• Nederland
 • Bibliotheek

Persoonlijk Advies

Enthousiast geworden over verduurzaming? Zet dan de volgende stap: een advies op maat voor de Bibliotheek. Met een adviesrapport weet u wat u kunt laten uitvoeren en hoe u dat aanpakt.

Verduurzamen samen met uw gemeente

Sommigen gemeenten en provincies ondersteunen culturele organisaties, waaronder bibliotheken, bij het maken van duurzame plannen, bijvoorbeeld door een gratis maatwerkadvies aan te bieden. Daarnaast zijn er op sommige plekken ook gemeentelijke subsidies die van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het vergroenen of uitvoeren van duurzame gebouw-technische maatregelen. Ook hebben diverse gemeentes een duurzaamheidsloket of tips over lokale adviseurs waar advies kan worden ingewonnen.

Veel cultuurgebouwen zijn in eigendom van gemeenten. Wellicht huurt u uw gebouw en bent u dus voor verduurzaming afhankelijk van de gemeente. In dat geval raden wij u aan om uw gemeente in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken. De gemeente is vanaf 1 januari 2023 verplicht al het gemeentelijk vastgoed zo te verduurzamen dat het tenminste een energielabel C bezit. Op de Groene Menukaart kunt voorafgaand aan het gesprek al de maatregelen van uw interesse bewaren en in een rapport opslaan. Dit rapport kan u helpen om het gesprek met uw gemeente aan te gaan. 

 

Adviseur kiezen: waar kunt u op letten?

Wanneer u uw gebouw of gebouwen gaat verduurzamen, is het aan te raden iemand met kennis van het verduurzamen van culturele instellingen in de arm te nemen. Heeft het pand een beschermde status of is het een historisch pand? Kies dan voor een adviseur met kennis van monumentale en historische panden. Een compleet advies geeft, naast inzicht in de technische haalbaarheid, ook inzicht in de juridische en financiële mogelijkheden voor uw situatie. U kunt denken aan de volgende punten:

 • Inzicht in welke maatregelen voor het pand geschikt zijn; 
 • Voordelen en aandachtspunten van de geadviseerde maatregelen op een rij;
 • Diverse scenario’s richting aardgasvrij;
 • Integratie van maatregelen in het MJOP;
 • De investering, terugverdientijd en besparing op energielasten;
 • De verwachte besparing op uw elektriciteits- en gasverbruik;
 • Wat belangrijk is voor behoud van de historische waarde van het pand;
 • Welke vergunningen u nodig heeft;
 • Financieringsmogelijkheden en eventuele subsidies.

 

Hoe pak ik dit aan?

Het begint met het vinden van een goede adviseur. Kies voor een adviesbedrijf dat zowel kennis heeft van verduurzaming als van panden met een culturele functie. Waar u bijvoorbeeld op kunt letten bij het selecteren van een partij:

 • Onafhankelijke partij;
 • Kennis van de uitdagingen van een bibliotheek én verduurzaming;
 • Vraag om maatwerk; een oplossing voor uw specifieke situatie;
 • Een integraal advies; verschillende duurzame toepassingen tegen elkaar afgezet; en de onderlinge afhankelijkheid van maatregelen overwogen;
 • Detailniveau; laat de maatregelen in juridisch, financieel en technisch detail uitwerken. 

 

Nadat u een adviseur heeft gekozen, gaat deze u ondersteunen met het bepalen van uw ambitie. Daarnaast worden tijdens een technische gebouwopname de technische mogelijkheden in kaart gebracht. Het helpt als u vooraf al zoveel mogelijk informatie heeft verzameld. U kunt hierbij denken aan: 

 • Plattegronden en tekeningen van het pand;
 • De jaarafrekening van uw energieleverancier; 
 • Energielabel;
 • Monumentenzorg onderhoudsrapport;
 • Indien van toepassing; een document waarin eerdere of geplande renovatiewerkzaamheden zijn omschreven, bv. het MJOP;
 • Een demarcatielijst/ kruisjeslijst vanuit de huurovereenkomst;
 • Contactgegevens van vaste aannemers en monteurs (i.v.m. verbouwhistorie) en, indien van belang, de architect van de gebouw(en). 

 

Op basis van de pandopname en de aangeleverde informatie krijgt u een advies op maat. Dit wordt verwerkt in een uitgebreid adviesrapport. Dit adviesrapport helpt u bij het nemen van vervolgstappen. 

 

Ervaring en kennis uit de sector

Deze Groene Menukaart bundelt kennis van duurzaamheidsexperts met de ervaringen van culturele organisaties die al duurzame stappen hebben gezet. U vindt hun ervaringen in quotes bij maatregelen en onder voorbeeldprojecten. Veel culturele organisaties delen graag hun ervaringen met anderen. Waarschijnlijk heeft u al een duurzame organisatie in uw netwerk die u op weg kan helpen. De gemeente is vaak ook betrokken bij de duurzame plannen en kan u ook in contact brengen met andere organisaties. 

