • Met dit systeem kan duurzaam en kosten efficiënt gekoeld worden. Dit is tevens nodig voor een goede bronbalans
 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Geen geluidsproductie
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Laat u vooraf goed adviseren door een expert
 • Het leven in het oppervlaktewater mag niet verstoord worden
 • Niet toepasbaar in waterwingebied
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp bodembron

Een warmtepomp met bodembron maakt gebruik van bodemwarmte. Op 55-100 meter onder de grond wordt met een bodembron gebruik gemaakt van de constante bodemtemperatuur van 12 graden Celsius. Een warmtepomp verhoogt deze bodemwarmte naar een geschikte temperatuur voor lagetemperatuurverwarming, maximaal 55 graden. Een bodembron is het meest geschikt als u het pand er ook mee gaat koelen, dan levert u ook weer warmte terug en blijft de temperatuur in de bodem in balans. Deze warmtepomp vraagt om goede isolatie, ventilatie en mogelijk een nieuwe vorm van verwarmen in uw pand, bijvoorbeeld vloerverwarming. De investering is hoger dan bij een luchtwarmtepomp, met name door de aanleg van de bodembron. Hou er rekening mee dat u hiervoor een vergunning nodig heeft en dat de tuin toegankelijk moet zijn. Bij monumenten is dit vaak een uitdaging. 

 • Bespaart energie
 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Geen buitenunit nodig
 • Geen geluidsproductie
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Let bij isolatie ook op goede ventilatie
 • Het is niet overal mogelijk en toegestaan om een bodembron te plaatsen
 • Houd rekening met het gewicht van het boilervat i.v.m. de sterkte van de draagconstructie
 • Bij een all-electric warmtepomp is juiste dimensionering a.d.h.v. warmteverlies erg belangrijk
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
 • Bij een all-electric variant, is een boilervat nodig voor het warme tapwater, dat naast het binnendeel van de warmtepomp komt te staan
Regelgeving

Algemeen

Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder
Tip

Is uw fundering aan vervanging toe? Het is mogelijk om een funderingspaal te gebruiken als een verticale bodemwisselaar. Voor het omzetten van de bodemenergie naar warmte, wordt vervolgens een warmtepomp aangesloten. Het is hierdoor niet meer nodig om apart een bodembron te slaan. Zo bespaart u flink op de investeringskosten. 

Aandachtspunten

Wist u dat er verschillende typen bodembronnen zijn? Gesloten en open bronnen. Laat u goed informeren. Gesloten bronnen zijn horizontaal, verticaal en in oppervlaktewater mogelijk. Open bronnen zijn er in mono-, recirculatie- en doubletvariant. De laatste wordt ook wel Warmte- en Koudeopslag genoemd (WKO).

Een warmtepomp met bodembron maakt gebruik van bodemwarmte. Op 55-100 meter onder de grond wordt met een bodembron gebruik gemaakt van de constante bodemtemperatuur van 12 graden Celsius. Een warmtepomp verhoogt deze bodemwarmte naar een geschikte temperatuur voor lagetemperatuurverwarming, maximaal 55 graden. Een bodembron is het meest geschikt als u het pand er ook mee gaat koelen, dan levert u ook weer warmte terug en blijft de temperatuur in de bodem in balans. Deze warmtepomp vraagt om goede isolatie, ventilatie en mogelijk een nieuwe vorm van verwarmen in uw pand, bijvoorbeeld vloerverwarming. De investering is hoger dan bij een luchtwarmtepomp, met name door de aanleg van de bodembron. Hou er rekening mee dat u hiervoor een vergunning nodig heeft en dat de tuin toegankelijk moet zijn. Bij monumenten is dit vaak een uitdaging. 

