Vloerisolatie

Vloerisolatie is een manier om energie te besparen. Vanaf 4% van de energieverliezen gaan via de begane grondvloer. Verhoudingsgewijs gaat in ongeïsoleerde historische panden de meeste energie verloren via de daken. Isolatie aan de onderzijde van de vloer is meestal helaas niet mogelijk in forten. Dit is wel een goede optie om te overwegen in bijvoorbeeld een loods. Isolatie aan de bovenzijde is bij historische panden niet altijd raadzaam of toegestaan, omdat dit het waardevolle interieur zou kunnen aantasten. Historische vloeren zijn mogelijk te behouden door er een nieuwe vloer ‘los’ overheen te leggen, die later weer eenvoudig is te verwijderen.

  • 58 m2
  Jaarlijkse besparing: €170 - €207 Indicatie investering: €1.740 - €2.900

  Indicatie investering

  Dit is een indicatieve prijs op basis van kengetallen

  Extra comfort: Besparing CO2: 548 kg per jaar

  Besparing CO2

  Een jaarlijkse besparing van 548kg staat gelijk aan:

  • 1 retourtjes Amsterdam-Rome
  • 7 ritjes Maastricht-Parijs
  • 58 m2
  Jaarlijkse besparing: €170 - €210 Indicatie investering: €2.350 - €4.050

  Indicatie investering

  Dit is een indicatieve prijs op basis van kengetallen

  Extra comfort: Besparing CO2: 548 kg per jaar

  Besparing CO2

  Een jaarlijkse besparing van 548kg staat gelijk aan:

  • 1 retourtjes Amsterdam-Rome
  • 7 ritjes Maastricht-Parijs
  • 58 m2
  Jaarlijkse besparing: €170 - €210 Indicatie investering: €1.150 - €2.300

  Indicatie investering

  Dit is een indicatieve prijs op basis van kengetallen

  Extra comfort: Besparing CO2: 548 kg per jaar

  Besparing CO2

  Een jaarlijkse besparing van 548kg staat gelijk aan:

  • 1 retourtjes Amsterdam-Rome
  • 7 ritjes Maastricht-Parijs

  Aandachtspunt

  Het is aan te raden om een bodemafsluiter toe te passen om de verdamping van vocht uit de grond tegen te gaan.

Natuurlijke materialen

Écht duurzaam vraagt om natuurlijke materialen! Denk bijvoorbeeld aan o.a. houtwol, vlaswol, cellulose (papiervlokken), houtvezel(platen) en kurk. Dit zijn goede isolatoren voor wanden en daken, en bovendien damp-open. Damp-open is te prefereren, omdat het een vocht-bufferende werking heeft waardoor het vocht-gehalte in de ruimte beter wordt gereguleerd. Ook voor de afwerking van een wand bestaan natuurlijke, damp-open materialen zoals leem- en kalkstuc. Damp-open isoleren vraagt om partijen met aantoonbare kennis en ervaring op dit gebied.

Tip

Isolatiemateriaal van kleding

Ooit afgevraagd waar kleding in de kledingbakken naartoe gaat? Een deel van de spijkerbroeken wordt gebruikt voor (thermische) woningisolatie. Of ze maken er ook wél mooie geluidsisolatie van. Het ademt, én het isoleert vaak net zo goed als standaard isolatie materiaal.

Tip

Loading...