Boekmanstichting

De Boekmanstichting deelt op veel verschillende manieren kennis over duurzaamheid in de culturele sector. Zo verscheen onlangs een nieuwe publicatie vol inspirerende voorbeelden, nuttige publicaties en handige tools om de verduurzamen. Eén van de hoofdstukken hierin is gewijd aan bibliotheken, boekwinkels en uitgevers. Wie meer informatie zoekt over dit thema, kan ook terecht in de Kennisbank. Deze online catalogus bevat meer dan 600 publicaties over cultuur en duurzaamheid, waaronder ook publicaties over bibliotheken. Een overzicht van alle onderzoeken, activiteiten en publicaties van de Boekmanstichting over duurzaamheid in de culturele sector is te vinden via een speciale themapagina Duurzaamheid.

Probiblio 

Bibliotheken kunnen bijdragen de gestelde doelen te behalen door enerzijds de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, anderzijds door burgers in samenwerking met gemeenten en andere partners te bereiken, om zo duurzaamheid toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen.

In 2023 helpt Probiblio de bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland graag op weg met het (verder) verduurzamen. Zij hebben hiervoor de handen ineengeslagen met PHI Factory, een adviesbureau gespecialiseerd in verduurzaming en het versnellen naar een circulaire economie. In 2023 wordt er gefocust op de interne bedrijfsvoering, later ook op andere aspecten zoals het aanbod voor publiek.

Wil jij je aansluiten bij de Duurzame coalitie, wil je deelnemen aan de ‘van ambitie naar praktijk’ sessie of de inspiratiesessies? Klik dan op deze link.

 

 

Ontzorgingsprogramma verduurzaming culturele ANBI's 

De provincie Noord-Holland ondersteunt via het ontzorgingsprogramma vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, van eerste advies tot ondersteuning bij de uitvoering. Het ontzorgingsprogramma van de Provincie Noord-Holland is gestart in 2021 en heeft sindsdien al vele culturele instellingen kunnen ontzorgen. Staat u aan het begin van het verduurzamingstraject? Of heeft u al een beeld welke duurzame maatregelen u zou willen uitvoeren, maar kunt u ondersteuning gebruiken het realiseren hiervan? Meld u dan nu aan voor het ontzorgingstraject.

Is het volledige traject nu nog een stap te ver, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven van de mogelijkheden en het ontzorgingstraject? Naast de ontzorgingstrajecten op maat, zullen er ook verschillende kennissessies en bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis uit de lopende trajecten met u te delen. Houd deze site en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

 

Certificaten en richtlijnen 

Vanuit het Rijk worden verschillende eisen gesteld ten aanzien van verbouwingen en renovaties van een pand, dit is vertaald naar het bouwbesluit. Dit zijn eisen waar een pand minimaal aan dient te voldoen, bijvoorbeeld minimale isolatiewaarden of energieprestatie van het pand. Naast deze wettelijke eisen zijn er ook certificeringen die verder gaan op het gebied van verduurzaming en het gebruik van het pand. Twee certificeringen die binnen de cultuursector veel worden gebruikt zijn BREEAM en Duurzaam Gastvrij. Deze beide certificeringen zijn internationaal erkend en worden al meerdere jaren gebruikt. Binnen deze beoordelingsmethodes wordt op verschillende facetten de nadruk gelegd, zowel op de energieprestatie van het pand, het materiaal gebruik, maar ook de inkoop van producten en de verschillende afvalstromen. 

Laat u een Advies op Maat opstellen dan is het goed om het ambitieniveau voor dit soort certificeringen ook mee te geven aan de adviseur. De verschillende verduurzamingsscenario’s kunnen dan worden afgestemd op de beoordelingscriteria van de verschillende certificeringen. 

BREEAM

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL heeft vier keurmerken. Voor nieuwbouwprojecten is er BREEAM-NL Nieuwbouw. Bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied.

BREEAM-NL beoordeelt je project op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Iedere categorie draagt voor een gedeelte bij aan de totaalscore. Die score wordt uitgedrukt in sterren. Maximaal zijn er vijf sterren te behalen.

Bron: https://www.breeam.nl/ 

Duurzaam Gastvrij

Bibliotheken kunnen een Duurzaam Gastvrij keurmerk voor hun bedrijf behalen. Duurzaam Gastvrij is een Nederlands duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de vrijetijdssector, het keurmerk wordt onderschreven door Green Key. Bedrijven met een Green Key of Duurzaam Gastvrij keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Er is een aparte bedrijsfgroep voor duurzame bibliotheken en archieven bij Duurzaam Gastvrij. 

De gecertificeerde bedrijven voldoen aan de normen die gesteld zijn door de Stichting KMVK (Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit). Het handhaven van deze normen wordt gedaan in samenwerking met onafhankelijke keurmeesters, door middel van regelmatige keuringen op locaties en documentatie in het online Green Key Duurzaam Gastvrij systeem waartoe elke deelnemer toegang heeft. 

Bron: https://www.duurzaam-gastvrij.nl/

 

Vragen? Neem contact op met De Groene Grachten 

Specialist in het verduurzamen van unieke plekken

De Groene Grachten kan u ondersteunen met advies en uitvoerbegeleiding. De adviseurs hebben jarenlange ervaring met het verduurzamen van musea, theaters, podia, kerken, monumenten en andere bijzondere panden. Om u met verduurzaming op weg te helpen is deze De Groene Menukaart met kennis en ervaring van De Groene Grachten samengesteld. Heeft u naar aanleiding van deze Menukaart nog vragen of suggesties? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met De Groene Grachten. 

Lees meer op de website. Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag op weg.

De Groene Grachten