• Gemeente Leiden
 • Woonhuis

Ventilatie

Ventilatie is heel belangrijk voor een pand. In oudere panden gebeurt dit vanzelf via naden en kieren. Zo wordt op natuurlijke wijze het binnenklimaat en de vochthuishouding op orde gehouden. Maar we willen kieren graag dichten om tocht en kou te voorkomen. Mogelijke gevolgen hiervan zijn een slechter binnenklimaat én houtrot. Dan moet er dus opnieuw aan ventilatie worden gedacht. Dit kan op natuurlijke en/of mechanische wijze. Ook zijn er slimme manieren om warmte terug te winnen uit afgevoerde opgewarmde lucht. En wist u dat droge geventileerde lucht minder energie kost om te verwarmen?

Ventilatieroosters (natuurlijke ventilatie)

Door te isoleren verdwijnt de natuurlijke ventilatie van het pand. Er is geen natuurlijke toevoer meer omdat kieren en naden zijn gedicht. Een mogelijkheid om toch op natuurlijke wijze lucht toe te voeren is het plaatsen van (geïsoleerde) ventilatieroosters. Dit kan in de gevel of in combinatie met nieuwe ramen. Stem met de gemeente af welke optie het beste bij het gevelbeeld past. Wanneer het niet is toegestaan om roosters aan te brengen, dan is het een optie om boven de 1.80 meter geen kieren te dichten. Op deze hoogte heeft u geen of weinig last van tocht, maar komt er nog wel frisse lucht het pand in. 

 • Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
 • Geen geluidsproductie
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Geen elektrische aansturing nodig
 • Temperatuur van de toevoerlucht is niet regelbaar en kan bij lage temperaturen tot comfortklachten leiden
 • Geluid van buiten wordt beperkt gedempt
 • Via roosters kan warmte verloren gaan
 • Alleen mogelijk als er geen historisch waardevolle onderdelen worden aangetast
Regelgeving

Monumentaal

 • Ventilatievoorzieningen aanbrengen in de gevel is vergunningplichtig. 
 • Ventilatieroosters en suskasten in het raam zijn niet toegestaan. 
 • Verborgen ventilatieopeningen in tussendorpels van ramen zijn mogelijk. 
 • Bij sommige gevels is het mogelijk gietijzeren roosters aan te brengen ten behoeve van ventilatietoevoer. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast.  
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Het is niet toegestaan zichtbare ventilatieroosters in de gevel te plaatsen.
 • Deze maatregel is vergunningvrij als er wijzigingen aan de achtergevel (of gevels niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte) plaatsvinden.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
Lees meer Lees minder
Tip

Ventilatieroosters kunnen voor tocht zorgen bij harde wind. Een oplossing is winddrukgeregelde roosters. Deze gaan afhankelijk van de wind automatisch meer dicht of open. Hierdoor kunnen de roosters ook bij harde wind open blijven en neemt het warmteverlies af.

Door te isoleren verdwijnt de natuurlijke ventilatie van het pand. Er is geen natuurlijke toevoer meer omdat kieren en naden zijn gedicht. Een mogelijkheid om toch op natuurlijke wijze lucht toe te voeren is het plaatsen van (geïsoleerde) ventilatieroosters. Dit kan in de gevel of in combinatie met nieuwe ramen. Stem met de gemeente af welke optie het beste bij het gevelbeeld past. Wanneer het niet is toegestaan om roosters aan te brengen, dan is het een optie om boven de 1.80 meter geen kieren te dichten. Op deze hoogte heeft u geen of weinig last van tocht, maar komt er nog wel frisse lucht het pand in. 

 • Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
 • Geen geluidsproductie
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Geen elektrische aansturing nodig
 • Temperatuur van de toevoerlucht is niet regelbaar en kan bij lage temperaturen tot comfortklachten leiden
 • Geluid van buiten wordt beperkt gedempt
 • Via roosters kan warmte verloren gaan
 • Alleen mogelijk als er geen historisch waardevolle onderdelen worden aangetast
Regelgeving

Monumentaal

 • Ventilatievoorzieningen aanbrengen in de gevel is vergunningplichtig. 
 • Ventilatieroosters en suskasten in het raam zijn niet toegestaan. 
 • Verborgen ventilatieopeningen in tussendorpels van ramen zijn mogelijk. 
 • Bij sommige gevels is het mogelijk gietijzeren roosters aan te brengen ten behoeve van ventilatietoevoer. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast.  
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Het is niet toegestaan zichtbare ventilatieroosters in de gevel te plaatsen.
 • Deze maatregel is vergunningvrij als er wijzigingen aan de achtergevel (of gevels niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte) plaatsvinden.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer

Natuurlijk en mechanische ventilatie

Het is in historische panden belangrijk om goed te ventileren om vochtproblemen te voorkomen. Dat kan door een combinatie van natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Laat (geïsoleerde) ventilatieroosters aanbrengen voor de toevoer van schone lucht. Deze ventilatieroosters zijn er in verschillende varianten. Voor ruimtes zoals de badkamer en keuken kan geventileerd met mechanische afzuiging. Hiervoor moeten ventilatiekanalen aangelegd worden door het pand. Let hierbij op dat bij het aanbrengen van de kanalen geen monumentale onderdelen worden aangetast. 

 • Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
 • Relatief eenvoudig systeem
 • Volumestromen worden gewaarborgd door de afzuiging
 • In diverse varianten & stijlen verkrijgbaar
 • Bij wind op de gevel kunnen tochtklachten optreden en zal energieverlies toenemen
 • Geluid van buiten wordt beperkt gedempt
 • Kies voor mechanische ventilatie met energiezuinige motor/ventilator
Regelgeving

Monumentaal

 • Ventilatievoorzieningen aanbrengen in de gevel is vergunningplichtig. 
 • Ventilatieroosters en suskasten in het raam zijn niet toegestaan. 
 • Verborgen ventilatieopeningen in tussendorpels van ramen zijn mogelijk. 
 • Bij sommige gevels is het mogelijk gietijzeren roosters aan te brengen ten behoeve van ventilatietoevoer. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast.  
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Het is niet toegestaan zichtbare ventilatieroosters in het raam of het kozijn te plaatsen. 
 • Deze maatregel is vergunningvrij als er wijzigingen aan de achtergevel (of gevels niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte) plaatsvinden.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer
Lees meer Lees minder
Tip

Er bestaan verschillende varianten van toevoerroosters. Bijvoorbeeld roosters met winddrukgeregelde kleppen die bij harde wind te grote luchtstroom op de gevel voorkomen. Elektronisch geregelde kleppen maken daarnaast vraaggestuurde ventilatie mogelijk met een CO2- en/of vochtsensor. Zo wordt er alleen geventileerd als er schone lucht nodig is. Ook is het mogelijk de luchtafvoer per vertrek in uw woonhuis vraaggestuurd in te regelen. U kunt dus invloed uitoefenen op de ventilatie toe- en afvoer en zo energie besparen.

Het is in historische panden belangrijk om goed te ventileren om vochtproblemen te voorkomen. Dat kan door een combinatie van natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Laat (geïsoleerde) ventilatieroosters aanbrengen voor de toevoer van schone lucht. Deze ventilatieroosters zijn er in verschillende varianten. Voor ruimtes zoals de badkamer en keuken kan geventileerd met mechanische afzuiging. Hiervoor moeten ventilatiekanalen aangelegd worden door het pand. Let hierbij op dat bij het aanbrengen van de kanalen geen monumentale onderdelen worden aangetast. 

 • Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
 • Relatief eenvoudig systeem
 • Volumestromen worden gewaarborgd door de afzuiging
 • In diverse varianten & stijlen verkrijgbaar
 • Bij wind op de gevel kunnen tochtklachten optreden en zal energieverlies toenemen
 • Geluid van buiten wordt beperkt gedempt
 • Kies voor mechanische ventilatie met energiezuinige motor/ventilator
Regelgeving

Monumentaal

 • Ventilatievoorzieningen aanbrengen in de gevel is vergunningplichtig. 
 • Ventilatieroosters en suskasten in het raam zijn niet toegestaan. 
 • Verborgen ventilatieopeningen in tussendorpels van ramen zijn mogelijk. 
 • Bij sommige gevels is het mogelijk gietijzeren roosters aan te brengen ten behoeve van ventilatietoevoer. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast.  
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Het is niet toegestaan zichtbare ventilatieroosters in het raam of het kozijn te plaatsen. 
 • Deze maatregel is vergunningvrij als er wijzigingen aan de achtergevel (of gevels niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte) plaatsvinden.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

 • Restauratiefonds-hypotheek (lening) lees meer

Decentrale ventilatie met warmteterugwinning

Zijn ventilatiekanalen in uw pand niet mogelijk? Dan biedt een decentraal ventilatiesysteem met warmte terugwinning (WTW) misschien uitkomst. U plaatst dan een gevelventilatieunit in een ruimte die u vaak gebruikt. De ventilatieunit regelt zowel de afvoer van vervuilde lucht als de aanvoer van schone lucht. De warmteterugwinning zorgt ervoor dat de warmte uit de afgezogen lucht de verse lucht opwarmt. Zo gaat die warmte niet verloren en bespaart u energie. En de roosters voor af- en aanvoer zijn er ook in baksteenformaat waardoor ze nagenoeg niet zichtbaar zijn. De overige ruimtes kunnen voorzien worden van natuurlijke ventilatie met ventilatieroosters. Toilet, douche en keuken worden apart mechanisch afgezogen, hier zijn dan wel kanalen voor nodig.

