• Nederland
 • Bibliotheek

Aan de slag met de uitvoering

U heeft advies ingewonnen en wilt (een deel van de) maatregelen laten uitvoeren. Er zijn een aantal stappen te nemen voor u kunt genieten van uw verduurzaamde pand. U gaat offertes opvragen waar u uit kunt kiezen, u bereidt uw pand voor op de geplande werkzaamheden en misschien is het nodig om een vergunning aan te vragen. Op deze pagina helpen we u op weg met hulp bij de uitvoering. 

Geen tijd of vindt u het fijner als er een professional meekijkt? Een uitvoerbegeleider is een onafhankelijke expert en kan u o.a. helpen met:

 • Selectie van de juiste uitvoerders;
 • Vergunning aanvragen;
 • Kwaliteitscontrole;
 • Ondersteuning bij financiering en subsidies;
 • Planning en budget bewaken.

Projectteam vormen

Afhankelijk van de grote van de werkzaamheden en de duurzame maatregelen die u wilt gaan uitvoeren kan het nodig zijn een projectteam samen te stellen. Dit kan handig zijn als u met meer dan één groter verduurzamingsonderdeel aan de slag gaat, bijvoorbeeld de isolatie én installaties van het pand of als u in één keer een totaalplan voor meerdere jaren wilt uitwerken. U wilt namelijk dat het een integraal plan wordt en de verschillende onderdelen goed op elkaar worden afgestemd, zowel in de planvorming als de uitvoering. Zorg ervoor dat de stappen die u nu neemt bijdrage aan uw uiteindelijke totaal ambitie.

Selectie van de juiste adviseur

Er zijn verschillende methodes om een projectteam samen te stellen, welke manier het beste aansluit is afhankelijk van de omvang van het project. U kunt meerdere partijen benaderen en een plan van aanpak/ offerte laten uitbrengen of als u al adviseurs heeft waar u vaker mee werkt deze benaderen. Adviseurs die onder andere onderdeel zouden kunnen uitmaken van het projectteam zijn een architect, installatie adviseur, constructeur, de gebouwbeheerder en u als opdrachtgever. 
Vraag bij de gekozen adviseur goed uit of zij ervaring hebben met historische panden en of zij referentie projecten met vergelijkbare ambities hebben (bijvoorbeeld energieneutraal, BREEAM-outstanding etc.).

 

Contact met de gemeente

Heeft u eerder een Advies op Maat laten op stellen, dan heeft de adviseur gekeken niet alleen naar de technische haalbaarheid van maatregelen, maar ook naar wat er juridisch en financieel mogelijk is. Op basis van het adviesrapport bepaalt u de verdere ambities en samen met de adviseur(s) heeft u globaal de eerste ideeën gevormd. Het kan zijn dat u voor een aantal maatregelen een vergunning moet aanvragen omdat het leidt tot zichtbare wijzigingen aan uw (monumentale) pand.
Uw duurzame plannen hebben de meeste kans van slagen als u de gemeente in een vroeg stadium betrekt. Plan daarom een vooroverleg met de gemeente in. Het kan helpen om het adviesrapport vooraf al naar de gemeente toe te sturen, zodat ze weten waar in het advies al rekening mee gehouden is. De gemeente denkt met u mee en kan u ook vertellen wat u nodig heeft om de vergunning aan te vragen.  

 

Planvorming

De ambities zijn vastgesteld en de juridische haalbaarheid van het plan is helder, dan is de volgende stap om de plannen verder uit te gaan werken. Samen met het projectteam worden de verschillende maatregelen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij zal gewerkt worden aan een programma van eisen, tekeningen en mogelijke haalbaarheidsstudies zoals de draagkracht van het dak of de staat van de elektrische installaties. 

Budgetraming en uitvoeringsplan

Werk in deze fase ook aan een kostenraming. Hiermee krijgt u (nog) meer inzicht of de keuzes die tijdens het ontwerpproces genomen worden uiteindelijk binnen uw beschikbare budget vallen. Met deze informatie kunt u ook de keuze maken of u het totale plan in één keer wilt laten uitvoeren of verspreid over meerdere jaren. Bijvoorbeeld in relatie tot gepland onderhoud.