 • Bespaart energie
 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Geen buitenunit nodig
 • Geen geluidsproductie
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Let bij isolatie ook op goede ventilatie
 • Het is niet overal mogelijk en toegestaan om een bodembron te plaatsen
 • Houd rekening met het gewicht van het boilervat i.v.m. de sterkte van de draagconstructie
 • Bij een all-electric warmtepomp is juiste dimensionering a.d.h.v. warmteverlies erg belangrijk
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
 • Bij een all-electric variant, is een boilervat nodig voor het warme tapwater, dat naast het binnendeel van de warmtepomp komt te staan
Regelgeving

Algemeen

Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
 • Duurzame Monumentenplus-lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Warmtepomp bodembron WKO

WKO staat voor Warmte Koude Opslag, en is in feite een opslag voor warmte (of koude) diep in de bodem. Het systeem ligt tussen de 55 en 100 meter onder de grond, en maakt gebruik van de constante bodemtemperatuur van 12 graden Celsius. In de zomer kan met deze temperatuur gekoeld worden. In de winter is 12 graden juist relatief warm en kan daarmee het water worden verwarmd. Een warmtepomp verhoogt de temperatuur om het geschikt te maken voor lagetemperatuurverwarming. Een WKO-systeem is met name geschikt voor verwarming op buurtniveau of voor grote panden. In andere situaties, zoals voor een woonhuis, is een gewone warmtepomp met bodembron beter geschikt. 

 • Bespaart energie
 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Geen buitenunit nodig
 • Geen geluidsproductie
 • Met dit systeem kan duurzaam en kosten efficiënt gekoeld worden. Dit is tevens nodig voor een goede bronbalans
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Het is niet overal mogelijk en toegestaan om een bodembron te plaatsen
 • Houd rekening met de aanleg van de bodembron, er moet ruimte zijn om te kunnen boren en indien er in de achtertuin wordt geboord moet deze tuin bereikbaar zijn voor de graaf- en boormachines
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
 • Bij een all-electric variant, is een boilervat nodig voor het warme tapwater, dat naast het binnendeel van de warmtepomp komt te staan
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Lees meer Lees minder

WKO staat voor Warmte Koude Opslag, en is in feite een opslag voor warmte (of koude) diep in de bodem. Het systeem ligt tussen de 55 en 100 meter onder de grond, en maakt gebruik van de constante bodemtemperatuur van 12 graden Celsius. In de zomer kan met deze temperatuur gekoeld worden. In de winter is 12 graden juist relatief warm en kan daarmee het water worden verwarmd. Een warmtepomp verhoogt de temperatuur om het geschikt te maken voor lagetemperatuurverwarming. Een WKO-systeem is met name geschikt voor verwarming op buurtniveau of voor grote panden. In andere situaties, zoals voor een woonhuis, is een gewone warmtepomp met bodembron beter geschikt. 

 • Bespaart energie
 • Duurzame en efficiënte energiebron
 • Geen buitenunit nodig
 • Geen geluidsproductie
 • Met dit systeem kan duurzaam en kosten efficiënt gekoeld worden. Dit is tevens nodig voor een goede bronbalans
 • Lage temperatuurverwarming en goede isolatie vereist
 • Dit is een relatief hoge investering
 • Het is niet overal mogelijk en toegestaan om een bodembron te plaatsen
 • Houd rekening met de aanleg van de bodembron, er moet ruimte zijn om te kunnen boren en indien er in de achtertuin wordt geboord moet deze tuin bereikbaar zijn voor de graaf- en boormachines
 • Het kan nodig zijn om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hier zijn kosten aan verbonden
 • Bij een all-electric variant, is een boilervat nodig voor het warme tapwater, dat naast het binnendeel van de warmtepomp komt te staan
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Stadswarmte

De warmte die vrijkomt bij afval- en energiecentrales kan in sommige gebieden gebruikt worden om woonwijken en bedrijventerreinen te verwarmen. De restwarmte van de grote centrales wordt opgevangen in grote vaten water en via een ondergronds leidingstelsel de stad in geleid. Gebouwen die aangesloten zijn op stadswarmte kunnen deze warmte gebruiken voor verwarming en warm tapwater. Warmtenetten kunnen zowel op hoge temperatuur als op lage temperatuur functioneren. In dat laatste geval zijn goede isolatie en een lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming, belangrijk.  

