Fort Pannerden krijgt stroom van de stroom

Fort Pannerden krijgt stroom van de stroom

In een poging groener te worden én de exploitatiekosten te drukken, gaat Fort Pannerden elektriciteit opwekken in de naastgelegen Waal. Tussen de kribben en de boei komt-ie te liggen, het ouderwetse – en tegelijk ultramoderne – waterrad dat over een jaar Fort Pannerden van stroom moet voorzien. Aan de voorbereiding is een even zo lange periode vooraf gegaan.

Alle opties om de uit 1869 tellende vesting te verduurzamen zijn voorbij gekomen, vertelt directeur Eric Creemers. Keer op keer stuitte de mogelijkheden op bezwaren. ,,Maar we wilden wel iets. De elektriciteitsrekening kost ons nu een arm en een been. Bovendien willen we het eerste van de 45 forten in de Hollandse Waterlinie worden dat energieneutraal is.’’ 

Een heuse denktank, gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dacht eerst aan wind. ,,Zet een grote mast neer met twee windmolens er aan, en je bent er’’, stelt Creemers. ,,Maar dat mocht niet van Rijkswaterstaat. Buitendijks mag er niets gebouwd worden.’’ Over drijvende zonnepanelen is nagedacht, en over het verbranden van biomassa uit de omliggende natuur. ,,Maar dat was te arbeidsintensief.’’ Zonnepanelen op land zouden de ‘zichtlijnen van het monument’ te veel aantasten, oordeelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En vormvolgende zonnepanelen, beschikbaar in Duitsland, bleken nog niet rendabel.

De uiteindelijke oplossing is eigenlijk even logisch als slim. Het Doornenburgse fort, strategisch gelegen op de plek waar de Rijn zich opsplitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal, wordt omringd door stromend water. De conclusie: daar moeten we wat mee. Toch werd een turbine al snel uitgesloten. Zo’n onderwaterwiel vertraagt het water er voor, en versnelt de stroom erna. Niet iets waar Rijkswaterstaat blij van zou worden, weet Creemers. ,,Dan verplaatst het zand op de bodem zich, en slibben delen van de rivier dicht die echt niet dicht mogen slibben.’’

En dus wordt het een ‘ouderwetse’ molen, want die heeft geen invloed op de watersnelheid. Een wiek op een drijvende installatie, die vastzit aan twee palen, zoals een woonboot. Zodat het rad mee kan zakken en stijgen met de waterstand. ,,De stroomsnelheid van oppervlaktewater is altijd nagenoeg gelijk’’, zegt de directeur. ,,Voor ons is dit dan ook het ei van Columbus.’’

,,We hadden’’, vervolgt Creemers, ,,ook alleen voor het laaghangende fruit kunnen gaan. De boel beter isoleren, tochtwegen aanpakken, led-verlichting plaatsen. Dat doen we ook wel, maar we hebben hier een grote hoeveelheid stroom en gas nodig. Het fort is een groot complex, van steen. Eer je al die muren verwarmd hebt, ben je geruime tijd en heel wat stookkosten verder.’’ Die kosten zijn dan ook een belangrijke drijfveer voor het overgaan op zelf opgewekte stroom. Fort Pannerden geeft jaarlijks 12.000 euro uit aan elektriciteit en gas. ,,Op totale exploitatiekosten van meer dan 200.000 euro scheelt het een slok op een borrel als we die stookkosten niet meer hebben.’’

Nu moet het rad nog gerealiseerd worden. Net als met de voorbereidende fase, heeft de vesting zelf geen geld om de watermolen daadwerkelijk te laten maken. De handen werden ineen geslagen met Wiek II, een coöperatie die duurzame en lokale energieprojecten opzet. Eerder kwam van dit collectief het windmolenpark Nijmegen-Betuwe. Burgers kunnen investeren, en krijgen rendement over de elektriciteit die wordt verkocht.

Het ene rad in de Waal zou al ruim voldoende stroom op moeten leveren voor het fort. ,,Zodat we ook nog aan huizen in de omgeving kunnen leveren.’’ Bij gebleken succes, komen er meer wieken in het water om nog meer omwonenden van elektriciteit te voorzien. Dat levert de coöperatie, en dus uiteindelijk de deelnemers, weer geld op.

Om het initiatief nog duurzamer te maken, wordt het rad gemaakt van plastic soep – plastic afval dat uit het water wordt gehaald. ,,Laat ons een voorbeeld zijn’’, zegt Creemers. ,,Van één rad voor het fort naar 10 voor de hele omgeving. Over een jaar ligt de hele installatie bij de boei en zijn wij van het gas af. Het zou toch prachtig zijn als cultureel erfgoed aan groene stroom kan doen?’’

