Ventilatie

Ventilatie is heel belangrijk voor een pand. In oudere panden gebeurt dit vanzelf via naden en kieren. Zo wordt op natuurlijke wijze het binnenklimaat en de vochthuishouding op orde gehouden. Maar we willen kieren graag dichten om tocht en kou te voorkomen. Mogelijke gevolgen hiervan zijn een slechter binnenklimaat én bij forten het bekende probleem van zout op de muren. Dan moet er dus opnieuw aan ventilatie worden gedacht. Dit kan op natuurlijke en/of mechanische wijze. Ook zijn er slimme manieren om warmte terug te winnen uit afgevoerde opgewarmde lucht. En wist u dat droge geventileerde lucht minder energie kost om te verwarmen?

 • Tip: winddrukgeregelde roosters

  Ventilatieroosters kunnen voor tocht zorgen bij harde wind. Een oplossing is winddrukgeregelde roosters. Deze gaan afhankelijk van de wind automatisch meer dicht of open. Hierdoor kunnen de roosters ook bij harde wind open blijven en neemt het warmteverlies af.

  Aandachtspunt: Geventileerde kruipruimte

  Een belangrijke ruimte in uw pand die natuurlijke geventileerd moet worden is de kruipruimte. Door openingen in de gevel kan vochttransport in deze lage ruimte onder uw begane grondvloer beter worden geregeld. Optrekkend vocht via de gevel en vochtschade worden voorkomen. Bovendien is de ruimte boven ongeïsoleerde vloeren hierdoor minder vochtig en daardoor gezonder om in te verblijven. Mooi bijkomend voordeel is dat droge lucht minder energie kost om te verwarmen!
 • Tip

  Er bestaan verschillende varianten. In de toevoerroosters bijvoorbeeld voorkomen winddrukgeregelde kleppen een te grote luchtvolumestroom bij winddruk op de gevel. Elektronisch geregelde kleppen maken daarnaast vraaggestuurde ventilatie mogelijk met een CO2– en/of vochtsensor. Zo kan worden bijgestuurd bij te hoge en te lage waarden. Ook is het mogelijk de luchtafvoer per vertrek in uw pand vraaggestuurd in te regelen. U kunt dus invloed uitoefenen op de ventilatie toe- en afvoer en zo energie besparen.

  Aandachtspunt

  Het omgekeerde systeem – mechanische toevoer met natuurlijke afvoer – is (technisch) ook mogelijk. Maar dit wordt gevoelsmatig als minder prettig ervaren dan de combinatie met natuurlijke toevoer. Zodoende wordt het nauwelijks toegepast.

 • Aandachtspunt

  Warmteterugwinning is in de zomer natuurlijk niet nodig; een zogeheten ‘bypass’ kan voorkomen dat het dan te warm wordt binnen. Zeker niet alle Nederlandse huishoudens met balansventilatie blijken een bypass te hebben!

Ontvochtiging muren

Naast de besparing van energie, is een comfortabel en gezond binnenklimaat ook van belang. Optrekkend vocht is niet alleen slecht voor uw pand, maar kan ook schadelijk zijn voor uw gezondheid, bijvoorbeeld door schimmelvorming. Om optrekkend vocht te voorkomen, bestaan er muurontvochtigingssystemen. Die kunnen in de vochtige ruimtes aan de muur gehangen worden, waar ze onmerkbare trillingen uitzenden. Hierdoor wordt het vocht laag gehouden en trekt het niet in de muren.

Tip

Loading...