 • Besparing van 40-80% CO₂ afhankelijk van de warmtebron
 • Stadswarmte is vaak op hoge temperatuur, waardoor geen aanpassingen in het afgiftesysteem benodigd zijn
 • Geschikt voor verwarmen van tapwater
 • Vereist geen onderhoud door pandeigenaar
 • De warmtewet verplicht je niet om je aan te sluiten bij het warmtenet
 • Neemt weinig ruimte in beslag
 • De aansluitkosten van stadwarmte kunnen hoog uitvallen
 • Goede isolatie is aan te raden
 • Milieu impact is afhankelijk van de warmtebron
 • Omdat de gasaansluiting verdwijnt, maakt u ook de overstap naar elektrisch koken
 • Houd rekening met een relatief hoog vastrecht
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

De warmte die vrijkomt bij afval- en energiecentrales kan in sommige gebieden gebruikt worden om woonwijken en bedrijventerreinen te verwarmen. De restwarmte van de grote centrales wordt opgevangen in grote vaten water en via een ondergronds leidingstelsel de stad in geleid. Gebouwen die aangesloten zijn op stadswarmte kunnen deze warmte gebruiken voor verwarming en warm tapwater. Warmtenetten kunnen zowel op hoge temperatuur als op lage temperatuur functioneren. In dat laatste geval zijn goede isolatie en een lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming, belangrijk.  

 • Besparing van 40-80% CO₂ afhankelijk van de warmtebron
 • Stadswarmte is vaak op hoge temperatuur, waardoor geen aanpassingen in het afgiftesysteem benodigd zijn
 • Geschikt voor verwarmen van tapwater
 • Vereist geen onderhoud door pandeigenaar
 • De warmtewet verplicht je niet om je aan te sluiten bij het warmtenet
 • Neemt weinig ruimte in beslag
 • De aansluitkosten van stadwarmte kunnen hoog uitvallen
 • Goede isolatie is aan te raden
 • Milieu impact is afhankelijk van de warmtebron
 • Omdat de gasaansluiting verdwijnt, maakt u ook de overstap naar elektrisch koken
 • Houd rekening met een relatief hoog vastrecht
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

HR-ketel

De meeste mensen kiezen voor een Hoogrendements (HR)-ketel wanneer de oude cv-ketel aan vervanging toe is. Een cv-ketel gaat gemiddeld vijftien jaar mee, in die jaren zijn ketels energiezuiniger geworden. Moderne HR-ketels maken gebruik van condensatiewarmte en kunnen daardoor een hoog rendement halen. Daarnaast kunnen moderne ketels moduleren en zijn ze beter regelbaar, zodat ze bij een kleine warmtevraag niet op volle toeren draaien. Met een nieuwe ketel kunt u tot 20% besparen op de gasrekening, waarmee u de investering in een paar jaar hebt terugverdiend.  

Eigenaren van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen moeten vanaf 2016 verplicht een warmtepomp aanschaffen als hun cv-ketel vervangen moet worden. Dit geldt niet voor appartementen en monumenten, of voor woningen die tussen nu en tien jaar op een warmtenet worden aangesloten. 

 • Efficient, goedkoop, modulerend
 • Dit systeem maakt gebruik van gas
 • Rookgasafvoer moet mogelijk vervangen worden, kan complex zijn
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

De meeste mensen kiezen voor een Hoogrendements (HR)-ketel wanneer de oude cv-ketel aan vervanging toe is. Een cv-ketel gaat gemiddeld vijftien jaar mee, in die jaren zijn ketels energiezuiniger geworden. Moderne HR-ketels maken gebruik van condensatiewarmte en kunnen daardoor een hoog rendement halen. Daarnaast kunnen moderne ketels moduleren en zijn ze beter regelbaar, zodat ze bij een kleine warmtevraag niet op volle toeren draaien. Met een nieuwe ketel kunt u tot 20% besparen op de gasrekening, waarmee u de investering in een paar jaar hebt terugverdiend.  

Eigenaren van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen moeten vanaf 2016 verplicht een warmtepomp aanschaffen als hun cv-ketel vervangen moet worden. Dit geldt niet voor appartementen en monumenten, of voor woningen die tussen nu en tien jaar op een warmtenet worden aangesloten. 