 • Geen groot kanalenstelsel nodig.
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Het geluid kan als storend worden ervaren
 • Dit is een elektrisch systeem waardoor het elektriciteitsverbruik kan stijgen. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de energiewinst uit warmterugwinning
 • Keuken, toilet en douche dienen nog apart mechanisch afgezogen te worden
Regelgeving

Monumentaal

 • Vergunningplichtig wanneer luchtkanalen of roosters aangelegd moeten worden. 
 • Het systeem mag geen schade aanbrengen aan (constructieve) monumentale elementen. 
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Vergunningplichtig indien er nieuwe luchtkanalen moeten worden aangelegd, met uitzondering van de achtergevel.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Lees meer Lees minder

Zijn ventilatiekanalen in uw pand niet mogelijk? Dan biedt een decentraal ventilatiesysteem met warmte terugwinning (WTW) misschien uitkomst. U plaatst dan een gevelventilatieunit in een ruimte die u vaak gebruikt. De ventilatieunit regelt zowel de afvoer van vervuilde lucht als de aanvoer van schone lucht. De warmteterugwinning zorgt ervoor dat de warmte uit de afgezogen lucht de verse lucht opwarmt. Zo gaat die warmte niet verloren en bespaart u energie. En de roosters voor af- en aanvoer zijn er ook in baksteenformaat waardoor ze nagenoeg niet zichtbaar zijn. De overige ruimtes kunnen voorzien worden van natuurlijke ventilatie met ventilatieroosters. Toilet, douche en keuken worden apart mechanisch afgezogen, hier zijn dan wel kanalen voor nodig.

 • Geen groot kanalenstelsel nodig.
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Het geluid kan als storend worden ervaren
 • Dit is een elektrisch systeem waardoor het elektriciteitsverbruik kan stijgen. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de energiewinst uit warmterugwinning
 • Keuken, toilet en douche dienen nog apart mechanisch afgezogen te worden
Regelgeving

Monumentaal

 • Vergunningplichtig wanneer luchtkanalen of roosters aangelegd moeten worden. 
 • Het systeem mag geen schade aanbrengen aan (constructieve) monumentale elementen. 
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Vergunningplichtig indien er nieuwe luchtkanalen moeten worden aangelegd, met uitzondering van de achtergevel.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Vraaggestuurde ventilatie

Goede ventilatie is belangrijk voor gezonde lucht in het pand. Een vraaggestuurd ventilatiesysteem met slimme sensoren werkt efficiënt. Zo detecteren CO2-sensoren de behoefte aan schone lucht in ruimtes zoals de slaap- of woonkamer. En in de badkamer of keuken meten vochtsensoren de luchtvochtigheid. Het systeem slaat alleen aan als er teveel CO2 of te hoge luchtvochtigheid wordt gemeten. Met de keuze voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem wordt alleen verse lucht toegevoerd als dat nodig is.

 • Door het systeem uit te voeren met CO₂ sensoren zal er niet meer verse lucht worden toegevoerd dan noodzakelijk
 • Ventileert efficiënt en energiezuinig
 • Het is belangrijk dat het systeem goed ingeregeld en onderhouden wordt
 • Per aan te sturen ruimte dient minimaal 1 sensor geplaatst te worden
Regelgeving

Monumentaal

 • Vergunningplichtig: Installaties dienen historisch waardevolle interieurs en constructieve elementen niet aan te tasten. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast.  
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Deze maatregel is vergunningvrij als er wijzigingen aan de achtergevel (of gevels niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte) plaatsvinden. 
 • Het is niet toegestaan ventilatieroosters op een zichtbare wijze in het kozijn te plaatsen.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Lees meer Lees minder

Goede ventilatie is belangrijk voor gezonde lucht in het pand. Een vraaggestuurd ventilatiesysteem met slimme sensoren werkt efficiënt. Zo detecteren CO2-sensoren de behoefte aan schone lucht in ruimtes zoals de slaap- of woonkamer. En in de badkamer of keuken meten vochtsensoren de luchtvochtigheid. Het systeem slaat alleen aan als er teveel CO2 of te hoge luchtvochtigheid wordt gemeten. Met de keuze voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem wordt alleen verse lucht toegevoerd als dat nodig is.