Vergunning aanvragen

Als alle plannen zijn uitgewerkt, dan vraagt u een bouwvergunning aan. Welke informatie specifiek nodig is voor de vergunningsaanvraag hangt af van de uit te voeren werkzaamheden. Op het omgevingsloket kunt u hier meer informatie over vinden. Vaak weten uw adviseurs uit het projectteam ook welke informatie ingediend moet worden, zij kunnen deze informatie vaak ook aanleveren. 
 

Uitvoering plannen

De vergunning is goedgekeurd en de plannen kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van welke partijen samen met u in de eerdere fases hebben uitgewerkt, kan het nodig zijn om nog een selectie van uitvoerende partijen te houden. Bij een uitvraag naar de markt en de offertes die u ontvangt zijn er een aantal aandachtspunten: 

 • Heeft de uitvoerder ervaring met monumenten en bijzondere panden? Vraag om referenties van uitgevoerde projecten.
 •  Wat zit er in de prijs en wat zijn eventuele bijkomende kosten? Voorkom dat u achteraf verrast wordt door een hoge rekening voor meerwerk. En maak hier ook duidelijke afspraken over.
 • Er dient duidelijk aangegeven te zijn wat er gaat gebeuren, van start tot en met de oplevering. Denk ook aan een omschrijving van wat u moet voorbereiden, het afvoeren van puin en oude materialen en schoonmaak. 
 • Let op de certificering en/ of het keurmerk van het bedrijf. Isolatiebedrijven kunnen bijvoorbeeld aangesloten zijn bij SKG-IKOB en installateurs van zonnepanelen werken volgens de NEN1010 norm. 
 • U wilt informatie over de service en garanties die u krijgt na de oplevering. 
 • Wat mag u aan resultaat verwachten? Zorg voor duidelijke prestatieafspraken. Bijvoorbeeld welke isolatiewaarde wordt verwacht, uitgedrukt in de Rc waarde. Of welk vermogen hebben uw zonnepanelen? En welke garanties krijgt u dat deze prestaties ook echt gehaald worden?  
 • Sommige subsidies en leningen vraagt u vooraf aan de uitvoering aan, daarbij dient u de offerte van het bedrijf mee te sturen. Controleer vooraf of alle gevraagde informatie van de subsidieverstrekker duidelijk vermeld staat op de offerte. 
   

Genieten van een verduurzaamd pand

Als alle afgesproken werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan kan u bijna gaan genieten van uw verduurzaamde pand. Zorg bij de oplevering dat u de juiste informatie en uitleg ontvangt van de uitvoerder over uw nieuwe installaties. Bij het vaststellen van de prestatie-eisen spreekt u ook af hoe dit gemonitord gaat worden. Bij maatregelen zoals zonnepanelen is vaak via een dashboard informatie uit te lezen, bij het beter isoleren is dat lastiger. Hierbij zou u bijvoorbeeld een daling op uw gasrekening moeten zien. Let hierbij wel op als u ook andere maatregelen heeft genomen kan dit effect hebben op elkaar en is het vaak niet één op één terug te zien in alle waardes.

Monitoren en inregelen

Met een volledig nieuwe installatie, zoals een ventilatie- of verwarmingssysteem, kan het nodig zijn om in de eerste maanden nog een aantal instellingen aan te passen zodat het systeem optimaal functioneert. Bent u na aanbrengen van de installatie niet helemaal tevreden over de werking, neem dan vooral contact op met uw uitvoerder. Het zou zonde zijn als er niet optimaal van de nieuwe installatie gebruik gemaakt wordt. Hetzelfde geldt uiteraard in het gebruik na een langere periode. Een goed ingeregeld systeem biedt niet alleen meer gebruiksgemak, maar kan ook zomaar op uw energierekening schelen.