 • Efficient, goedkoop, modulerend
 • Dit systeem maakt gebruik van gas
 • Rookgasafvoer moet mogelijk vervangen worden, kan complex zijn
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Duurzame monumenten lening lees meer
 • De Energiebespaarlening lees meer
 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer

Pelletkachel

Een alternatief voor sfeerverwarming zoals een open haard of een gewone houtkachel, is een pelletkachel. Met de pelletkachel wordt alleen de ruimte verwarmd waarin de kachel staat. Er bestaat ook een pelletkachel-cv, dit is een variant op de pelletkachel die kan worden aangesloten op het centrale verwarmingssysteem, zoals de cv-ketel of een buffervat voor warm water. De pelletkachel-cv kan daardoor voor meerdere ruimtes warm water verwarmen. De brandstof van een pelletkachel en -cv  bestaat uit houtpellets, dit zijn kleine staafjes van zaagsel en houtafval, een goedkopere brandstof dan gas. Het reservoir met pellets zal regelmatig bijgevuld moeten worden. Plaats voor beide varianten van de pelletkachel een fijnstoffilter in de schoorsteen of het rookgaskanaal om fijnstof af te vangen. 

 • Stoot minder fijnstof uit dan open haard of gewone houtkachel
 • Bespaart energie door efficiënte verwarming
 • De brandstof is een natuurlijke grondstof met lage CO₂ afdruk, mits van goede oorsprong
 • Relatief goedkope brandstof
 • Let op het keurmerk voor een duurzame keuze
 • Rookgassen kunnen storend zijn voor omwonenden
 • Houd er rekening mee dat u een opslag nodig heeft voor pellets
 • Vereist een rookgaskanaal
 • Laat u vooraf goed adviseren door een expert
 • Let op de kwaliteit van de pelletkachel
 • Aslade en rookgaskanaal moeten regelmatig geleegd en schoongemaakt worden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Lees meer Lees minder
Aandachtspunten

Pas een fijnstoffilter toe ter plaatse van de schoorsteen of het rookgaskanaal als u kiest voor een pelletketel of -kachel. Hiermee wordt fijnstof dat schadelijk is voor gezondheid en milieu afgevangen. Om de werking van het filter te behouden is het van belang periodiek de filters te reinigen.

Aandachtspunten

Een warmtepomp is schoner dan een pelletkachel.

Een alternatief voor sfeerverwarming zoals een open haard of een gewone houtkachel, is een pelletkachel. Met de pelletkachel wordt alleen de ruimte verwarmd waarin de kachel staat. Er bestaat ook een pelletkachel-cv, dit is een variant op de pelletkachel die kan worden aangesloten op het centrale verwarmingssysteem, zoals de cv-ketel of een buffervat voor warm water. De pelletkachel-cv kan daardoor voor meerdere ruimtes warm water verwarmen. De brandstof van een pelletkachel en -cv  bestaat uit houtpellets, dit zijn kleine staafjes van zaagsel en houtafval, een goedkopere brandstof dan gas. Het reservoir met pellets zal regelmatig bijgevuld moeten worden. Plaats voor beide varianten van de pelletkachel een fijnstoffilter in de schoorsteen of het rookgaskanaal om fijnstof af te vangen. 

 • Stoot minder fijnstof uit dan open haard of gewone houtkachel
 • Bespaart energie door efficiënte verwarming
 • De brandstof is een natuurlijke grondstof met lage CO₂ afdruk, mits van goede oorsprong
 • Relatief goedkope brandstof
 • Let op het keurmerk voor een duurzame keuze
 • Rookgassen kunnen storend zijn voor omwonenden
 • Houd er rekening mee dat u een opslag nodig heeft voor pellets
 • Vereist een rookgaskanaal
 • Laat u vooraf goed adviseren door een expert
 • Let op de kwaliteit van de pelletkachel
 • Aslade en rookgaskanaal moeten regelmatig geleegd en schoongemaakt worden
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Slimme thermostaat

Een slimme thermostaat kan u helpen om uw pand energiezuiniger te verwarmen. Afhankelijk van het type thermostaat past de slimme thermostaat zich automatisch aan uw leefritme en wensen aan. Kies een thermostaat die het beste bij u past. Zo kunt u op afstand de verwarming bedienen of is de thermostaat zelflerend. Sommige thermostaten kunnen zelfs het energieverbruik tonen, net zoals een energieverbruiksmanager. Of ze lezen de meterstanden van de slimme meter automatisch uit. Op deze manier helpt een slimme thermostaat efficiënter te verwarmen.