Overig nieuws

Infographic voor ondernemers: de belangrijkste energiewetten en subsidies voor 2020

Infographic voor ondernemers: de belangrijkste energiewetten en subsidies voor 2020

Op het gebied van energiewetten en subsidies gaat er komend jaar het een en ander veranderen voor ondernemers. Aan welke regels moest je dit jaar al voldoen en wat gaat er veranderen in 2020? Energie besparen is niet alleen een…
Lees verder
Grootste warmtepomp van Nederland verwarmt straks 10.000 huizen met rioolwater

Grootste warmtepomp van Nederland verwarmt straks 10.000 huizen met rioolwater

Aquathermie kan als alternatief voor aardgas een belangrijke bijdrage aan de energietransitie leveren. Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelen daarom bij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Overvecht een 25 megawatt warmtepomp. Vanaf 2022 moet de warmtepomp ongeveer 10.000 woningen van…
Lees verder
Nieuwe cultuurlandkaart voor Regionale Energiestrategie

Nieuwe cultuurlandkaart voor Regionale Energiestrategie

Vanaf 28 oktober 2019 kan de Regionale Energiestrategie (RES)-regio Rivierenland gebruikmaken van een nieuwe landkaart. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met medewerking van de gemeenten uit de regio en de provincie Gelderland een kaart ontwikkeld met daarop de…
Lees verder
Slapen onder de sterren op Pampus voor zelfvoorzienend fort

Slapen onder de sterren op Pampus voor zelfvoorzienend fort

Goed nieuws voor wie altijd al eens een nacht op een onbewoond eiland wil meemaken. Forteiland Pampus biedt deze zomer voor het eerst de mogelijkheid om er alleen of met anderen een unieke nacht door te brengen. Het monumentale eiland,…
Lees verder
Rapport “Energietransitie en Cultureel Erfgoed” in de Stelling en NHW

Rapport “Energietransitie en Cultureel Erfgoed” in de Stelling en NHW

In opdracht van het Programmabureau Stelling van Amsterdam en het Linieteam Hollandse Waterlinie hebben Posad, Land-ID en Generation Energy een studie uitgevoerd naar de energietransitie van het cultureel erfgoed gekeken naar de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam (SvA) en de Nieuwe…
Lees verder
Duurzaam Erfgoedprijs 2018 voor Fort K’IJK

Duurzaam Erfgoedprijs 2018 voor Fort K’IJK

Fort K’IJK in Uitgeest is de winnaar van de Duurzaam Erfgoedprijs 2018. Gedeputeerde Jack van der Hoek overhandigde de prijs aan Stella van Heezik van Stadsherstel Amsterdam tijdens het Duurzaam Erfgoedcongres op de Zaanse Schans. De Duurzaam Erfgoedprijs 2018 is…
Lees verder
Onderzoek 3 forten nu te downloaden

Onderzoek 3 forten nu te downloaden

De Groene Grachten en Stichting Liniebreed Ondernemen presenteren met trots de resultaten van een gezamenlijk onderzoek naar het verduurzamen van forten en waterlinies. In dit rapport leest u de resultaten van de studie. Haalbaarheidsstudie 3 forten In 2016-2017 is een energiestudie gedaan voor drie…
Lees verder
Pampus en Zown ondertekenen duurzaam partnership

Pampus en Zown ondertekenen duurzaam partnership

Deze week bekrachtigden Pampus en Zown op officiële wijze hun verdere samenwerking op het gebied van duurzaam- en zelfredzaamheid. Beide partijen hechten groot belang aan een vervolg van het realiseren, exploiteren en verduurzamen van de energievoorziening op het eiland Pampus. Het…
Lees verder
Duurzaam interview met Fort 1881

Duurzaam interview met Fort 1881

Fort 1881 Het historische pantserfort is in 1881 gebouwd ter verdediging van de ingang van de Nieuwe Waterweg en de haven van Rotterdam. Er werd een fort ontworpen met zwaar kustgeschut, waarvoor in 1881 de eerste paal werd geslagen in…
Lees verder
Voorbeeldprojecten online

Voorbeeldprojecten online

Vanaf vandaag staan een aantal voorbeeldprojecten op de website. Bekijk nu wat er aan duurzaamheid gedaan is rondom deze forten. Lees hier meer.
Lees verder
Menukaart voor forten live!

Menukaart voor forten live!

Sinds vandaag is de gloednieuwe menukaart live, speciaal voor forten en waterlinies. Op deze website vindt u mogelijkheden om energie te besparen op een fort, vesting of genieloods. U kunt alle mogelijke duurzame maatregelen en quickwins bekijken, net als terugverdientijd en passende verwarmingssystemen.…
Lees verder
Loading...