• Gemeente Wassenaar
  • Woonhuis

Over ons

Over De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor u als bewoner of gebruiker van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag. Of ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. Daarom biedt De Groene Menukaart één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

De Menukaart is opgebouwd uit een aantal stappen die u helpen bij het proces van duurzame verbeteringen. Dit zijn:

  1. Bekijk de mogelijkheden: informatie over isoleren, ventileren, elektriciteit, verwarmen en water & groen. 
  2. Advies: Succesvolle renovatie start met goed advies. Hier leest u wat u van een goed advies mag verwachten en hoe u een goede adviseur selecteert. 
  3. Financiering: wij hebben alle actuele subsidies en financieringen voor u op een rij gezet. 
  4. Uitvoering: Hier leest u alles wat u moet weten voor u aan de slag gaat met vergunningen, offertes en de uitvoering. 
  5. Inspiratie: Doe inspiratie op met de ervaringsverhalen van andere monumenteneigenaren.  

 

De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten en provincies.  

 
 

De Groene Menukaart Wassenaar

Aan inwoners van Wassenaar biedt de gemeente De Groene Menukaart aan. Deze bevat een selectie van toepassingen voor het verduurzamen van historische panden. Er is bijzondere aandacht voor monumenten en beeldbepalende panden.

De Groene Menukaart houdt rekening met de geschiedenis van Wassenaar en de huidige politieke besluiten. Wij hebben de wens om in 2020 20% meer energie op te wekken, en 20% minder energie te verbruiken. Met De Groene Menukaart én – voor overige woningeigenaren – ons energieloket willen we onze bewoners een stimulans geven om mee te doen.

Heeft u een wensenlijst van maatregelen samengesteld? Bespreek met ons de mogelijkheden in een maatwerkgesprek of vraag een specialistisch bureau om advies. Er kan meer dan u denkt bij een historisch pand!

Monumenten in Gemeente Wassenaar

De gemeente Wassenaar hecht grote waarde aan het behoud van zijn monumenten, beeldbepalende karakteristieke panden of panden gelegen in het beschermde dorpsgezicht. De gemeente stelt het behoud van cultuurhistorische waarden voorop. Met betrekking tot duurzame maatregelen hecht de gemeente eraan dat deze worden genomen op een ‘natuurlijk moment’, dus alleen wanneer regulier onderhoud of restauratie noodzakelijk is. Een rapport van de monumentenwacht of andere deskundige organisatie kan helpen om dit moment te bepalen.

Historische panden zijn naar hun aard al duurzaam. De lange levensduur van de oude materialen kan extra lang in stand worden gehouden door regelmatig onderhoud, deskundige restauratie en zorgzame bewoning. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Eenvoudige maatregelen kunnen al veel comfort- en energiewinst opleveren. Ook is het raadzaam het historische gebruik van uw pand te (laten) onderzoeken. U zult verrast zijn hoeveel ‘oude’ oplossingen nog steeds actueel zijn.

Wilt u echt aan de slag met uw pand? 

Dan raden wij u aan eerste contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14070 of per e-mail naar gemeente@wassenaar.nl. In een voorbespreking kunt u overleggen voor welke maatregelen u een vergunning nodig heeft en waarvoor niet. Is er een vergunning nodig dan wordt uw plan ook voorgelegd aan de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE). Onze deskundige adviseurs zullen uw plan op monumentale waarde beoordelen met de duurzame maatregelen als integraal onderdeel daarvan. Er kan meer met uw historische pand dan u wellicht denkt!

Meer informatie 

Lees meer over cultureel erfgoed in Wassenaar 

 

De Groene Grachten 

“Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het toch overal!”. Met deze woorden richtten Wubbo Ockels en Suze Gehem De Groene Grachten in 2012 op. 

De Groene Grachten dankt haar naam aan haar allereerste project op de Amsterdamse Prinsengracht. In 2012 werd samen met 15 partners gewerkt aan de verduurzaming van zes grachtenpanden. Inmiddels beperken we ons al lang niet meer tot de grachten van Amsterdam, maar zijn we overal in het land actief. Wij helpen u met het verduurzamen van uw woning, kantoor, molen, kerk, boerderij of ander monumentaal pand. Dat doen we met onafhankelijk advies en begeleiding bij de uitvoering. 

In de afgelopen jaren werkte De Groene Grachten aan het verduurzamen van honderden projecten. Enkele voorbeelden zijn de Zaanse Schans, Paleis Soestdijk, studentenvereniging L.A.N.X., Koninklijk Instituut voor de Tropen en Green Light District.

Lees meer over De Groene Grachten