 • Inzicht in energievraag en -verbruik per ruimte en installatie
 • Bespaart energie door efficiënte verwarming
 • Op afstand aan te sturen en uit te lezen
 • Bij zeer goed geïsoleerde panden en zuinig stookgedrag zal deze maatregel weinig energie besparen
 • Kies voor thermostaat die bij u past. Zo is een zelflerende thermostaat ongeschikt indien het leef- of werkritme erg onregelmatig is.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Lees meer Lees minder

Een slimme thermostaat kan u helpen om uw pand energiezuiniger te verwarmen. Afhankelijk van het type thermostaat past de slimme thermostaat zich automatisch aan uw leefritme en wensen aan. Kies een thermostaat die het beste bij u past. Zo kunt u op afstand de verwarming bedienen of is de thermostaat zelflerend. Sommige thermostaten kunnen zelfs het energieverbruik tonen, net zoals een energieverbruiksmanager. Of ze lezen de meterstanden van de slimme meter automatisch uit. Op deze manier helpt een slimme thermostaat efficiënter te verwarmen.

 • Inzicht in energievraag en -verbruik per ruimte en installatie
 • Bespaart energie door efficiënte verwarming
 • Op afstand aan te sturen en uit te lezen
 • Bij zeer goed geïsoleerde panden en zuinig stookgedrag zal deze maatregel weinig energie besparen
 • Kies voor thermostaat die bij u past. Zo is een zelflerende thermostaat ongeschikt indien het leef- of werkritme erg onregelmatig is.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) lees meer
 • Monumenten-hypotheek zakelijk lees meer
Tip
Setpoint en nachtverlaging

Setpoint en nachtverlaging

Verwarmingsinstallaties worden pas juist afgesteld als ze op alle aanwezige interne en externe warmtebronnen worden afgesteld. Denk hierbij aan mensen, verlichting, computers en de zon. Nachtverlaging is een van de maatregelen die hier uit voortvloeit. Bij nachtverlaging wordt de temperatuur lager gezet. Dit zorgt ervoor dat er geen grote schommelingen, en dus grote pieken, in het systeem voorkomen.  Zeker voor grotere panden is het handig een setpoint en een nachtverlaging in te stellen. Hiermee wordt in een keer het hele pand op de juiste manier ingesteld (wel kunnen er nog handmatig voorkeuren worden aangepast). De verlichting en verwarming/koeling zal worden verlaagd of uitgeschakeld tijdens afwezigheid en hiermee kan veel geld en energie worden bespaard!

Innovatie
Waterstofketel

Waterstofketel

Als alternatief op de gasketel is de waterstofketel in opkomst. In deze nieuwe ketel wordt waterstof gebruikt ten behoeve van de opwekking van warm tapwater en cv-water. Het grote voordeel van dit systeem is dat dit op hoge temperatuur gebeurt (dus geen hoge isolatie of lagetemperatuurverwarming vereist) en dat het lokale restproduct uit water bestaat. Hiermee is de waterstofketel zélf een duurzame  1 op 1 vervanging van de gasketel. Een belangrijke kanttekening is dat waterstof op grote schaal geproduceerd wordt uit aardgas. De alternatieve productiemethode, elektrolyse, is nog niet wijdverbreid en tevens zeer inefficiënt. Ook is het transport nog niet optimaal. De distributie gaat idealiter via de aardgasleidingen, maar tot nog toe moet de waterstof in tanks aangevoerd worden. Tot slot is het moeilijk te voorspellen, wanneer en of waterstof toegankelijk wordt voor thuisgebruik. Het gebruik van waterstofketels is tot nu nog beperkt tot enkele pilots en nog geen bewezen aanpak.

Tip
Bodembron verwarmt de gevel

Bodembron verwarmt de gevel

Een techniek die sinds 2011 wordt toegepast voor het besparen van energie bij verwarming is het actief isoleren van buitengevels. Hierbij wordt warmte uit de bodem van ca 10-12 graden Celsius opgepompt om de buitenmuren op te warmen. Deze warmte wordt in de winter door een warmtepomp verder opgewarmd tot 20 graden Celsius. De bestaande verwarming kan behouden blijven. In de zomer wordt het water van 10-12 graden Celsius als koeling gebruikt. Het systeem kan worden aangebracht aan de buiten- of binnengevel met geprefabriceerde elementen, waarin het leidingwerk vooraf is aangebracht.