 • Door het systeem uit te voeren met CO₂ sensoren zal er niet meer verse lucht worden toegevoerd dan noodzakelijk
 • Ventileert efficiënt en energiezuinig
 • Het is belangrijk dat het systeem goed ingeregeld en onderhouden wordt
 • Per aan te sturen ruimte dient minimaal 1 sensor geplaatst te worden
Regelgeving

Monumentaal

 • Vergunningplichtig: Installaties dienen historisch waardevolle interieurs en constructieve elementen niet aan te tasten. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast.  
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Deze maatregel is vergunningvrij als er wijzigingen aan de achtergevel (of gevels niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte) plaatsvinden. 
 • Het is niet toegestaan ventilatieroosters op een zichtbare wijze in het kozijn te plaatsen.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Balansventilatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw pand te ventileren. Gebalanceerde ventilatie is een centraal systeem waarmee u het hele pand ventileert. Vanaf een luchttoevoerkast wordt verse buitenlucht via een kanaalstelsel de ruimten ingeblazen. En de luchtafvoerkast voert de ‘gebruikte’ lucht ook weer af. In een warmteterugwinning-unit (WTW) zijn de toe- en afvoerkasten bijeengebracht zodat warmte wordt uitgewisseld en energie wordt bespaard. Een balansventilatiesysteem met CO2- en luchtvochtigheidsensoren is efficiënt omdat er niet meer verse lucht wordt toegevoerd dan noodzakelijk.

 • De toevoerlucht wordt gefilterd, wat zorgt voor een gezond binnenklimaat
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Door het systeem uit te voeren met CO₂ sensoren zal er niet meer verse lucht worden toegevoerd dan noodzakelijk
 • Zorgt voor een aangenaam binnenklimaat
 • Werkt minder goed wanneer ramen open staan
 • Hou bij het aanleggen van aan- en afvoerkanalen rekening met de esthetische consequenties voor uw pand
 • Het is belangrijk dat het systeem goed ingeregeld en onderhouden wordt
 • Goede plaatsing is belangrijk om geluidshinder te voorkomen
Regelgeving

Monumentaal

 • Vergunningplichtig: installaties dienen historisch waardevolle interieurs en constructieve elementen niet aan te tasten. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast. 
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Deze maatregel is vergunningvrij als er installaties binnen in het pand worden geplaatst.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Lees meer Lees minder
Aandachtspunten

Warmteterugwinning is in de zomer natuurlijk niet nodig. Een zogeheten ‘bypass’ kan voorkomen dat het dan te warm wordt binnen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de keuze voor een systeem. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw pand te ventileren. Gebalanceerde ventilatie is een centraal systeem waarmee u het hele pand ventileert. Vanaf een luchttoevoerkast wordt verse buitenlucht via een kanaalstelsel de ruimten ingeblazen. En de luchtafvoerkast voert de ‘gebruikte’ lucht ook weer af. In een warmteterugwinning-unit (WTW) zijn de toe- en afvoerkasten bijeengebracht zodat warmte wordt uitgewisseld en energie wordt bespaard. Een balansventilatiesysteem met CO2- en luchtvochtigheidsensoren is efficiënt omdat er niet meer verse lucht wordt toegevoerd dan noodzakelijk.

 • De toevoerlucht wordt gefilterd, wat zorgt voor een gezond binnenklimaat
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Door het systeem uit te voeren met CO₂ sensoren zal er niet meer verse lucht worden toegevoerd dan noodzakelijk
 • Zorgt voor een aangenaam binnenklimaat
 • Werkt minder goed wanneer ramen open staan
 • Hou bij het aanleggen van aan- en afvoerkanalen rekening met de esthetische consequenties voor uw pand
 • Het is belangrijk dat het systeem goed ingeregeld en onderhouden wordt
 • Goede plaatsing is belangrijk om geluidshinder te voorkomen
Regelgeving

Monumentaal

 • Vergunningplichtig: installaties dienen historisch waardevolle interieurs en constructieve elementen niet aan te tasten. 
 • Ventilatievoorzieningen kunnen gecombineerd in het dak of via schoorsteenkanalen worden aangebracht, mits er geen monumentale onderdelen worden aangetast. 
 • Lees meer

Beschermd stads-/dorpsgezicht

 • Deze maatregel is vergunningvrij als er installaties binnen in het pand worden geplaatst.
Financieringsmogelijkheden

Landelijk

Aandachtspunt
Schone filters

Schone filters

Het is belangrijk dat ventilatiekanalen open staan en dat de filters schoon zijn. Als filters niet schoon zijn, blaast u ‘vieze’ lucht uw pand in. Bovendien heeft een vervuild (gebalanceerd) systeem een lagere capaciteit en verbruikt het meer elektriciteit vanwege een hogere weerstand.