• Nederland
  • Fort

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart Forten is er voor u als beheerder van forten. Ook forten kunnen duurzamer! De Groene Menukaart biedt op één plek inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  


De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, provincies en netwerkpartners.    

 

 
Provincie Noord-Holland  

Erfgoed is van essentiële waarde voor de provincie. De provincie wil erfgoed behouden en versterken. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom stimuleert de provincie het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming en verduurzaming. De Groene Menukaarten zijn bedoeld voor eigenaren van monumentale gebouwen zoals forten, kerken, molens en stolpboerderijen die hun object toekomstbestendig willen maken. Deze website biedt per typologie de juiste informatie om op een goede manier te verduurzamen.

Voor de financiering van uw verduurzamingsplannen heeft de provincie diverse mogelijkheden; zoals een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands fonds voor monumenten of een subsidie voor het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten. In 2019 hebben wij ook een eenmalige subsidie voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij culturele instellingen. Bezoek voor een uitgebreide toelichting op onze financieringsmogelijkheden het subsidieloket op onze website. Daarnaast biedt ons programma Cultuur & Erfgoed volop informatie over de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland voor monumenten. 

 

 
Stichting Liniebreed Ondernemen 

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Waterlinies in Nederland. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies kunnen genieten. Met als doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties. Onze stichting vormt de verbinding tussen het erfgoed, overheden en de ondernemers op en rond forten. SLO staat voor netwerk, advies, initiatief en innovatie voor en door ondernemers in de Waterlinies. Ze organiseert bijzondere liniebrede evenementen met het fortenerfgoed als decor. SLO biedt services op het gebied van marketing, publiciteit, centrale inkoop, kennis en netwerk. 


De Groene Grachten

 

De Groene Menukaart

Als adviseurs doen we elke dag kennis en ervaring op met het verduurzamen van oude panden. Omdat we deze kennis niet voor onszelf wilden houden zijn we gestart met De Groene Menukaart. Op dit onafhankelijke platform delen gratis onze kennis en ervaring met u. Om anderen te inspireren en informeren over de mogelijkheden.

 

Advies op maat

Wij geven onafhankelijk, persoonlijk advies aan particuliere en zakelijke eigenaren over het verduurzamen van hun pand. In het uitgebreide adviesrapport staan alle mogelijke maatregelen voor uw pand, met toelichting, kosten, besparing, aandachtspunten en voordelen. U krijgt inzicht in welke vergunningen u waarvoor nodig heeft en een overzicht van alle relevante subsidies en financieringen. Zo weet u wat er in uw situatie mogelijk is en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

 

 

Bouwbegeleiding

Wilt u naar aanleiding van een Advies op Maat tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de geplande maatregelen ook begeleiden. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u volledig ontzorgen of op delen ondersteunen. We kennen de weg in het woud van vergunningen, regelgeving, financiering en subsidies en kunnen u helpen het gesprek met de gemeente op te starten. Als u dat wil kunnen we u ook adviseren waar u op moet letten bij het kiezen van een aannemer en beoordelen van offertes. Wij kunnen u als onafhankelijk adviseur helpen bij het vinden van de juiste uitvoerder.

 

Lees meer over De Groene Grachten